Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σύλλογος Μηχανικών: Ανακοίνωση για δικαστική διεκδίκηση περικοπών, Σύμβαση με το Δημόσιο κ.α.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ & ΤΕ ΕΥΔΑΠ

Αθήνα, 13.12.2021

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

1.Έντοκη Δικαστική διεκδίκηση κάθε νόμιμα οφειλόμενου ποσού που αφορά σε κάθε είδους περικοπές των τακτικών αποδοχών

Η Διοίκηση εφαρμόζει σαφή, άνιση μισθολογική μεταχείριση μας σε σχέση με τους νεοπροσλαμβανόμενους της Εταιρείας, αναφορικά με την εξέλιξη του χρονοεπιδόματος. Επίσης έχει γίνει κακόπιστη και εσφαλμένη ερμηνεία των όρων της ΣΣΕ ΕΥΔΑΠ του έτους 2018, με συνέπεια να μην έχουν αποκατασταθεί οι περικοπές του Ν4024/2011. Μετά από σχετική αναζήτηση όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας, αναθέσαμε στο Δικηγορικό γραφείο Δημήτρη Περπατάρη και Συνεργατών την συνολική έντοκη δικαστική διεκδίκηση. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν επίσης να προσφύγουν δικαστικά συμπληρώνοντας τις συνημμένες αιτήσεις και αποστέλλοντας τες στο Προεδρείο του Συλλόγου (πληροφορίες 6957 505798 & 210 2143017). Η επιλογή του κ. Περπατάρη δεν είναι δεσμευτική για τα μέλη μας, αλλά εκτιμούμε ότι είναι συμφέρουσα και επιτυχής.

2. Υπόλοιπο Αδειών έτους 2021

Με τη διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4808/2021 επανήλθε η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που παρέλθει και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική. Επομένως, η ετήσια άδεια για το έτος 2021 πρέπει να χορηγηθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022, πάντα σε συνεννόηση με την Υπηρεσιακή ιεραρχία για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Εγκύκλιος Υποβολής Αιτήσεων Προμηθειών (Εγκριτική και Ελεγκτική Διαδικασία)

Σύμφωνα με το Β1 παρ.4 σελ. 7 από 15, της εγκυκλίου: «Για τις αιτήσεις απευθείας ανάθεσης απαιτείται εισήγηση από την αιτούσα οργανωτική μονάδα, προς το αποφαινόμενο όργανο για έγκριση. Κατόπιν η εγκεκριμένη εισήγηση αποστέλλεται στην Υπηρεσία Προγραμματισμού Προμηθειών και Έργων προκειμένου να εισαχθεί στην αντίστοιχη αίτηση και να προωθηθεί προς έγκριση.».
Η ανωτέρω διαδικασία, καίτοι ορθώς μεταθέτει την τελική ευθύνη στο εγκριτικό όργανο που έχει και την ευθύνη της λειτουργίας των προμηθειών, δεν άρει την αβεβαιότητα περί αυθαίρετης επιλογής στην φάση της συλλογής προσφορών, ενώ αναιρεί τον λόγο της επιλογής της συγκεκριμένης διαδικασίας ως σύντομη για επείγουσες και μικρές παραγγελίες.
Πρόταση του Συλλόγου μας για μια προσωρινή λύση, μέχρι να μελετηθεί εκ νέου ο κανονισμός προμηθειών για οριστική λύση, είναι να χορηγούνται στις Υπηρεσίες προτεινόμενοι προμηθευτές ανά είδος και περίπτωσηπου τα τελευταία έτηέχουν συνεργαστεί επιτυχώς και με χαμηλές τιμές με την ΕΥΔΑΠ, ώστενα λαμβάνονται οι τρεις προσφορές. Εξάλλου η ύπαρξη λίστας Πιστοποιημένων Προμηθευτών σε κατάταξη είναι ακρογωνιαίος λίθος για την ποιοτική και διάφανη λειτουργία κάθε επιχείρησης και προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο λόγος που θεωρούμε επιτακτική αυτήν την προσωρινή λύση, είναι ότι το ΔΣ του Συλλόγου δέχεται καθημερινά έντονες διαμαρτυρίες από το σύνολο των Μηχανικών για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, με την αύξηση αφενός της γραφειοκρατίας με την αποστολή εισήγησης 3 προσφορών προς έγκριση για κάθε απευθείας ανάθεση και αφετέρου με την μετατροπή των Υπηρεσιακών Μονάδων σε τμήματα προμηθειών. Κάθε Μηχανικός μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν υλοποίησε σωστή έρευνα αγοράς, αφού πάντα μπορεί να βρεθεί μια προσφορά φθηνότερη. Επιπλέον, χωρίς έστω μια εταιρική Λίστα Αναφοράς για Προμηθευτές, η Υπηρεσία Προγραμματισμού Προμηθειών και Έργων δεν είναι σε θέση να ελέγχειδιεξοδικά το σύνολο των εισηγήσεων ειδικά των νέων υποψήφιων προμηθευτών, με τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων που διαθέτει. Θυμίζουμε ότι η σημερινή Διοίκηση δήλωνε όταν ανέλαβε το τιμόνι της Εταιρείας το 2019 ότι θα έλυνε τα προβλήματα των προμηθειών σε τρεις μήνες. Αντ’ αυτού, μετά από δυο και πλέον έτη, οδηγηθήκαμε σε πλήρες αδιέξοδο.

4. Σύμβαση για το Αδιύλιστο που πρότεινε το Ελληνικό Δημόσιο/Σύμβαση για τη διαχείριση του ΕΥΣ/Αναγνώριση κατόπιν συμψηφισμού οφειλών 157 εκ. ευρώ της ΕΥΔΑΠ προς το Ελληνικό Δημόσιο για το κόστος του Αδιύλιστου Ύδατος περιόδου 2013-2020

Κοινοποιούμε συνημμένα την επιστολή μας με θέμα «Λύση 20ετούς Σύμβασης 1999 (Νόμος 2744/1999) για το Τίμημα Αδιύλιστου» που αποστείλαμε σήμερα σε όλα τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και συνοδεύεται από κείμενο σχολιασμών που συνέταξε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου και έγινε αποδεκτό, με θέμα: «Παρατηρήσεις και Προτάσεις των Μηχανικών ΕΥΔΑΠ ΑΕ επί της συμβιβαστικής Λύσης της Σύμβασης 1999 μεταξύ Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ ΑΕ για το τίμημα του αδιύλιστου περιόδου 2013-2020». Το κείμενο κοινοποιείται για επιπλέον έλεγχο και σχολιασμό.

5. Μετακινήσεις προσωπικού, κτιριακές απαιτήσεις και “real estate” ως σχετική επιστολή Συλλόγου μας της 15.11.2021

Αναγνωρίζουμε ότι η ορθολογική χρήση των ακινήτων της επιχείρησης είναι επίπονο έργο αλλά το ίδιο και η καθημερινότητα των εργαζομένων.
Η Διοίκηση εξακολουθεί να μην επιλύει το σοβαρό ζήτημα στέγασης των εργαζομένων και δεν έχει τουλάχιστον απαντήσει ακόμη και στην από 15.11.2021 επιστολή του Συλλόγου μας.

ΟΜΟΦΩΝΑ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠρόεδροςΗ Γενική Γραμματέας
Γιώργος ΔήμτσαςΔέσποινα Ζάννου

 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ