Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σύλλογος Μηχανικών: Εξώδικο στη Διοίκηση για τη υπογραφή δήλωσης για τη “σύγκρουση συμφερόντων”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ & ΤΕ ΕΥΔΑΠ

Αθήνα 22.2.2023

Συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας την εξώδικη διαμαρτυρία του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. που αφορά στην Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα Ωρωπού 156, με ΑΦΜ 999331864.

ΠΡΟΣ 

Την ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ωρωπού, αριθμ. 156, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Επί της πρόσκλησης που έχετε απευθύνει στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας προς υπογραφή Δήλωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων και προς ανάληψη «προσωπικής δέσμευσης» στα πλαίσια της πολιτικής της εταιρείας για την πρόληψη, εντοπισμό και διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, o Σύλλογος μας εκφράζει την εντονότατη διαμαρτυρία του.

Τέτοιου είδους «προσκλήσεις» από την πλευρά της εταιρείας -για υπογραφή κειμένων που εμπεριέχουν πληθώρα ακατανόητων νομικών, ειδικών και πολλές φορές αόριστων όρων- μόνο σύγχυση και αναστάτωση προκαλούν, ενώ το γεγονός ότι σχετική «υποχρέωση» τίθεται μονομερώς χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με το Σύλλογο μας που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους Μηχανικούς της Εταιρείας, αλλά και με τις λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην επιχείρηση, δεν μπορεί παρά να ενισχύσει την καχυποψία και το αίσθημα ανασφάλειας σχετικά με τα αίτια της πρωτοβουλίας και τους επιδιωκόμενους σκοπούς από την πλευρά της εταιρείας.

Σε κάθε δε περίπτωση, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 240/2006, με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Oδηγίας 2002/14/ΕΚ του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», πρέπει να τηρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης που επιβάλει αυτό και όχι να ανακοινώνετε μονομερώς ληφθείσες αποφάσεις.

Η διττή δε υποχρέωσή σας περί ενημέρωσης και διαβούλευσης καταλαμβάνει κάθε απόφασή σας, η οποία δύναται να επιφέρει μεταβολές στις συμβάσεις εργασίας, ενώ κάθε πλαίσιο, το οποίο καταρτίζετε και στο οποίο επιδιώκετε να εντάξετε τις εργασιακές σχέσεις, επιφορτίζοντας τους εργαζομένους με πρόσθετες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, πέραν των προβλεπομένων στις ατομικές τους συμβάσεις εργασίας, στις ΣΣΕ, στον Κανονισμό Εργασίας και στον Νόμο, πρέπει να αποτελούν προϊόν γόνιμης συνεργασίας, καλόπιστης διαπραγμάτευσης και κοινής συμφωνίας. Τέτοια «ενημέρωση» και «διαβούλευση» εξυπακούεται ότι θα πρέπει να λάβει χώρα και για τον Κανονισμό Σύγκρουσης Συμφερόντων, καθώς επηρεάζει μεγάλο αριθμό εργαζομένων και επιφέρει σοβαρότατες συνέπειες για την εργασιακή τους σχέση.

Ωστόσο μέχρι να λάβουν χώρα και να καρποφορήσουν αυτές οι διαβουλεύσεις, τις οποίες οι εταιρεία θα έπρεπε να έχει εκ των προτέρων επιδιώξει, ο Σύλλογός μας ζητά να ανασταλεί η αρξάμενη διαδικασία συγκέντρωσης των σχετικών «Δηλώσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων», η οποία μάλιστα λαμβάνει χώρα εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και υπό την απειλή πειθαρχικών διώξεων -για ποιο άραγε πειθαρχικό παράπτωμα;-, απομάκρυνσης από θέσεις ευθύνης και μη ανάληψης καθηκόντων, ενώ παράλληλα καλεί τους εργαζόμενους να απέχουν από την υπογραφή και υποβολή τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.

ΔιαμαρτύρομαΣΤΕ εντονότατα για το χειρισμό της εταιρείας, η οποία μονομερώς, χωρίς καμία ενημέρωση και διαβούλευση με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων συντάσσει και ανακοινώνει «κανονιστικά» πλαίσια, τα οποία επιβάλει στους εργαζομένους. Προς άρση δε αυτής της απαξιωτικής προς τους εκπρόσωπους των εργαζομένων συμπεριφοράς, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία που εσείς θα έπρεπε να είχατε ήδη αναπτύξει και σας ΚΑΛΟΥΜΕ να ορίσετε εντός των επόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών συνάντηση με το Σύλλογό μας, αλλά και τα λοιπά συνδικαλιστικά όργανα της επιχείρησης, προκειμένου μετά από διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων να καταρτιστεί ένας κοινής αποδοχής Κανονισμός – Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων. Στο μεσοδιάστημα, προς αποκατάσταση της διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας, αλλά και της σύγχυσης που έχει ήδη προκληθεί στους εργαζομένους, σας ΖΗΤΑΜΕ να απέχετε από τη διαδικασία συγκέντρωσης των «Δηλώσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων». Σε διαφορετική περίπτωση σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, των απεργιακών κινητοποιήσεων μη εξαιρουμένων.

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτή προς την οποία απευθύνεται και κοινοποιείται, νομίμως εκπροσωπούμενη για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην επιδοτήρια έκθεσή του.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Γιώργος Δήμτσας Δέσποινα Ζάννου

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ