Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Ένωση Υπαλλήλων: Ενημέρωση για τη συνάντηση με τη Διοίκηση 

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  « Ε Ν Ω Σ Ι Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  Ε . Υ Δ . Α . Π . »

( Έ τ ο ς  ι δ ρ ύ σ ε ω ς  1 9 5 4 )

                                                                                                        14 Απριλίου 2022  

Ενημέρωση για τη συνάντηση με τη Διοίκηση 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το προεδρείο της Ένωσης Υπαλλήλων συναντήθηκε σήμερα με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Α. Τόσιο, όπου και έθεσε τα παρακάτω θέματα:

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Τονίσαμε το κατεπείγον του θέματος, τη σημαντική καθυστέρηση αλλά και την
αναδρομικότητα αυτού. O κ. Τόσιος απάντησε ότι το θέμα θα έρθει προς συζήτηση
στο επόμενο ΔΣ στις 20.7.2022.

Μπόνους των εργαζομένων

Εκφράσαμε την κατηγορηματική αντίθεση μας για την υπ. αρ. 2008/13.7.2022
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούδσλου σχετικά με τον τρόπο διανομής των
500.000,00 ως Bonus σε όλο το προσωπικό. Ζητήσαμε την άμεση ανάκληση αυτής
και την δίκαιη και ισόποση διανομή σε όλους τους εργαζομένους.

Οικονομική ενίσχυση μέσω συμπληρωματικής ΣΣΕ

Θέσαμε την αναγκαιότητα λόγω των αυξημένων οικονομικών αναγκών που έχουν
προκύψει, η Διοίκηση άμεσα να προβεί σε υπογραφή συμπληρωματικής ΣΣΕ. Η
απάντηση ήταν ότι ήδη έχει οριστεί επιτροπή και έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ Διοίκησης και Ο.Μ.Ε και σύντομα θα έχουμε νεότερα. 

Θέματα ασφαλείας

Επίσης θέσαμε τα θέματα ασφαλείας και τα ζητήματα στην συγκεκριμένη υπηρεσία
όπως είναι οι βάρδιες και η δίκαιη κατανομή αυτών, οι μετακινήσεις των συναδέλφων
δεδομένης της μεγάλης αύξησης της τιμής των καυσίμων να είναι όσο δυνατόν κοντά
στον τόπο κατοικίας τους και την οπλοφορία των νέων συναδέλφων. Στην
συγκεκριμένη Υπηρεσία υπάρχουν χρόνια προβλήματα που τίθενται συνεχώς στις
συναντήσεις, δεν βρίσκουν λύση, καθυστερούν και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή
η κατάσταση. Ειδικά στους νέους συναδέλφους που εκτελούν την ίδια εργασία και
πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας οπλοφορίας αυτή
ακόμη δεν τους έχει χορηγηθεί. Ο κ. Τόσιος δεσμεύτηκε ότι θα λυθούν τα προβλήματα
και θα υπάρξει ίση μεταχείριση και ότι από το Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες για την επίλυση του θέματος. 

Αναίτια & Εκδικητική μετακίνηση συναδέλφου 

Καταγγείλαμε τέλος το θέμα της αναίτιας και εκδικητικής μετακίνησης μέλους του συλλόγου μας που έγινε παραμονές των εκλογών από το κτήριο της Λαοδικείας στο κτήριο του Περισσού.  Ζητήσαμε από τον κ. Τόσιο να διερευνηθεί το θέμα σε βάθος και να αποδοθούν ευθύνες. Το γεγονός αυτό είναι μία επιβεβαίωση για όσα συμβαίνουν και καταγγέλλουμε για την Υπηρεσία Ασφαλείας. 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Θα πρέπει η Διοίκηση άμεσα να επιληφθεί όλων των παραπάνω θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους και στην πλειοψηφία τους δεν έχουν βρει λύση. Ο πρωταρχικός στόχος μας είναι να καταλάβει η Διοίκηση ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται άμεσες λύσεις, πραγματικές αυξήσεις κι όχι τα ψίχουλα που τους περισσεύουν.

Παρακολουθούμε στενά όλα τα ζητήματα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την εξέλιξη τους.    

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ