Μετά την απόφαση του ΣτΕ ο Υπουργός Υποδομών ακύρωσε τον διαγωνισμό για το ΕΥΣ

0
384
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλής με απόφασή του στις 26/10/2022 προχώρησε “στην ακύρωση της Διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ), του έργου: «Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή και Αποκατάσταση των παγίων του  Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) για την κάλυψη των αναγκών της Μείζονος περιοχής Πρωτευούσης, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ».
Ο υπουργός υποχρεώθηκε στην ακύρωση του Διαγωνισμού μετά την την υπ’αρ. 1886/2022 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΤΜΗΜΑ Δ’) στο οποίο είχαν προσφύγει ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ, ο σύλλογος Μηχανικών ΕΥΔΑΠ και το Σωματείο Εργαζομένων Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ καθώς και πολίτες της Αττικής.