Ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τις αποφάσεις του ΣτΕ για ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ

0
168

“Ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία αποτελεί βασική έκφανση του κράτους δικαίου. Οι αποφάσεις 190/2022 και 191/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν ως αντισυνταγματική τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας του μετοχικού Κεφαλαίου των ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, θα πρέπει να γίνουν σεβαστές σύμφωνα με το σκεπτικό τους αλλά και το ακυρωτικού τους αποτέλεσμα.

Διατάξεις που δεν είναι σύμφωνες με τις ως άνω αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αντιβαίνουν στη θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των εξουσιών που κατοχυρώνει το άρθρο 26 του Συντάγματος, όπως και στη διάταξη του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος που προβλέπει την υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις.

Η εκτελεστότητα των δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν το μείζονος σημασίας ζήτημα του δημόσιου ελέγχου των υπηρεσιών ύδρευσης και της προστασίας του νερού ως δημόσιου αγαθού, είναι νομικά αδιαμφισβήτητη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δηλώνει την αντίθεσή του σε κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση ακύρωση δικαστικών αποφάσεων διά της νομοθετικής οδού που πλήττει το κράτος δικαίου ως θεσμικά αντισταθμισμένη εξουσία”.