Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: “Το νερό είναι και πρέπει να παραμείνει Δημόσιο Αγαθό”

0
202

Υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ως ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, τάσσεται η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Mάλιστα στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει: “Λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό δίκαιο και την ελληνική νομολογία, όπου ξεκάθαρα ορίζεται ότι το νερό δεν είναι εμπορικό αγαθό, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει κατάλληλης μεταχείρισης, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος συντάσσεται με τη νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ, το 2016 και το 2019, που προασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ως ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και με τις οποίες κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταβίβαση των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην Ελληνική Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών και Περιουσίας. Η τιμολογιακή πολιτική, η κοστολόγηση και οι επενδύσεις είναι αρμοδιότητα του Δημοσίου. Οι πολίτες απαιτούν η ποιότητα του παρεχόμενου νερού να ελέγχεται συστηματικά για λόγους δημόσιας υγείας. Οι πολίτες απαιτούν να γίνεται σωστή διαχείριση από τους δημόσιους φορείς (ΔΕΥΑ) παροχής ύδατος με μέριμνα και για ενίσχυσή τους από το Κράτος. Το νερό είναι και πρέπει να παραμείνει Δημόσιο Αγαθό”.