Επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών του Υπερταμείου

Πηγή:insider.gr

Ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις που υλοποιούνται και σχεδιάζονται όσο αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Τα ανωτέρω αποκάλυψε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, Ράνια Αικατερινάρη, στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Thessaloniki Summit.

Όπως τόνισε, σε αυτές περιλαμβάνονται επενδύσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, των εμπλουτισμό των δικτύων και υποδομών με νέες ψηφιακές δυνατότητες, τη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, την εκπαίδευση και ανάπτυξη  ψηφιακών δεξιοτήτων στους εργαζομένους των δημόσιων επιχειρήσεων, κα.

Σύμφωνα με την κυρία Αικατερινάρη, κάποιες από αυτές τις επενδύσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από κεφάλαια  του Ταμείου Ανάκαμψης. Όντας ένα βήμα μπροστά, έχουμε ήδη καταθέσει τις προτάσεις μας για αυτά τα έργα. Όμως και τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να βρουν χρηματοδότηση από κοινοτικά προγράμματα αλλά και συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και η πρόσφατη έκθεση Πισσαρίδη, «Η ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη μιας χώρας – και ο μόνος παράγοντας σε μακροχρόνιο ορίζοντα».

Τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός στις δημόσιες επιχειρήσεις

Ξεδιπλώνοντας περαιτέρω τα σχέδια της ΕΕΣΥΠ, η κυρία Αικατερινάρη αποκάλυψε πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις δημόσιες επιχειρήσεις σημαίνει περισσότερο αποδοτική λειτουργία πρακτικά με εξοικονόμηση πόρων αλλά και λιγότερες βλάβες, νέα κανάλια και δυνατότητες εξυπηρέτησης των καταναλωτών και γενικότερα βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη.

Επιπλέον για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα σημαίνει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, όπως επίσης και δυνατότητα καλύτερης προσαρμογής της στρατηγικής τους στα νέα δεδομένα, αλλά και λήψης αποφάσεων με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι εν αγνοία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν γιατί αυτές οι επιχειρήσεις θεωρούσαν ότι ήταν προστατευμένες από το κράτος. Προφανώς η καινοτομία είναι κομβικής σημασίας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα αλλά και για προαγωγή λύσεων κυκλικής οικονομίας

Στον τομέα παροχής υπηρεσιών νερού και αποχέτευσης, ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και διαχείρισης των δικτύων και υδάτινων πόρων επιτρέπει (με τη χρήση αισθητήρων, μετρητών και ευφυών πληροφοριακών συστημάτων) την έγκαιρη ανίχνευση βλαβών και διαρροών, με ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και λειτουργικών δαπανών για εταιρείες όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ όσο και για την εμπειρία του πολίτη, για τον οποίο ελαχιστοποιείται η διακοπή υδροδότησης.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εισαγωγή αισθητήρων και άλλων ‘έξυπνων’ λύσεων στις αστικές συγκοινωνίες. Η παρακολούθηση ενός λεωφορείου καθώς κινείται στους δρόμους της πόλης (π.χ. η κατανάλωση καυσίμου ή οι εκπομπές ρύπων) και η συνεχής σύγκριση των δεδομένων μέτρησης με ιστορικά δεδομένα ή δεδομένα ομαλής λειτουργίας, μπορούν να παρέχουν έγκαιρη ειδοποίηση για την ανάγκη επισκευής ή συντήρησης. Με τον τρόπο αυτό, προλαμβάνονται οι βλάβες και μεγιστοποιείται ο χρόνος χρήσης του οχήματος, ενώ ελαχιστοποιείται η αναμονή και τα προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών.

Παραμένοντας στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών, η αξιοποίηση δεδομένων από τα συστήματα τηλεματικής που παρέχουν πληροφόρηση για τα δρομολόγια και τις συνθήκες διεξαγωγής τους σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες, μπορούν να αξιοποιηθούν για τον δυναμικό προγραμματισμό της εξυπηρέτησης του κοινού ή την υλοποίηση έξυπνων υπηρεσιών μετακίνησης που συνδυάζουν τις αστικές συγκοινωνίες με άλλα μέσα μεταφοράς στην πόλη (π.χ. ‘ελαφριά’ ηλεκτρικά οχήματα).

Άλλο πολύ επίκαιρο παράδειγμα είναι η εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης, η οποία, μέσα από συνέργειες των παρόχων ενέργειας αλλά και των παρόχων υπηρεσιών μετακίνησης/μεταφοράς, αναμένεται επίσης να μετασχηματίσει το τοπίο των αστικών συγκοινωνιών αλλά και τις συνθήκες μετακίνησης και ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα, ενώ ταυτόχρονα θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον.

Γενικότερα, οι σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύσσουν οι δημόσιες επιχειρήσεις, επιτρέπουν στους πολίτες να λαμβάνουν στο κινητό τους πληροφορίες για τη χρήση και τις  επιλογές ενεργοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, να διαμορφώνουν προσωποποιημένα πακέτα/προϊόντα, να αλληλοεπιδρούν με τις εταιρείες παροχής των υπηρεσιών για τα αιτήματα ή ερωτήματά τους, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το κόστος των υπηρεσιών και τις οφειλές τους, να λαμβάνουν έγκυρη ενημέρωση για έκτακτα γεγονότα ή συνθήκες που επηρεάζουν τη λήψη υπηρεσιών (π.χ. συντήρηση στα δίκτυα ύδρευσης). Μπορούμε να δούμε πώς δημόσιες επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ ή οι εταιρίες ύδρευσης/αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) έχουν πρόσφατα εφαρμόσει λύσεις ολοκληρωμένης ψηφιακής εξυπηρέτησης των πελατών τους, ηλεκτρονικής πληρωμής, ελέγχου των παροχών και της κατανάλωσής τους ακόμα και ψηφιακή εξυπηρέτηση πραγματικού χρόνου με τη χρήση έξυπνης συνομιλίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παρατείνεται (εκ νέου) η θητεία των διοικητικών οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων!

Με το άρθρο 72 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α 235/26-11-2020) παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων εργαζομένων, εργοδοτών και συνταξιούχων, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021.

Σύλλογος Μηχανικών: Διαμαρτυρία προς το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για το νέο Οργανόγραμμα

Με την βεβαιότητα ότι, το συγκεκριμένο οργανόγραμμα θα δυσχεράνει δραματικά την ήδη επιβαρυμένη λειτουργία της Εταιρείας, ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, να μην υποπέσει στο σφάλμα να εισάγει βεβιασμένα ως θέμα στο Δ.Σ. την ψήφισή του και να το θέσει πρώτα σε συζήτηση με τον Σύλλογο Μηχανικών και όποιους άλλους νομίζουν, προκειμένου, έστω και την τελευταία στιγμή, να αποφευχθούν προβλήματα νομιμότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

ΕΣΚ: “Η ΕΥΔΑΠ εν μέσω πανδημίας απειλεί μικροεπαγγελματία με κατάσχεση για χρέη από σπίτι που καταστράφηκε στο σεισμό του 1999!

Το ποσό των 610,82 ευρώ ζητά με εξώδικο η ΕΥΔΑΠ από μικροεπαγγελματία στο Μενίδι, για κατανάλωση νερού σε σπίτι το οποίο καταστράφηκε το Σεπτέμβρη του 1999 από το σεισμό των 5,9 Ρίχτερ και από τότε δεν κατοικείται!

ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ: 24ωρη Απεργία  – Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ στις 26 ΝΟΕΜΒΡΗ, δεν εργαζόμαστε με φυσική παρουσία και  τηλεργασία, δηλώνουμε απεργοί και ορθώνουμε τείχος αντίστασης ενάντια στην ανάλγητη και αντεργατική κυβερνητική πολιτική, που εκμεταλλεύεται την πανδημία και φορτώνει τα βάρη στον κόσμο της μισθωτής εργασίας.  

Σωματείο Αποχέτευσης: Συμμετέχουμε στην απεργία της 26 Νοεμβρίου

Το Σωματείο μας αποφάσισε ομόφωνα, να συμμετάσχει στην απεργία που έχει κηρύξει η ΟΜ.Ε ΕΥΔΑΠ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 αντιδρώντας στη πρόθεση της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Κυρ. Μητσοτάκη που επιμένει να καταθέσει νομοσχέδιο για την κατάργηση του 8ώρου, την αποδυνάμωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας , που ''φακελώνει'' τα συνδικάτα και προσπαθεί να  τα χειραγωγήσει, με διάφορες μεθόδους. 

Νομοσχέδιο Βρούτση: Καταργούνται το 8ωρο και οι υπερωρίες – Το ευρωπαϊκό κεκτημένο & η 135 διεθνή σύμβασης εργασίας! 

γράφει ο Κώστας Νικολάου, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ • Κρίσιμα ερωτηματικά θέτει ο υπουργός εργασίας κ. Ι. Βρούτσης με το εσπευσμένο νομοσχέδιο (μεσούσης πανδημίας) για τη «Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας».

Σύλλογος Προσωπικού: Στις 26/11 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ – Πρέπει ΤΩΡΑ να δοθεί απάντηση στην κυβέρνηση

Επειδή όμως πρέπει τώρα και όχι «αργότερα» να δοθεί απάντηση στην κυβέρνηση που αξιοποιεί την πανδημία και τις περιοριστικές συνθήκες για να περάσει βάρβαρα αντεργατικά μέτρα και να εντείνει την καταστολή, το Σωματείο μας πήρε απόφαση συμμετοχής στην μεγάλη πανεργατική απεργία που ήδη έχει αποφασίσει το ΕΚΑ και δεκάδες δευτεροβάθμια συνδικάτα αλλά στη συνέχεια της απόφασής μας και η ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ. 

Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού: H Διοίκηση να εξασφαλίσει τον απαραίτητο και αναγκαίο εξοπλισμό για την τηλεργασία

Καλούμε τη Διοίκηση να εξασφαλίσει άμεσα σε όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται στο καθεστώς της τηλεργασίας, όλο τον απαραίτητο και αναγκαίο εξοπλισμό (laptop ,ακουστικά, τηλέφωνα) και τις απαραίτητες προσβάσεις σε εταιρικές εφαρμογές, ώστε να διευκολύνει τις συνθήκες εργασίας τους.

Mείωση των δαπανών για την Υγεία, προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός

Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει μείωση των κονδυλίων κατά τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ, την ώρα που αυξάνονται οι δαπάνες για την άμυνα κατά 30%, στα 5,5 δισ. ευρώ ● Δραστικό ψαλίδι και στις δαπάνες για την απασχόληση.

ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ: Πρόσκληση στη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για διάλογο για τη νέα ΣΣΕ

Αίτηση - Πρόσκληση προς τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για συνάντηση και έναρξη διάλογου για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here