Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων: “Τροποποίηση των διατάξεων προστασίας των περιοχών γύρω από τις λίμνες υδροδότησης της Πρωτευούσας και την μετατροπή τους σε βιομηχανική ζώνη”

Αθήνα 22-3-2022

 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού, η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων θα ήθελε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στους επιστημονικούς φορείς, αλλά και σε όλους τους πολίτες του λεκανοπεδίου Αττικής, για την αιφνίδια τροποποίηση των διατάξεων προστασίας των περιοχών γύρω από τις λίμνες υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής Πρωτευούσης και την μετατροπή τους σε βιομηχανική ζώνη. Η αλλαγή των νομοθετικών διατάξεων προστασίας έγινε χωρίς να γνωμοδοτήσει η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αδειοδότησης.

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. Α5/2280/83 Υγειονομική Διάταξη «για την προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής  πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι λεκάνες απορροής των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου), καθώς και οι ανοιχτοί και κλειστοί αγωγοί μεταφοράς των νερών από τις λίμνες στην πρωτεύουσα.

Η Α5/2280/83 Υγειονομική Διάταξη (Β’ 720), η οποία τροποποιείται,  εκδόθηκε για λόγους προστασίας της ποιότητας του πόσιμου νερού και της Δημόσιας Υγείας έτσι ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων αποδεκτών που καταλήγουν στους ταμιευτήρες υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής πρωτευούσης.

Η Υγειονομική Επιτροπή  για ρύπανση & έλεγχο Παράκτιων & Παρόχθιων Υδάτων ως Συλλογικό Όργανο του Υπουργείου Υγείας έχει ομόφωνα γνωμοδοτήσει ότι η προστασία της Δημόσιας Υγείας αποτελεί πρώτιστο αγαθό και για λόγους διασφάλισης της, ορθά ο νομοθέτης θέτει περιορισμούς δραστηριοτήτων ανάλογα με τη ζώνη προστασίας των υδροταμιευτήρων και δεν ενδείκνυται οποιαδήποτε τροποποίηση των διατάξεων της Α5/2280/83 επί το ελαστικότερον, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επισημαίνουμε ότι η πρόσφατη τροποποίηση της διάταξης με την υπ’ αριθμ. ΓΠ.οικ. 8665 ΚΥΑ (ΦΕΚ 784/τ.Β/21-2-2022, για μια «συγκεκριμένη» δραστηριότητα και συγκεκριμένα αναφορικά με τα αυτόνομα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής – όπως αυτά περιγράφονται στον νόμο – εκτός των άλλων κινδύνων που εγκυμονεί, ελλοχεύει τον κίνδυνο να ανοίξει το δρόμο για τη γενικότερη άρση των προαναφερόμενων περιορισμών και για άλλες βιομηχανικές/βιοτεχνικές δραστηριότητες.

Κατόπιν αυτών, ζητούμε από τα αρμόδια Υπουργεία να δώσουν σαφείς απαντήσεις για τις ανάγκες που οδήγησαν στην πρόσφατη αιφνίδια τροποποίηση της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 720).

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ