Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Ένωση Υπαλλήλων: Ανακοίνωση διαμαρτυρίας για τους συναδέλφους φύλακες του Μαραθώνα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  « Ε Ν Ω Σ Ι Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  Ε . Υ Δ . Α . Π . »

( Έ τ ο ς  ι δ ρ ύ σ ε ω ς  1 9 5 4 )

30 Αυγούστου 2022

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας για τους συναδέλφους φύλακες του Μαραθώνα

φραγμα

Οι συνάδελφοι της ΕΥΔΑΠ που είχαν αναλάβει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν τεράστια εμπειρία και γνωρίζουν πραγματικά κάθε σπιθαμή του χώρου και κάθε σημείο αυτού που είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους, κάτι που σαφώς δεν γνωρίζουν οι οποιοιδήποτε ιδιώτες που τοποθετήθηκαν εκεί και αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο να υπάρξουν δυσάρεστα συμβάντα.

Γιατί δεν μας ενημερώνει κάποιος, από ποιον και κυρίως γιατί πάρθηκε αυτή η πρωτάκουστη απόφαση και με ποια αιτιολογία; 

Ποια ήταν τα κενά ασφαλείας που τους οδήγησαν στην αντικατάσταση του προσωπικού;  

Ποιος ενέκρινε αυτές τις πράξεις;

Ο Προϊστάμενος και ο Διευθυντής της συγκεκριμένης Υπηρεσίας έχουν αποδείξει πολλές φορές, τόσο την ανευθυνότητα τους, όσο και τις αντιεπαγγελματικές τους προθέσεις απέναντι στους συναδέλφους τους. Πρέπει να μπει ένα όριο επιτέλους στις πράξεις αυτών των ανθρώπων και να σταματήσει η Διοίκηση να σφυρίζει αδιάφορα στα προβλήματα που συνεχώς διογκώνονται.

Η Διοίκηση έχει σαφώς τεράστια ευθύνη αφενός γιατί μένει μονίμως άπραγη και χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση και αφετέρου γιατί φαίνεται να εγκρίνει πρωτοβουλίες που θέτουν  σε σοβαρό κίνδυνο την εταιρεία και τους εργαζόμενους. Επιπλέον συνεχίζει να την επιβαρύνει περαιτέρω οικονομικά με νέες εκχωρήσεις αντικειμένων.

Η συγκεκριμένη πράξη αντικατάστασης ενέχει το σημαντικό κίνδυνο της ελλιπούς φύλαξης των κρίσιμων εγκαταστάσεων του Μαραθώνα, που όπως και σε όλες τις κρίσιμες υποδομές της εταιρείας, τη φύλαξη αναλαμβάνουν διαχρονικά  μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ με εμπειρία και γνώση.

Ζητάμε: 

  • Άμεσα να επιστρέψουν στις θέσεις τους οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι
  • Να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους ο Προϊστάμενος κ. Κεχαγιαδάκης και ο Διευθυντής κ. Φαλτσέτας της συγκεκριμένης Υπηρεσίας που πήραν αυτήν την ανεύθυνη και επικίνδυνη για την εταιρεία απόφαση.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ