Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού “ΙΤ4gov” του ΥΠΕΣ καινοτόμων εφαρμογών για τη διοικητική μεταρρύθμιση

Ο διαγωνισμός “ΙΤ4gov” αποτελεί μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ανάδειξη, πιστοποίηση, αξιοποίηση και επιβράβευση καινοτόμων εφαρμογών για τη διοικητική μεταρρύθμιση, οι οποίες θα στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες.

Στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται στην αγορά και στοχεύουν στη δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις, παρέχοντας αξιοποιήσιμες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Κατά την ειδική εκδήλωση -η οποία θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα – και από την τελική επιλογή των προτάσεων, θα προκύψουν τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα βραβευθούν ως εξής:
1ο βραβείο: 4000€, 2ο βραβείο: 2000€ και 3ο βραβείο: 1000€

Το δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς εφαρμογών που θα βραβευθούν με το ποσό των 10.000 ευρώ εκάστη.
Το ΥΠΕΣΔΑ παρέχει βεβαίωση διάκρισης στις εφαρμογές που θα διακριθούν και θα παρουσιαστούν στην τελετή βράβευσης.

Οι βραβευθέντες θα έχουν επιπλέον την ευκαιρία να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα το ΥΠΕΣΔΑ θα τους καθοδηγήσει προκειμένου να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με εξειδικευμένους φορείς/επιχειρήσεις ικανούς να αναπτύξουν περαιτέρω την εφαρμογή, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική και την αξία της. Ταυτόχρονα θα μεριμνήσει για τις απαραίτητες συνέργειες των συμμετεχόντων με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Απριλίου, ώρα 16.00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα ανακοινωθούν οι τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα επιλεγούν από τις παρακάτω 10 προτάσεις που προκρίθηκαν.

AITIMATA.GR
Τα AITIMATA.GR προτείνουν μία διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει την δυνατότητα στους πολίτες να υπογράφουν ψηφιακά οποιοδήποτε έγγραφο και να το υποβάλλουν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Η Διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα επαλήθευσης της ψηφιακής υπογραφής του εγγράφου η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία παραλαβής του.

El Recibo (#apodeiksi)
Η προτεινόμενη εφαρμογή στοχεύει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προσφέροντας ένα «παιχνίδι της απόδειξης». Δίνονται στους καταναλωτές κατάλληλα κίνητρα με σκοπό να ενισχύσουν την τάση τους να συλλέγουν αποδείξεις και να «αμείβονται» κατά κάποιο τρόπο οι κόποι τους (με τίτλους, εκπτώσεις, επίπεδα, ανταγωνισμό κτλ).

EyeQueue
Τo EyeQueue είναι μία web-based εφαρμογή σειράς προτεραιότητας που επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών (εργοδότες, προϊστάμενοι κ.α.) να οργανώνουν και να ελέγχουν τα ραντεβού τους σε πραγματικό χρόνο. Από τη μεριά των αποδεκτών των εν λόγω υπηρεσιών (υπάλληλοι, πελάτες, κοινό κ.α.) το EyeQueue επιτρέπει στο χρήστη να «μπαίνει» στην σειρά προτεραιότητας χωρίς να χρειάζεται να περιμένει στην ουρά. Το σύστημα αυτό αφορά web based εφαρμογή και services μέσω app (android, ios) σε smartphones αλλά και παραδοσιακών κινητών τηλεφώνων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙ@: Πλατφόρμα για την Ελληνική νομοθεσία
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙ@ σκοπεύει να αποτελέσει την διαδικτυακή διεπαφή για την ενσωμάτωση τριών πολύ βασικών υπηρεσιών, που θα συντελέσουν στην περαιτέρω εμβάθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην χώρα.

NoPaperGov
Το NoPaperGov είναι μια εφαρμογή κινητού (mobile application) που αποτελεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη εγγράφων – δικαιολογητικών στο κινητό και στις λοιπές φορητές συσκευές του πολίτη.

Portal πληροφόρησης & καταχώρισης αιτημάτων ίδρυσης εταιριών
Η λύση που προτείνεται, είναι ένα ολοκληρωμένο web portal πληροφόρησης και καταχώρησης των αιτήσεων για ίδρυση όλων των ειδών επιχειρήσεων (ατομικές / εταιρικές: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ , ΑΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί και Κοινωνική Επιχείρηση). Απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ίδρυση οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης εύκολα και γρήγορα online, χωρίς να απαιτείται καμία επίσκεψη σε κάποια δημόσια υπηρεσία.

Sense.city
Η πλατφόρμα sense.city προσφέρει τα εργαλεία για την ενεργοποίηση των πολιτών, τη δημιουργικότητα, το σχεδιασμό και την επικοινωνία στα χέρια του καθενός και καλεί για συλλογική σκέψη και δράσεις τόσο τους πολίτες όσο και τους φορείς της πόλης.

Ανοικτή Ελληνική Νομοθεσία
Η εφαρμογή «Ανοικτή Ελληνική Νομοθεσία» στοχεύει στην ανοικτή διάθεση του περιεχομένου και των περιγραφών (metadata) των νομοθετημάτων της Ελληνικής Νομοθεσίας στον παγκόσμιο Ιστό με τέτοιο τρόπο που θα επιτρέπει την εύκολη και ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση τους για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, και την δημόσια διοίκηση η οποία αξιοποιεί τις αρχές και τα πρότυπα των διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked data).

Επέκταση Λειτουργικών Δυνατοτήτων της Πλατφόρμας Διαβούλευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης
Η πρόταση προτείνει ψηφιακή πλατφόρμα διαβουλεύσεων η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη του διαλόγου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το σχεδιασμό δράσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης παρέχοντας ένα σύνολο από τεχνικές δυνατότητες, συμβατές με τα εθνικά / ευρωπαϊκά πλαίσια διαβουλεύσεων και με την φιλοσοφία της Ε.Ε για τη δομημένη συμμετοχή των εμπλεκόμενων.

ΜΙΤΟΣ
Ο “ΜΙΤΟΣ”, αποτελεί μια εφαρμογή που διευκολύνει ουσιαστικά την αναζήτηση μέσω Android smart phone ή tablet, προκηρύξεων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου. Η αναζήτηση γίνεται από το ΚΗΜΔΗΣ, που αποτελεί τη βάση δεδομένων των προκηρύξεων που έχουν αναρτήσει οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Στοχεύει στην βελτίωση της επαφής του χρήστη (φυσικού προσώπου ή εταιρίας που αναζητά διαγωνισμούς του Δημοσίου ώστε να συμμετάσχει σε αυτούς), με το ΚΗΜΔΗΣ και μειώνει σημαντικά τους χρόνους πρόσβασης σε συγκεκριμένη πληροφορία ενώ ενημερώνει τον χρήστη αν υπάρχει κάποια νέα προκήρυξη που τον ενδιαφέρει.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων του χώρου της εκδήλωσης παρακαλούμε όπως δηλώσετε την συμμετοχή σας μέσω της ακόλουθης φόρμας εγγραφής.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ