Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

Κώστας Λυμπέρης

Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ. Μέλος της Γραμματείας του ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ
42 δημοσιεύσεις