Αυτή είναι η απόφαση του ΣτΕ που καλεί την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα και να πάρει τον έλεγχο ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο

0
351

Το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους, ψηφίσθηκαν τα άρθρα 114 και 115 του ν. 4964/2022, με τα οποία ο έλεγχος της πλειοψηφίας των μετοχών των δημόσιων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) παρέμενε στο Υπερταμείο, παρά τις αντίθετες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 190/2022 (ΕΥΔΑΠ) και 191/2022 (ΕΥΑΘ), οι οποίες είχαν ήδη κρίνει ότι η υπαγωγή των δημοσίων αυτών επιχειρήσεων στο Υπερταμείο είναι αντίθετη στο Σύνταγμα. Επρόκειτο περί μίας πρωτοφανούς συνταγματικής εκτροπής, δια της οποίας επιχειρήθηκε η πλήρης «κατάργηση» δύο αποφάσεων της Ολομελείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας και μάλιστα επί υποθέσεων που σφορούσαν σε αγαθό ζωτικής σημασίας (νερό).

Σε συνέχεια σχετικών αιτήσεων στο ΣτΕ περί μη συμμόρφωσης (από σωματεία εργαζομένων και πολίτες), δημοσιεύθηκαν οι 7 & 8/2023 αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Αντιπρόεδρος κ. Καρλή, Σύμβουλοι κ. Μ. Σωτηροπούλου και κ. Ο. Παπαδοπούλου, η οποία ήταν και η εισηγήτρια επί των υποθέσεων).

Με τις αποφάσεις αυτές, το ΣτΕ έκρινε ότι η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, με τα άρθρα 114 και 115 του ν. 4964/2022, δεν συμμορφώθηκαν προς τις αποφάσεις ΟλΣτΕ 190 & 191/2022, με τις οποίες είχε κριθεί η αντισυνταγματικότητα της μεταβίβασης των μετοχών των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ από το Δημόσιο στο Υπερταμείο. Ακολούθως, το ΣτΕ διατάσσει το Υπουργείο Οικονομικών (που είχε και την πρωτοβουλία εισαγωγής των ως άνω διατάξεων) να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, το αργότερο εντός εξαμήνου, για να επιστραφούν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Δημόσιο.

Εδώ οι αποφάσεις 7 και 8