Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σύλλογος Μηχανικών: Ανακοίνωση για Διαγωνισμό Ψυτττάλειας και Διαγωνισμό παραχώρησης με ΣΔΙΤ του ΕΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ & ΤΕ ΕΥΔΑΠ

3.11.2021

                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

Ο Διαγωνισμός για την Λειτουργία και Συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για 5 έτη, ολοκληρώνεται με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του ενός οικονομικού φορέα, που πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του Διαγωνισμού που εφάρμοσε κατά γράμμα την διακήρυξη και τον νόμο,  με συνολική έκπτωση 35,5%.

Η διαδικασία αυτή καθυστέρησε δυο έτη λόγω των μη συμβατικών χειρισμών της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η οποία δεν αποδέχτηκε το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο είχε ολοκληρωθεί από το 2019.

Αντ’ αυτού πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των προσφορών από την Διοίκηση με επικύρωση από την πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ,  πράγμα που δεν προβλέπεται στην διακήρυξη.
Για δυο έτη  εγκρίθηκαν δυο απευθείας αναθέσεις, με τιμή της ισχύουσας Σύμβασης (με έκπτωση μόνο 23,3% επί του προϋπολογισμού), δίνοντας πάνω από 27 εκ. ευρώ/έτος στην ήδη εγκατεστημένη Κοινοπραξία.

Η αξιολόγηση των προσφορών από την Διοίκηση προέβλεπε ότι και οι τρεις συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό οικονομικοί φορείς γίνονται αποδεκτοί, παρόλο που δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως επιβεβαίωναν το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Διαγωνισμού και οι γνωμοδοτήσεις των Νομικών Υπηρεσιακών Παραγόντων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Το ΣτΕ και η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών έκριναν την άμεση συνέχιση του Διαγωνισμού με τον έναν οικονομικό φορέα, κάνοντας δεκτούς όλους τους όρους απόρριψης (πάνω από σαράντα τον αριθμό) που αξιολόγησε η Επιτροπή για τους άλλους δύο συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, δικαιώνοντας την πλήρως.

Οι πειραματικοί χειρισμοί της Διοίκησης, με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, κατά την άποψη του Συλλόγου Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ φαίνεται ότι προκάλεσαν οικονομική ζημία στην Εταιρεία και επιπλέον έπληξαν το κύρος της με τις αλλεπάλληλες δυσφημιστικές αναφορές των ΜΜΕ και χρήζει διερεύνησης από την Δικαιοσύνη.

Η καθυστέρηση ανάδειξης αναδόχου για δυο έτη προκάλεσε τη χρονική μετάθεση στο χρονοδιάγραμμα της νέας Σύμβασης, τη μη υλοποίηση των έργων, την καταβολή υψηλού οικονομικού τιμήματος για τη Λειτουργία και Συντήρηση του ΚΕΛΨ  και επομένως τη μη επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση και τον Εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΚΕΛΨ.

Το προεδρείο του Συλλόγου Μηχανικών αιτήθηκε και πραγματοποίησε στις 26/10/2021 συνάντηση με την Διοίκηση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), όπου τέθηκε αναλυτικά το ιστορικό του εν θέματι διαγωνισμού και αναπτύχθηκαν όλα τα οικονομικά στοιχεία.

Β. ΣΔΙΤ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Η Διοίκηση διαπραγματεύεται δυο και πλέον χρόνια, την υπογραφή της Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο για την πανάκριβη τιμή του ακατέργαστου νερού -0,11€/κμ περίπου- (8 φορές ακριβότερα από την τιμή της Θεσσαλονίκης) η οποία κατά πληροφορίες υπολογίστηκε χωρίς να αφαιρεθούν τα χρήματα των καταναλωτών, των τελών των συμβάσεων αλλά και των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι φαίνεται ότι άμεσα θα ζημιωθεί η ΕΥΔΑΠ ΑΕ και οι καταναλωτές, ώστε να πληρωθεί ο ιδιώτης του ΣΔΙΤ για την λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Με την ανάληψη του ΕΥΣ από ιδιώτη, η ευθύνη του κύκλου του νερού σπάει σε τέσσερεις φορείς, δηλαδή στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως αποδέκτη του νερού, στα διυλιστήρια της, στην ΕΥΔΑΠ Παγίων ως ιδιοκτήτη του ΕΥΣ, στο Υπουργείο ως Κύριο του ΣΔΙΤ και στον ιδιώτη που θα αναλάβει να “τρέξει” το ΣΔΙΤ. Παράλληλα για πρώτη φορά από το 1929 (Κατασκευή Φρ. Μαραθώνα) διαχωρίζεται η πηγή νερού από την κατανάλωση.

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργεί και να συντηρεί το ΕΥΣ, παρά την επί μία 20ετία αδιαφορία του Υπουργείου Υποδομών για την τύχη των υποδομών αυτών. Παράλληλα, στο πέρασμα των χρόνων έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτα γεγονότα όπως πανδημίες, σεισμούς, οικονομικές κρίσεις χωρίς να λείψει στον κάτοικο της Αττικής και της ευρύτερης Στερεάς ο ζωογόνος πόρος του νερού.

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να φέρει σε πέρας την εκτέλεση μεγάλων νέων έργων για την διασφάλιση του ΕΥΣ καθώς και έργων συντήρησης με το δικό της προσωπικό, αφού διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και άξιο επιστημονικό δυναμικό και μπορεί να είναι παρούσα στις δράσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Η σύμπραξη του Υπουργείου με τον Ιδιώτη, θα αντικαταστήσει την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και θα προκαλέσει την απώλεια περίπου 200 θέσεων εργασίας, όσων δηλαδή εργάζονται αυτή την στιγμή στο ΕΥΣ.

Γίνεται πλέον σαφές ότι το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα και η εκμετάλλευση του πρέπει να παραμείνουν εξ’ ολοκλήρου στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ, σε αντίστροφη πορεία δηλαδή από αυτήν που σχεδιάζεται. Αυτό πρέπει να γίνει όχι μόνο με στόχο την κερδοφορία της Δημόσιας Επιχείρησης, αλλά για την ομαλή παροχή του βασικού συστατικού της ζωής στο μισό πληθυσμό της χώρας, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υποδομών και την συνέπεια στην απόφαση 1906/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου και 1223/2020 της μείζονος σύνθεσης του 4ου τμήματος του ΣτΕ.

Πράγματι η ύδρευση της Πρωτεύουσας και των ευρύτερων περιοχών της Αττικής είναι έργο Εθνικού Επιπέδου και ως τέτοιο το αντιμετώπιζε και το αντιμετωπίζει η ΕΥΔΑΠ, με την καθημερινή λειτουργία και συντήρηση, με μειωμένο ποσοστό βλαβών σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα και χωρίς καμία διακοπή επί δεκαετίες, ώστε να υπάρχει αδιάλειπτη ικανοποίηση της ζήτησης της κατανάλωσης.

Θα δεχθούμε στον διεθνή διαγωνισμό για τη λειτουργία, τη συντήρηση και κατασκευή νέων έργων για την υδροδότηση της πρωτεύουσας – Εθνικό Έργο – αναδόχους από τυχούσες γειτονικές χώρες;

Η Διοίκηση αντί να αναδείξει την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως τον μόνο αξιόπιστο λειτουργό και συντηρητή του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, που γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες για την ασφάλεια του συστήματος και την ασφάλεια της μεταφοράς του νερού για την αδιάλειπτη υδροδότηση της Πρωτεύουσας και των ευρύτερων περιοχών της Αττικής, τρέχει ουραγός πίσω από τις εξελίξεις ευελπιστώντας μήπως και συμμετάσχει στον διαγωνισμό για το ΣΔΙΤ.

Ο Σύλλογος Μηχανικών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι, αναμένουμε την επίσημη θέση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Ο ΠρόεδροςΗ Γενική Γραμματέας
Γιώργος ΔήμτσαςΔέσποινα Ζάννου

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ