Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού: Συμμετοχή στη Διαβούλευση για τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΥΔ.Α.Π

Αθήνα, 27.02.2023

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΑΕΥ

Ο Σύλλογός μας καταθέτει τις κάτωθι απόψεις στη δημόσια διαβούλευση για τη μετονομασία της ΡΑΕ σε ΡΑΑΕΥ και απαιτεί την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου.

Η κυβέρνηση δια του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής». Η διαβούλευση λήγει την Καθαρή Δευτέρα 27/2 και θα ακολουθήσει η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή για ψήφιση.
Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ καταγγέλλει το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο της διαβούλευσης και μάλιστα σε συνέχεια σημαντικών αποφάσεων του ΣτΕ για την προστασία του δημόσιου νερού, εκφράζει την κάθετη διαφωνία του με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ως προς το θέμα της ΕΥΔΑΠ, δηλ. την υπαγωγή της διαχείρισης των υδάτων στην υπό δημιουργία Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) και απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο κατατίθεται ελάχιστα ελάχιστες μέρες πριν την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περιόδου λόγω των επικείμενων εθνικών εκλογών.
Με το νομοσχέδιο αυτό μεταξύ άλλων :

  • μεταφέρεται η εποπτεία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΔΑΠ Παγίων από το υπουργείο Υποδομών, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • η ευθύνη εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής μεταφέρεται από τις Περιφέρειες στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις.
  • η Ρυθμιστική Αρχή προτείνει την μέθοδο και εποπτεύει την εφαρμογή́ της κοστολόγησης και τιμολόγησης του νερού. Εγκρίνει με απόφασή της για 5 χρόνια τα τιμολόγια των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Σας θυμίζει κάτι σε σχέση με τη μέθοδο κοστολόγησης και τιμολόγησης της ενέργειας;
  • προτείνει συγχωνεύσεις των Παρόχων Ύδρευσης λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Θεσπίζει κριτήρια αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας των Παρόχων Υπηρεσιών Ύδρευσης και τα ελάχιστα επίπεδα πλήρωσης των κριτήριων για την πιστοποίηση της επάρκειάς τους. Την ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και πώς ; Ή τους νέους ιδιωτικούς παρόχους, που επιδιώκει η Κυβέρνηση να φέρει και στο νερό, σε αντίθεση με όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας
  • για το «έργο» της, η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τις ΔΕΥΑ, εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των παροχών υπηρεσιών ύδατος! Όχι καν επί των καθαρών κερδών τους! Ακόμη δηλ. και ζημίες να έχουν, θα υποχρεούνται να δίνουν χρήματα στη νέα ΡΑΕ. Χρήματα δηλ. που θα επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού!

Η κυβέρνηση στο όνομα δήθεν της «ορθολογικής ρύθμισης της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης», προετοιμάζει το έδαφος για την δημιουργία «αγοράς» υπηρεσιών ύδρευσης, την οποία θα ρυθμίζει η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προφανώς με την ίδια… επιτυχία, με την οποία η ΡΑΕ ρυθμίζει μέχρι σήμερα την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος και της ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη.
Λίγες ημέρες πριν τη φημολογούμενη διάλυση της Βουλής η κυβέρνηση της Ν.Δ. σπεύδει:

  • να επαναφέρει την νομοθέτηση της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης που το ΣΤΕ απέρριψε με την από 2519/2022 απόφασή του με την οποία, ακύρωσε ομόφωνα, στο σύνολό της, την υπ’ αριθμ. 135275/19.05.2017 απόφαση της διυπουργικής Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, περί κανόνων τιμολόγησης του νερού, ως αντίθετη στην Οδηγία 2000/60 και στη σχετική εθνική νομοθεσία (ν. 3199/2003 και Π.Δ. 51/2007).
  • να αναθέσει σε μία Αρχή με μηδενική προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και χωρίς το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό (την πρόσληψη μόλις τριών υπαλλήλων προβλέπει το νομοσχέδιο), να ασκεί ουσιαστικές εξουσίες επί ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ, κ.λ.π.

Είναι γνωστό ότι Ρυθμιστικές Αρχές δημιουργούνται σε αγορές που ελευθερώνονται μετά την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Το 2011 μαζί με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ που είχε ως στόχο την ιδιωτικοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου στα Μνημόνια μπήκε και η υποχρέωση ίδρυσης Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων.
Ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα (με εξαίρεση τα εμφιαλωμένα νερά) ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, ούτε και επιτρέπεται εκ του Συντάγματος να ιδιωτικοποιηθεί όπως ρητώς έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022). Έτσι, υποχρεωτικώς οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου, δια της κατοχής τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου από αυτό. Σε τί, επομένως, αποσκοπεί η εν λόγω νέα αντισυνταγματική προσπάθεια υπαγωγής του ελέγχου, αντί στο Δημόσιο, σε μία ρυθμιστική αρχή ; Η απάντηση είναι προφανής: η Κυβέρνηση επιμένει να προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών.
Το νερό δεν είναι κυρίως και πρωτίστως ούτε ενεργειακός πόρος, ούτε εμπορικό προϊόν. Είναι ο πιο βασικός ζωτικός πόρος, είναι το πιο σημαντικό κοινό αγαθό και δεν χρειάζεται να τεθεί υπό τον έλεγχο και την εξουσία ρυθμιστικών αρχών ιδιωτικοποίησης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Σύλλογός μας ζητά να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο για τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

            Κορλός Ηλίας                                          Λυμπέρης Κων/νος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κορλός Ηλίας

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λυμπέρης Κώστας

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ