Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Ευρεία σύσκεψη ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) και διοικήσεων θυγατρικών ΔΕΚΟ στο περιθώριο της ΔΕΘ

Σε πολύ δημιουργικό κλίμα διεξήχθη, στο περιθώριο της ΔΕΘ, η πρώτη συνάντηση εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με τις διοικήσεις των θυγατρικών της επιχειρήσεων.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν οι διοικήσεις των θυγατρικών εταιρειών ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΑΔ, Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΙΚ), ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ-HELEXPO, Ελληνικές Αλυκές, ΕΛΤΑ, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης και ο όμιλος ΟΑΣΑ με τις θυγατρικές του ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ.

Είναι η πρώτη φορά που οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων βρέθηκαν γύρω από ένα τραπέζι, ως μέλη μιας ενιαίας δομής, για να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και την κοινή τους αποστολή. Οι επιχειρήσεις αυτές καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων κλάδων και υποδομών της ελληνικής οικονομίας όπως η ενέργεια, η ύδρευση και αποχέτευση, οι συγκοινωνίες και μεταφορές, οι υπηρεσίες, το χονδρεμπόριο, τα ακίνητα και ο τουρισμός.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας, η ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά θέματα στρατηγικής και υπεύθυνης διοίκησης, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών για την περαιτέρω αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών.

Ειδικότερα, η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση από τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση της ΕΕΣΥΠ της αποστολής και των στρατηγικών προτεραιοτήτων, όπως και του πλαισίου παρακολούθησης της απόδοσης ως βασική συνιστώσα επίτευξης του στρατηγικού σχεδίου.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους Προέδρους και την ανώτατη Διοίκηση  των θυγατρικών, αναφορικά με το όραμα, τις αξίες, τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές, καθώς και τη γενικότερη στρατηγική στόχευση κάθε δημόσιας επιχείρησης, άμεσα και μεσοπρόθεσμα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από την ΕΕΣΥΠ και, συγκεκριμένα, από την Πρόεδρο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφορικά με τις σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων από την ΕΕΣΥΠ, η Διευθύνουσα Σύμβουλος ανέλυσε τις ανάγκες βελτίωσης σε συγκεκριμένα πεδία που είναι κοινά για όλες τις θυγατρικές (Στρατηγική, Λειτουργικό Μοντέλο, Κίνδυνοι και Ασφάλεια, καθώς και Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Χρηματοδότηση), όπως και τις πρακτικές και εργαλεία για την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και την τεχνολογία.

Το κλείσιμο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε με ανταλλαγή απόψεων και διάλογο αναφορικά με νέα μοντέλα ηγεσίας στο πνεύμα της διαφάνειας και της υπευθυνότητας, δυνατότητες αξιοποίησης συνεργειών σε όλο το φάσμα, στρατηγικές για την προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, αλλά και της τεχνολογικής αναβάθμισης και καινοτομίας με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πελάτη-πολίτη.

Καλωσορίζοντας τις διοικήσεις των θυγατρικών, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ, Γεώργιος Διαμαντόπουλος είπε: «Διαχειριζόμαστε – όλοι μας – ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του ελληνικού λαού, ο οποίος περιμένει από εμάς να την αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να προσθέσουμε αξία σε αυτήν και να του εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στο χαμηλότερο  κόστος. Θα χρειαστεί όλοι, δουλεύοντας από κοινού να αλλάξουμε πολλά πράγματα στους οργανισμούς που διοικούμε: νοοτροπίες, καθιερωμένες πρακτικές, οργανωτικές δομές. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας, να διασφαλίσουμε απρόσκοπτη χρηματοδότηση για να υλοποιήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις, να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης, να επενδύσουμε στην ποιότητα και την καινοτομία, να ενδυναμώσουμε τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ράνια Αικατερινάρη, τόνισε: «Εγκαινιάζουμε ένα κύκλο συζητήσεων με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι με τους στρατηγικούς στόχους και την κοινή μας αποστολή για τις δημόσιες επιχειρήσεις». Στη συνέχεια της συνάντησης ανέλυσε τα βασικά ζητήματα λειτουργικής αποδοτικότητας. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην ανάγκη διασφάλισης και ενίσχυσης των εσόδων και, παράλληλα, της εκλογίκευσης του λειτουργικού κόστους με όρους ανταγωνιστικότητας. Τόνισε επίσης την ανάγκη βελτίωσης της ρευστότητας για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη των εταιρειών, μέσω και της σωστής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ιεράρχηση των επενδύσεων με γνώμονα ορθολογικά κριτήρια κόστους-οφέλους. Ανέφερε επίσης τα απαιτούμενα βήματα μετεξέλιξης ενός σύγχρονου εμπορικού μοντέλου, ώστε το τελικό ζητούμενο να είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη με την εισαγωγή πολυκαναλικών μέσων εξυπηρέτησης, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη διάθεση σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών. Κάλυψε επίσης και άλλες δυνατότητες για λειτουργικό εκσυγχρονισμό, όπως οργανωτικά μοντέλα ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική και την αποδοτικότητα, την ανάγκη για διαδικασίες απλές, διαφανείς και κατανοητές προς όλους, τεχνολογίες που μπορούν να μετασχηματίσουν το επιχειρείν, κ.α.. Επίσης ανέφερε ότι σημαντικό κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα και μετεξέλιξη των επιχειρήσεων είναι η αναγνώριση, καταγραφή και παρακολούθηση των κινδύνων, δίνοντας έμφαση στην ύπαρξη σχεδίων αποκατάστασης και επιχειρησιακής συνέχειας.

Στους παρευρεθέντες μίλησε επίσης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, Στέφανος Γιουρέλης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πλαίσιο παρακολούθησης της απόδοσης των θυγατρικών. Μεταξύ άλλων σημείωσε: «Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης και διοίκησης στις ΔΕΚΟ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την καθιέρωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου ελέγχου της απόδοσης για αποτελεσματικότερη διαχείριση, παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων,  καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας και των κανόνων παροχής πληροφόρησης».

Η Μαρίνα Νιφόρου, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ, αναφέρθηκε αναλυτικά στον καταλυτικό ρόλο που δύναται να έχει η σωστή εταιρική διακυβέρνηση στο μεταρρυθμιστικό έργο του ομίλου, καθώς συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις, βοηθώντας στην ανάπτυξή τους. Τόνισε τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει η σωστή δομή, σύνθεση και παραδειγματική λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, που δίνει το κατάλληλο μήνυμα σε όλο τον οργανισμό για την υιοθέτηση κοινών κανόνων από όλους ενώ μεταλλάσσει μεσοπρόθεσμα την εταιρική κουλτούρα. Σημείωσε επίσης ότι η εταιρική διακυβέρνηση στοχεύει στην εξισορρόπηση οικονομικών και κοινωνικών στόχων, καθώς λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και της αγοράς προς τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Οι δημόσιες επιχειρήσεις, μέσα από τις παρουσιάσεις τους, επικεντρώθηκαν στις ειδικές συνθήκες του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται και μετέφεραν κι αυτές με τη σειρά τους το δικό τους όραμα και εταιρικές αξίες, καθώς και τις στρατηγικές τους προτεραιότητες και επιδιώξεις.

Οι επικεφαλής κρίσιμων υποδομών όπως είναι ενέργεια, ύδρευση & αποχέτευση, μίλησαν για παρόμοιες προκλήσεις και ανάγκες όσον αφορά σε σύγχρονες δομές, επέκταση του πελατολογίου και διεύρυνση των πεδίων δραστηριοποίησης. Άλλες κοινές προτεραιότητες είναι η μείωση απωλειών, ειδικά του πολύτιμου υδάτινου πόρου, η χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων, καθώς και η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας προς αυτή την κατεύθυνση την πολιτεία όπου χρειάζεται.

Σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, έγινε αναφορά στις ρυθμιστικές προκλήσεις, στις απαιτήσεις αλλά και ευκαιρίες από την εφαρμογή του target model, καθώς και στις προοπτικές που δημιουργούνται από τη διάθεση συνδυαστικών (bundled) προϊόντων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου αλλά και, ευρύτερα, από την επέκταση σε νέους τομείς και περιοχές δραστηριότητας.

Η ανάγκη ανανέωσης των δεξιοτήτων και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και, εν γένει, οι τρόποι καλής διαχείρισης και ανάπτυξης του Ταλέντου, υπήρξε βασικό ζητούμενο για τις εν λόγω επιχειρήσεις, αλλά και για την πλειοψηφία των παριστάμενων δημόσιων επιχειρήσεων.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας, αυτός των ταχυδρομικών υπηρεσιών, εκπροσωπήθηκε από τη νέα διοίκησή του, τονίζοντας το ισχυρό band name μιας ιστορίας 192 ετών, το εκτεταμένο δίκτυο που προσεγγίζει κάθε γωνιά της χώρας, καθώς και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Κεντρικός στόχος για τα ΕΛΤΑ: να παραμείνει ένας βιώσιμος οργανισμός, λειτουργώντας στα πρότυπα που αρμόζουν σε μια τέτοια ιστορία.

Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αποτέλεσε επίσης ένα σημαντικό πεδίο συζητήσεων. Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τα μέτρα διασφάλισης του εσόδου είναι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δείξει τα πρώτα αισιόδοξα σημάδια για αύξηση των εσόδων και μείωση της λαθρεπιβίβασης που επιβαρύνει τον ΟΑΣΑ και τον Έλληνα φορολογούμενο και υπονομεύει τα σχέδια ανανέωσης του στόλου και αξιοποίησης «έξυπνων» τεχνολογιών για την αναβάθμιση  της μετακίνησης στην πόλη και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης περιουσίας, μίλησαν οι διοικήσεις των περισσοτέρων εταιρειών, μεταξύ αυτών της ΑΕΔΙΚ και της ΓΑΙΑΟΣΕ. Αναφέρθηκε επίσης η προοπτική ανάπτυξης διεθνών εμπορευματικών κέντρων που θα έχει  πολλαπλασιαστικά οφέλη στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας είναι ένα μεγάλο ζητούμενο από μόνο του και ένα πεδίο συνεργειών, με βασικό «παίκτη» την ΕΤΑΔ, το έργο της οποίας είναι ιδιαίτερα σύνθετο αλλά και μεγάλης σημασίας, τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς καλείται να διαχειριστεί, να ξεκαθαρίσει και, τελικά, να αξιοποιήσει περισσότερους από 70.000 τίτλους ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Η ΕΤΑΔ προχωρά παράλληλα σε συστηματικές δράσεις για την επιτάχυνση των χρόνων ωρίμανσης και αξιοποίησης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της.

Οι Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναφέρθηκαν στη συνένωση των δυνάμεων, τόσο μεταξύ των δύο αγορών όσο και στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με τη γενικότερη στρατηγική της ΕΕΣΥΠ. Σημειώθηκε επίσης η δυναμική και των δύο αγορών, στην Ελλάδα αλλά και τις Βαλκανικές χώρες, τα σχέδια τους για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υποδομών και οι πρωτοβουλίες και καμπάνιες διεθνούς απήχησης.

Η διοίκηση των Ελληνικών Αλυκών, ως ο μοναδικός παραγωγός αλατιού στην Ελλάδα που τροφοδοτεί πάνω από το ήμισυ των αναγκών της χώρας, αναφέρθηκε στις προοπτικές επέκτασης της παραγωγικής βάσης και την εδραίωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας με brands προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

Τέλος, η ΔΕΘ-Helexpo, η οποία φιλοξένησε τη συνάντηση στις εγκαταστάσεις της και διοργάνωσε με επιτυχία την 83Η ΔΕΘ αλλά και άλλες διεθνείς εκθέσεις όπως η Agrotica, ανέφερε τα σχέδια της για διατήρηση και περαιτέρω ανάβάθμιση της θέσης της στον κλάδο, τονίζοντας και πιθανές συνέργειες με τις υπόλοιπες δημόσιες επιχειρήσεις.

Ουσιαστικά, επεσήμαναν στελέχη της ΕΕΣΥΠ,η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας σειράς επαφών και συναντήσεων που θα συνεχισθούν και θα εξειδικεύονται ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες και ζητήματα που οι δημόσιες επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα.

ΠΗΓΗ: mikrometoxos.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ