Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

Πέτρος Μπαστέας

Μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Προσωπικού ΕΥΔΑΠ. Μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ. Μέλος της Γραμματείας του ΣΕΚΕΣ
73 δημοσιεύσεις