Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

Επιστολή 20 σημείων του υπουργού Εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους

Επιστολή 20 σημείων από Σκουρλέτη στους κοινωνικούς εταίρους – Αρχίζει ο διάλογος

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνος Σκουρλέτης απηύθυνε πρόσκληση στις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ, για την πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 στο υπουργείο Εργασίας.

Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση αναφορικά με το περιεχόμενο των σχεδιαζόμενων νομοθετικών παρεμβάσεων για τα θέματα του κατώτατου μισθού και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Προς
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου κ Επιχειρηματικότητας
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών κ Εμπόρων Ελλάδας
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Αθήνα 7/4/2015

Αγαπητοί εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων πανελλήνιας κλίμακας.
Στο πλαίσιο των άμεσων νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα θέματα του γενικού κατώτατου μισθού και των συλλογικών διαπραγματεύσεων καλείστε σε τριμερή συνάντηση με το Υπουργείο για μια πρώτη συζήτηση αναφορικά με το περιεχόμενο των σχεδιαζόμενων νομοθετικών παρεμβάσεων.

Η συνάντηση αυτή που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 /4/2015, και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα τελετών του Υπουργείου Εργασίας (Σταδίου 29, 4ος όροφος) αποτελεί μια ακόμη διαδικασία διαλόγου του Υπουργείου με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, σε τριμερές πλέον επίπεδο, μετά από τις προηγηθείσες διμερείς συναντήσεις του Υπουργείου με τις οργανώσεις που εκπροσωπείτε. Ο διάλογος, μάλιστα, για το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων, δεν θα εξαντληθεί με την τριμερή αυτή συνάντηση, διότι οι οργανώσεις σας θα έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν γνώμη και στο πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην οποία θα σταλεί σύντομα το νομοσχέδιο για σχετική γνωμοδότηση.

Καλώντας σας στη τριμερή αυτή συνάντηση, σε μια περίοδο που είναι ακόμη ανοικτή η περίοδος των διαπραγματεύσεων για την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, μετά από τη νομοθέτηση της παράτασης της ισχύος της προηγούμενης μέχρι την 30/6/14,σας ενημερώνουμε για τους βασικούς άξονες και τις βασικές καινοτομίες των νομοθετικών παρεμβάσεων που το Υπουργείο εισάγει σε συζήτηση:

1. Επαναφέρεται σταδιακά και σε δύο φάσεις ο γενικός κατώτατος μισθός στα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2012, οπότε και καταργήθηκε με νομοθετική παρέμβαση η τότε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ με τη μείωση κατά 22% (και 32% για τους νέους μέχρι 25 ετών). Στο πρώτο στάδιο (1/10/15)αίρονται οι μισθολογικές διακρίσεις με βάση την ηλικία των εργαζομένων και αυξάνονται οι κατώτατες αμοιβές κατά 10,91%(650 ευρώ μεικτά ο μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους και 29,05 ευρώ μεικτά το ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες).

Στο δεύτερο στάδιο (1/7/16) ο γενικός κατώτατος μισθός ορίζεται στα 751 ευρώ μεικτές αποδοχές για τους υπαλλήλους και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 33,57 ευρώ για τους εργατοτεχνίτες. Η άπαξ νομοθετική παρέμβαση για τον καθορισμό των ελάχιστων μισθολογικών ορίων θα δώσει στη συνέχεια τη σκυτάλη στη συλλογική διαπραγμάτευση για τον περαιτέρω καθορισμό τους.

2. Το μέσον διαμόρφωσης του γενικού κατώτατου μισθού θα είναι στο εξής η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία και θα έχει καθολική εφαρμογή για το σύνολο των όρων της.

3. Καταργείται η αναστολή των αυξήσεων των επιδομάτων πολυετίας και των ωριμάνσεων.

4. Εισάγεται η υποχρέωση των διαπραγματευόμενων μερών για κωδικοποίηση των όρων προηγούμενων όρων συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων στο περιεχόμενο των νέων συλλογικών ρυθμίσεων, προκειμένου αυτές να διατηρηθούν σε ισχύ.

5. Εισάγεται νέο είδος συλλογικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο ομίλων επιχειρήσεων.

6. Καθιερώνεται η υποχρέωση των εργοδοτικών οργανώσεων για διαπραγμάτευση ανεξάρτητα από τη ρητή σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους.

7. Ενισχύεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε κλαδικό επίπεδο σε περίπτωση απουσίας κλαδικής εργοδοτικής οργάνωσης μέσα από μεμονωμένους εργοδότες (μέχρι 10) που απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου με εναλλακτική δυνατότητα την συμμετοχή της υπερκείμενης εργοδοτικής οργάνωσης στις διαπραγματεύσεις.

8. Επαναφέρεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τους εργαζόμενους σε περίπτωση συρροής των συλλογικών συμβάσεων.

9. Αίρεται η αναστολή της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών και ομοιεπαγγελματικών συμβάσεων όταν υπογράφονται από εργοδοτικές οργανώσεις που τα μέλη τους απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζόμενων στον κλάδο.

10. Επαναφέρεται η πλήρης μετενέργεια των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων 6 μήνες μετά από τη λήξη τους, με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση προσφυγής στον ΟΜΕΔ.

11. Ενισχύεται ο ρόλος του ΟΜΕΔ.

12. Δημιουργείται ενιαίο σώμα μεσολαβητών/διαιτητών.

13. Δημιουργείται σώμα οικονομικών εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμει με τεχνικές εκθέσεις το έργο των μεσολαβητών/διαιτητών μετά από αίτημά τους.

14. Συνεκτιμάται η εν γένει οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων στην κρινόμενη συλλογική διαφορά στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας.

15. Εκλέγεται ο Πρόεδρος του ΟΜΕΔ και επιλέγονται οι μεσολαβητές και οι διαιτητές με αυξημένη πλειοψηφία(2/3) των μελών του 9μελούς διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

16. Εισάγεται τεκμήριο εγκυρότητας των στοιχείων που επικαλείται η πλευρά των εργαζομένων στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας, στην περίπτωση που η εργοδοτική πλευρά δεν προσκομίσει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων τα αναγκαίο από το νόμο οριζόμενα οικονομικά στοιχεία(συνολικό και επιμέρους μισθολογικό κόστος, λειτουργικές δαπάνες, εν γένει οικονομικά στοιχεία ανά επίπεδο διαπραγμάτευσης, οικονομική πολιτική και πολιτική προσωπικού της επιχείρησης).

17. Ενισχύεται ο θεσμός της μεσολάβησης που αποτελεί το βασικό στάδιο επίλυσης των συλλογικών διαφορών με δυνατότητα επαναδιατύπωσης της πρότασης του μεσολαβητή μετά από την αρχική της κατάθεση και την αναζήτηση συγκλίσεων για την οριστική μεσολαβητική πρόταση.

18. Διατηρείται η μονομερής προσφυγή σε τριμελούς σύνθεσης διαιτησία όταν το ένα μέρος αρνείται την μεσολάβηση ή απορρίπτει την μεσολαβητική πρόταση.

19. Διατηρείται η αρμοδιότητα της διαιτησίας επί του συνόλου της κρινόμενης συλλογικής διαφοράς.

20. Καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και δικαστικού ελέγχου της διαιτητικής απόφασης με τον δικαστικό έλεγχο να παραμένει σε πρώτο βαθμό μόνο ως προς τη νομιμότητα της διαιτητικής διαδικασίας.

Με τιμή

Ο Υπουργός Εργασίας

Πάνος Σκουρλέτης

ΠΗΓΗ: euro2day.gr.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ