Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ: Ερώτηση 42 βουλευτών για την απαξίωση και ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς

– Υποδομών και Μεταφορών
– Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Η κυβέρνηση απαξιώνει και επιδιώκει την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, οδηγεί σε αύξηση των τιμολογίων της και παρεμβαίνει στο συνδικαλιστικό κίνημα μέσω της διοίκησης της».

Σύμφωνα με όσα έχει εξαγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός κ.Κ.Καραμανλής, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε σύναψη σύμβασης σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), μετά από Διεθνή Διαγωνισμό, ύψους 235 εκατομμυρίων ευρώ, με αντικείμενο την “Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας” το 1ο 3μηνο του 2021, επιφέροντας τον έλεγχο της διαχείρισης των υδατικών πόρων για την υδροδότηση της πρωτεύουσας σε ιδιώτες.

Ειδικότερα, αντικείμενο της ανωτέρω σύμβασης αποτελεί η λειτουργία και συντήρηση του Ε.Υ.Σ, η οποία προβλέπεται να εκχωρηθεί σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, περιθωριοποιώντας την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και θέτοντας σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ.

Επιπλέον, θα επιφέρει μεγάλη επισφάλεια στην αδιάλειπτη υδροδότηση του Λεκανοπεδίου, καθώς η ΕΥΔΑΠ δεν θα μπορεί πλέον να ελέγξει τις διαδικασίες ασφαλούς υδροληψίας και μεταφοράς του αδιύλιστου νερού, με το οποίο τροφοδοτούνται οι μονάδες επεξεργασίας νερού και το δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού.

Η επιδιωκόμενη σύμπραξη για την λειτουργία και συντήρηση του Ε.Υ.Σ. θα επιφέρει τεράστιο οικονομικό κόστος στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο τελικά θα κληθούν να πληρώσουν οι εργαζόμενοι και  ο τελικός καταναλωτής. Παράλληλα το δημόσιο θα χάσει μεγάλο ποσό της κερδοφορίας του, τόσο εξαιτίας των αναπόφευκτα μειωμένων μερισμάτων που θα εισπράττει, λόγω της μειωμένης κερδοφορίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όσο και από τη αυξημένη δαπάνη που θα αποδίδει στον συμπράττοντα ιδιώτη. Από την σύμπραξη ΣΔΙΤ το δημόσιο θα μετατραπεί σε εγγυητή των συμφερόντων του εκάστοτε ιδιώτη.

Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο εγκαινιάζουν έναν διωγμό περίπου 200 εργαζομένων από την Διεύθυνση Υδροληψίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που μέχρι σήμερα λειτουργούν και συντηρούν με επιτυχία το Ε.Υ.Σ., την ίδια στιγμή μάλιστα που είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τη σύναψη της νέας σύμβασης συνέχισης της αρχικής 20ετούς σύμβασης (1999-2019) για τη “Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας». Για τον σκοπό αυτό μάλιστα δόθηκε πρόσφατα και τρίτη παράταση της προηγούμενης σύμβασης έως τον 04//2021.

Στη κατεύθυνση αυτή οδηγούν και οι προωθούμενες αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρίας, αλλά και οι παρεμβάσεις στον συνδικαλιστικό χώρο, ώστε να εξαφανιστούν οι οποιεσδήποτε αντιστάσεις.  Ειδικότερα, η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, με πρόφαση την αναδιοργάνωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εταιρίας, αλλά στην πραγματικότητα με μόνο στόχο την μείωση του μισθολογικού κόστους, ώστε να συμψηφίσει με αυτό οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος του νερού, δημιουργεί οργανόγραμμα που καταργεί διευθύνσεις καίριες για τη διαφύλαξη  των διυλιστηρίων και των ταμιευτήρων πόσιμου νερού, όπως για παράδειγμα την διεύθυνση ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, η παρεμβατικότητα της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ δεν περιορίζεται μόνο στο οργανόγραμμα, αλλά με τρόπο πρωτοφανή υπεισέρχεται και στο συνδικαλιστικό κίνημα, λειτουργώντας διασπαστικά και χειραγωγώντας συνδικαλιστικούς παράγοντες. Με τον τρόπο αυτό και ενώ υπάρχει εν εξελίξει έλεγχος του ΣΔΟΕ για οικονομικό σκάνδαλο στην Ομοσπονδία Εργαζομένων, εμποδίζεται και  παρακωλύεται η διερεύνηση του από τη δικαιοσύνη. Παράλληλα, εμποδίζονται οι  διεργασίες σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας, αμφισβητώντας τη νομιμοποιημένη ομοσπονδία εργαζομένων η οποία μάλιστα πρόεκυψε μέσα από πρόσφατο Συνέδριο και  αποδυναμώνονται  τα δικαία και νόμιμα αιτήματα των εργαζόμενων. Μεθοδεύεται έτσι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και οι πολυετείς αγώνες των εργαζόμενων της εταιρίας για μια ΕΥΔΑΠ με κοινωνικό χαρακτήρα και οικονομική αυτοτέλεια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο αγνοεί επιδεικτικά τις αποφάσεις 1906/2104 και 1223/3030 της ολομέλειας και του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ όπου ρητά αναφέρεται «ότι στο φυσικό αγαθό το νερό τον έλεγχο τον έχει η πολιτεία καθότι η ύδρευση και αποχέτευση συνδέεται με την υγεία των πολιτών».

Λαμβάνοντας υπόψη η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει αποδείξει  έως σήμερα την ικανότητά της να ανταποκρίνεται άμεσα και με τον βέλτιστο τρόπο σε κάθε είδους προβλήματα, όπως αντιμετώπιση λειψυδριών, υγειονομικών κρίσεων καθώς και μεγάλων αστοχιών στις εγκαταστάσεις του Ε.Υ.Σ. με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τελευταία θραύση του υδραγωγείου Μόρνου στον Πρόδρομο. Η ικανότητα αυτή δεν είναι τυχαία αλλά είναι το αποτέλεσμα της τεράστιας τεχνογνωσίας και εμπειρίας που κατέχει το προσωπικό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που έχει αποκτηθεί μετά από 70 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του συνόλου του υδροδοτικού συστήματος των Αθηνών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα της διαπραγμάτευσης εκτιμάται ότι δημιουργείται εικονική απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για το αδιύλιστο νερό από το έτος 2013 ποσού 150.000.000 ευρώ, γεγονός που ισοδυναμεί με υφαρπαγή των αποθεματικών της εταιρίας, καθώς μέχρι σήμερα το κόστος του αδιύλιστου νερού συμψηφίζονταν με τη συντήρηση και τη λειτουργία του ΕΥΣ, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται εν κρυπτώ η επιστροφή κεφαλαίου της τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ στους μετόχους, σηματοδοτώντας την τεράστια οικονομική αφαίμαξη της Εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση των ανωτέρω πολιτικών οδηγεί αναμφισβήτητα την ΕΥΔΑΠ σε χρεωκοπία, την ίδια στιγμή που η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, επιδιώκοντας να  μειώσει το λειτουργικό κόστος,  το μετακυλήει στους  εργαζόμενους και τους καταναλωτές αγνοώντας την φύση του νερού ως κοινωνικού αγαθού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα παραπάνω εξελίσσονται την περίοδο που αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ενδέχεται να επικυρώσει τις αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του ΣΤΕ για την επιστροφή των μετοχών της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Επιμένουν στις πολιτικές κατακερματισμού, ιδιωτικοποίησης και ελέγχου από ιδιώτες ενός δημόσιου και κοινωνικού αγαθού ενάντια στις δικαστικές αποφάσεις και την κοινωνική βούληση;
  2. Για ποιο λόγο αποσπάται το ΕΥΣ από την διαχείριση της ΕΥΔΑΠ;
  3. Για ποιο λόγο απαιτείται το ποσό των 150 εκ από την ΕΥΔΑΠ για το κόστος του αδιύλιστου νερού, ενώ μέχρι πρότινος συμψηφίζονταν με το κόστος  λειτουργίας και συντήρησης του ΕΥΣ ;
  4. Προτίθενται να αυξήσουν τα τιμολόγια του νερού και τα τέλη αποχέτευσης;
  5. Ποιες είναι οι προθέσεις τους για τους περίπου 200 εργαζόμενους του ΕΥΣ, καθώς, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, δεν εγγυάται για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους εφόσον υπάρχουν εξελίξεις που τον υπερβαίνουν;
  6. Πως προτίθενται να διασφαλίσουν την εθνικής σημασίας φύλαξη των αποθεμάτων πόσιμου νερού και των διυλιστηρίων της πρωτεύουσας, όταν καταργούν την αρμόδια διεύθυνση φύλαξης εγκαταστάσεων;
  7. Θα συνεχίσουν να επιτρέπουν την παρέμβαση στα εσωτερικά του συνδικαλιστικού κινήματος της ΕΥΔΑΠ και την παρεμπόδιση του ελέγχου της δικαιοσύνης και της υπογραφής της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας;
  1. Δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που θα περιέλθει η ΕΥΔΑΠ, πώς αιτιολογούνται οι αυξημένες αμοιβές της διοίκησης και οι στρατιές συμβούλων που προσλαμβάνονται;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παππάς Νίκος
Αβραμάκης Λευτέρης
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βασιλικός Βασίλης
Βέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θοδωρής
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Πέρκα Πέτη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ