Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Παρέμβαση Συνηγόρου του Καταναλωτή προς ΕΥΔΑΠ για χρέωση τελών αποχέτευσης

Μετά από αναφορές μεγάλου αριθμού καταναλωτών προς την Ανεξάρτητη Αρχή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης έστειλε νέο έγγραφο προς την ΕΥΔΑΠ – το οποίο κοινοποίησε και στα συναρμόδια υπουργεία – σχετικά με την επιβολή από την ΕΥΔΑΠ χρεώσεων τελών αποχέτευσης σε περιπτώσεις αφανών διαρροών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” υπενθυμίζει ότι έχει απευθυνθεί στην ΕΥΔΑΠ με σειρά έγγραφων συστάσεων (η πιο πρόσφατη ήταν στις 27 Μαΐου 2015). Σε όλες τις συστάσεις επισημαίνεται ότι η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβαίνει στις ιδιαίτερα αυξημένες χρεώσεις για υπηρεσίες αποχέτευσης τις οποίες άλλωστε, δεν έχει παράσχει.

Η θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή έχει ήδη γίνει αποδεκτή και από τη σχετική νομολογία (βλ. ιδίως ΕφΑθ 5001/2012), ωστόσο, οι συστάσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή δεν έχουν ληφθεί υπόψη από την ΕΥΔΑΠ και οι καταναλωτές συνεχίζουν να επιβαρύνονται με τέλη αποχέτευσης.

Με βάση τις αναφορές που έχουν περιέλθει στην Αρχή η μέση αξία κατανάλωσης από συνήθεις αφανείς διαρροές κυμαίνεται σε 700-800 ευρώ ανά τρίμηνο κατανάλωσης (μετά και τη σχετική μείωση από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και, εφόσον η διαρροή δεν εντοπισθεί και δεν διορθωθεί εγκαίρως, αυξάνεται αναλόγως σε ιδιαίτερα επαχθή μεγέθη, της τάξεως των εκατοντάδων ή και χιλιάδων ευρώ.

Στην επιστολή αναφέρεται αναλυτικά ότι: «η μη επιβολή τελών αποχέτευσης τα οποία υπολογίζονται ως ποσοστό (75%) επί της υψηλής αξίας ύδατος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες ύδρευσης των καταναλωτών και δεν έχει καταλήξει στο δίκτυο αποχέτευσης θεμελιώνεται βάσιμα στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως: – τόσο στα άρθρα 16 και 19 παρ. 1 και 4 του ν. 1068/1980, όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή υπέρ της εταιρείας τέλους χρήσης υπονόμων (τέλη υπηρεσιών αποχέτευσης) το οποίο εισπράττεται με τους λογαριασμούς ύδρευσης και υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος και όχι του ύδατος το οποίο τυχόν διαρρέει λόγω βλάβης στο υπέδαφος, για το οποίο προβλέπεται ειδική διαδικασία μείωσης (βλ. άρθρο 3.2.5 Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης) – όσο και στις διατάξεις της σύμβασης μίσθωσης έργου παροχής υπηρεσιών αποχέτευσης (βλ. ΑΚ 681) σύμφωνα με τις οποίες ο εργολάβος δικαιούται να εισπράττει αμοιβή μόνο για το παρασχεθέν έργο, δηλαδή την πραγματική εισροή του ύδατος στο αποχετευτικό δίκτυο (βλ. ΕφΑθ 5001/2012).

Κύριε Πρόεδρε, οι υπηρεσίες γενικού – κοινωνικού ενδιαφέροντος, που παρέχονται από δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες, όπως η ύδρευση, θεωρούνται βασικές για τη λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας. Η διαθεσιμότητα, η τιμή και η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών είναι εξ ορισμού υψίστης σημασίας για τους καταναλωτές, πολύ περισσότερο στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας και οι πολίτες-καταναλωτές. Κατά συνέπεια, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σχετικά με την άμεση εφαρμογή της μη χρέωσης τελών αποχέτευσης σε περιπτώσεις αφανών διαρροών τόσο σε νέες περιπτώσεις, όσο και σε όσες έχουν προκύψει την τελευταία 5ετία, με επιστροφή των αδικαιολογήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.

Περαιτέρω, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε μια σειρά θεμάτων προστασίας του καταναλωτή υπηρεσιών ύδρευσης για τα οποία η Αρχή μας έχει, κατ’ επανάληψη, προβεί σε έκδοση έγγραφων συστάσεων (βλ. Ετήσιες Εκθέσεις 2008, 2009, 2014), επίσης χωρίς ανταπόκριση από την ΕΥΔΑΠ και ιδίως: – τη μη αξίωση από τον καταναλωτή των χρεώσεων από διαρροές ύδατος οι οποίες προκύπτουν από βλάβες στις εγκαταστάσεις ευθύνης της εταιρείας και συγκεκριμένα από το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή και πέρα, προς την πλευρά του δικτύου ύδρευσης (βλ. σχετ 11308/16 Δεκεμβρίου 2011), – την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά: α) με την αδυναμία καταμέτρησης και έκδοσης εκκαθαριστικού λογαριασμού, β) σε κάθε περίπτωση που η κατανάλωση ύδατος είναι πάνω από 50 κ.μ. και ταυτόχρονα παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 100% σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους.

Ανάλογη ενημέρωση πρέπει να γίνεται στους καταναλωτές-ιδιοκτήτες του υδρευόμενου ακινήτου, οι οποίοι είναι συνοφειλέτες των οφειλών από την παροχή ύδρευσης, για τυχόν ύπαρξη μεγάλων οφειλών του μισθωτή τους, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού ή είσπραξης της οφειλής».

Η ενημέρωση, όπως υπογραμμίζεται, θα πρέπει να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μέσω ευδιάκριτης, έγγραφης ειδοποίησης στην οικία, αλλά και τηλεφωνικά και με αποστολή σχετικού γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος ή/και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με ευδιάκριτη ειδοποίηση στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ