ΠΡΑΣΙΝΟΙ: “Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο”

0
136

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 OKT. 2022

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό
και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο

Οι Πράσινοι χαιρετίζουμε με χαρά και ανακούφιση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την οποία απορρίπτει την ιδιωτικοποίηση του νερού και καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί την τρίτη σε σειρά Απόφαση του ΣτΕ που επικυρώνει ότι όλος ο κύκλος του νερού πρέπει να διαχειρίζεται από το Δημόσιο.

Με την 1886/2022 ομόφωνη απόφασή του, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από προσφυγή των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, ακύρωσε ως αντισυνταγματική την ανάθεση σε ΣΔΙΤ της διαχείρισης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της ΕΥΔΑΠ, που αποτελεί το μεγαλύτερο υδροδοτικό σύστημα της χώρας. 

Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια των Αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του νερού, όπως η Απόφαση 1906/2014 με την οποία το ΣτΕ εμπόδισε την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ και τις Αποφάσεις 190 και 191 του 2022 για την έξοδο της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να παρακάμψει την κοινή λογική που λέει πως μόνο το δημόσιο μπορεί να εγγυηθεί τη διαχείριση του νερού προς όφελος όλης της κοινωνίας και όχι μόνο των ολίγων. Απαξιώνει τη νομοθετική εξουσία με έναν εκ των υστέρων Νόμο που έχει όμως αναδρομική ισχύ, επιχειρώντας να ακυρώσει τις Αποφάσεις του ΣτΕ. Κι όλα αυτά σε μια εποχή κατά την οποία η επαναφορά της διαχείρισης του νερού στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί την επικρατούσα διεθνή τάση. 

Τον περασμένο Μάρτιο οι Πράσινοι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Δημόσια Διαχείριση του Νερού, δηλώσαμε ότι η κυβερνητική πολιτική ιδιωτικοποίησης είναι ευθέως μια απειλή στην ομαλή, δίκαιη και αδιάλειπτη υδροδότηση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, ενώ τεμαχίζει και άλλο την ενιαία διαχείριση ολόκληρου του κύκλου του νερού στην Αττική. Επίσης, θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του πόσιμου νερού, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις του κόστους του για τους πολίτες και την οικονομία, όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, και να ενισχύσει την επισφάλεια στη συντήρηση και διασφάλιση των συστημάτων υδροδότησης εκατομμυρίων κατοίκων του λεκανοπεδίου.

Το νερό είναι πηγή ζωής, μέσο επιβίωσης, φορέας πολιτισμού και μέσο για τη βιώσιμη ευημερία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής. Το νερό είναι δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, διότι συνδέεται με την ίδια την ύπαρξη, την υγεία, τη βιώσιμη ευημερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και δεν νοείται να μετατρέπεται σε μέσο πλουτισμού σε βάρος των πιο ευάλωτων στην κοινωνία.

Η ιδιωτικοποίηση του νερού και των υπηρεσιών του, σύμφωνα και με τις Αποφάσεις του ΣτΕ, παραβιάζει το Σύνταγμα, παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Υδάτινες Πηγές (2001) του Συμβουλίου της Ευρώπης και έρχεται σε αντίθεση με την ομόφωνη Απόφαση A/HRC/15/L.14 του 2010, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ψήφισμα 64/292 του 2010, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ενώνουμε τη φωνή μας με τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και ζητάμε:

  • Η κυβέρνηση να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΣτΕ για την απαγόρευση της αποξένωσης του κράτους από τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του νερού.
  • Να επιστραφούν άμεσα οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο στο Δημόσιο.
  • Να καταργηθούν τα άρθρα του Νόμου 4964/2022, σύμφωνα με τα οποία το Υπερταμείο είναι ο πλειοψηφών μέτοχος των δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, τη στιγμή μάλιστα που αυτές υποχρεούνται να συνεισφέρουν έσοδα για την υλοποίηση του δικού του σκοπού.
  • Να σταματήσει άμεσα η διαδικασία υποβάθμισης αλλά και εκποίησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ) σε ιδιωτικά συμφέροντα.