Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022
Aναδημοσίευση
Aναδημοσίευση
Ειδήσεις, ρεπορτάζ, άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού: Ανακοίνωση για ΣτΕ, ΕΥΣ, Υγεινομικούς, μηνύσεις, επιδόματα, κτιριακό, δηλώσεις

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΥΔ.Α.Π
Μέλος ΟΜ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π
ΑΘΗΝΑ – ΚΡΑΤΙΝΟΥ 7 email:epistimonikos@eydap.gr

Αθήνα, 17.02.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ενημέρωση για την απόφαση ΣτΕ και την ιδιωτικοποίηση του ΕΥΣ Αττικής

Η απόφαση 190-1/2022 της ολομέλειας του ΣτΕ, επαναβεβαίωσε το ζωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα των ποιοτικών υπηρεσιών Ύδρευσης- Αποχέτευσης καθώς και το χαρακτήρα του Υπερταμείου ως ενός ιδιότυπου, μη δημόσιου μορφώματος, στο οποίο δεν έχουν θέση οι εταιρίες νερού.
Η απόφαση αποτελεί μια ιστορική νίκη για το κίνημα του δημόσιου νερού και όσων συνέβαλαν σε αυτή, καθώς η πλειοψηφία των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ επιστρέφουν άμεσα στο δημόσιο.
Δικαιώνεται έτσι και η έγκαιρη πρωτοβουλία του Συλλόγου μας να προσφύγει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΕΥΣ Αττικής μέσω  ΣΔΙΤ, η οποία εκδικάζεται στις 10-05-22  στην ολομέλεια του Δ΄ τμήματος του  ΣτΕ με πολλές πιθανότητες μετά την πρόσφατη ετυμηγορία της ολομέλειας του.
Επίσης η απόφαση 92/2022 του Δ΄ τμήματος του ΣτΕ ενάντια στην ΚΥΑ για την τιμολόγηση του νερού, διαμορφώνει ένα πλέγμα αποφάσεων που προστατεύουν το νερό από την  άμεση και έμμεση ιδιωτικοποίηση, καθώς  και από την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του.

Αλληλεγγύη στους υγειονομικούς σε αναστολή.

Ο Σύλλογός μας εκφράζοντας την κάθετη αντίθεσή του στις αναστολές εργασίας και στις απολύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της υγείας, με πρόσχημα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, στέκεται αλληλέγγυος στον αγώνα των υγειονομικών, απαιτώντας μαζί τους την άμεση άρση των αναστολών και την επιστροφή τους στην εργασία τους.
Καλούμε σε κινητοποίηση μαζί με τους υγειονομικούς σε αναστολή και άλλους φορείς, το Σάββατο 26-02-2022, στην Ομόνοια για να υπερασπίσουμε το δικαίωμα τους στη δουλειά και τη στήριξη ενός αναδιοργανωμένου δημόσιου ΕΣΥ με έμφαση στην πρωτοβάθμια  υγεία και την επείγουσα ιατρική.
Καλούμε τα μέλη μας να στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν τον αγώνα των υγειονομικών που βρέθηκαν εκτός εργασίας. Ο Σύλλογός μας θα συμβάλλει και οικονομικά στις κινητοποιήσεις τους, εκφράζοντας έμπρακτα την υποστήριξή του, με το ποσό των 500, 00 €.

Ποινική έγκλιση τριών μελών του Προεδρείου λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης.

Τρία μέλη του προεδρείου του Συλλόγου μας (Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αντιπρόεδρος) εγκαλούνται για συκοφαντική δυσφήμηση, λόγω της δημοσιοποίησης ανωνυμοποιημένης  έκθεσης ελέγχου του  λογιστικού γραφείου, στα οικονομικά της ΟΜΕ.  Το ΔΣ αποφάσισε να εκφράσει την έντονη καταδίκη του σε φαινόμενα εκφοβισμού της συνδικαλιστικής δράσης καθώς και της απαίτησης διαφάνειας στα οικονομικά των συλλογικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και του ελέγχου της χρηστής διαχείρισης.
Σε αυτό το πλαίσιο θα υποστηρίξει οικονομικά τα εγκαλούμενα μέλη έως του ποσού των 1.500,00 € ανά εγκαλούμενο για τα έξοδα νομικής και δικαστικής υποστήριξης για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Εφόσον ασκηθεί οριστική δίωξη για την υπόθεση των οικονομικών της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, ο Σύλλογός μας, ως μέλος της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ και έχων κάθε έννομο συμφέρον, θα διεκδικήσει τα απολεσθέντα χρήματα από τους υπαίτιους και θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στην υπόθεση.

Εξώδικη διαμαρτυρία για το επίδομα των κατηγοριών Τ και Μ.

Εντός των επόμενων ημερών θα κατατεθεί στη Διοίκηση η εξώδικη διαμαρτυρία του Συλλόγου μας, για το αδικαιολόγητο και παράτυπο πάγωμα της χορήγησης του επιδόματος ειδικότητας στις κατηγορίες Τ και Μ. Αναζητούμε την απόφαση του παγώματος και απαιτούμε την άμεση  αποκατάσταση.

Κτιριακό. Εργασιακές συνθήκες στους χώρους εργασίας.

Το ΔΣ θα προχωρήσει σε έντονη διαμαρτυρία για την απαράδεκτη και ανεπίλυτη κατάσταση που διαμορφώνει με τις διαρκείς παρεμβάσεις στο κτιριακό θέμα η Διοίκηση.
Συνεχίζεται η επιδείνωση της κατάστασης με διαμόρφωση συνθηκών και όρων εργασίας ανθυγιεινών, αντιπαραγωγικών και ψυχολογικά επιβαρυντικών για το σύνολο των εργαζομένων. Ειδικά δε για το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που παραμένει, εκ της φύσεως της εργασίας τους, όλο τον εργάσιμο χρόνο τους εντός αυτών των απαράδεκτων κτιρίων. Επιπλέον η υλοποίηση του οργανογράμματος «τέρατος», που διαλύει την ΕΥΔΑΠ, έχει έρθει ως το «κερασάκι στην τούρτα» του κτιριακού προβλήματος.
Απαιτούμε την άμεση αποσυμφόρηση των χώρων με την ενοικίαση νεών κατάλληλων κτιρίων και την αλλαγή του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του κτιριακού θέματος.

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων

Ο Ν.4706/2020 που αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση για την υιοθέτηση της «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ» αναφέρει στο άρθρο 13:
«Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης …που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: …. επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων»
Η Διοίκηση επέλεξε τη γραφειοκρατική και καταφανώς αναποτελεσματική διαδικασία της «διάχυσης» σε όλο το προσωπικό μιας “συναίνεσης” που απαιτεί γνώση και αντίληψη νομικών εννοιών  αλλά και πραγματικών περιστατικών που  διαφεύγουν της γνώσης του καθενός.  Ενώ αναπάντητα ερωτηματικά υπάρχουν για έννοιες όπως «οποιαδήποτε επαγγελματική, προσωπική, οικογενειακή, οικονομική ή πολιτική συνθήκη …» και μάλιστα για «συνδεόμενα πρόσωπα» με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως 4ου βαθμού.
Είναι αδιανόητη μια τέτοια προσέγγιση όταν μάλιστα δεν αποσαφηνίζεται ότι τα εργασιακά, ασφαλιστικά, και υγειονομικά δικαιώματα των εργαζομένων δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων. Όπως και το δικαίωμα της αδιάλειπτης παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης προς όλους τους πολίτες του λεκανοπεδίου.
Καλούμε τη Διοίκηση να αποσύρει την εν λόγω πολιτική και την απαίτηση καθολικής υπογραφής τέτοιας δήλωσης και να προχωρήσει, κατόπιν διαβούλευσης, σε μια ορθολογική, ευέλικτη και όντως αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κορλός Ηλίας

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λυμπέρης Κώστας

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ