Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Γεώργιος Τζοβάνης

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Υδρονομέας στον Υποτομέα Ασπροπύρφου, μέλος ΔΣ Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων, μέλος Γραμματείας ΣΕΚΕΣ
11 δημοσιεύσεις