«Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν»

0
153

Ολιγωρία στην εκκίνηση των διαδικασιών για τη λειτουργία της ΔΕΥΑ Αντιπάρου δημιουργεί ανησυχία για την περίπτωση ιδιωτικοποίησης των φυσικών πόρων του νησιού

Την ανησυχία του, όσον αφορά στην σημαντική καθυστέρηση στην κίνηση των διαδικασιών για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αντιπάρου, εκφράζει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κ. Βασίλειος Φαρούπος.

Το «καμπανάκι του κινδύνου» κρούει ο ανεξαρτητοποιημένος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αντιπάρου, κ. Β. Φαρούπος, σε μία «βελούδινη» ανακοίνωσή του, σχετικά με δυο μεγάλα έργα «πνοής», για τις υποδομές του νησιού, αυτά της αφαλάτωσης και της αποχέτευσης, καθώς λόγω καθυστερήσεων, αλλά και έλλειψης πρωτοβουλιών, μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο κίνδυνος της ιδιωτικοποίησης των δύο έργων, προτού αυτά καν παραδοθούν στο Δήμο.

Ιστορικό εκκίνησης των έργων και της υπηρεσίας διαχείρισής τους

Στο κείμενό του, ο κ. Β Φαρούπος δίνει λεπτομερώς το ιστορικό, αλλά και τα σημεία εκείνα, στα οποία βρίσκονται οι λόγοι ανησυχίας του για την τύχη των έργων υποδομής της Αντιπάρου.

Όπως εξηγεί, «η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αντιπάρου, με τις υπ.αριθμ. 8/2013 και 43/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου, προέβη στη «Σύσταση και Ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αντιπάρου». Την 27-08-2013, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η σύσταση της Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Υ.Α.Α. Όλα καλά μέχρι εδώ, αυτό που έπρεπε να γίνει τότε, έγινε και βρισκόμασταν στην αναμονή για την ολοκλήρωση των έργων και την λειτουργία της Επιχείρησης. Τα δυο μεγάλα έργα του νησιού Αφαλάτωση-Αποχέτευση, σε λίγους μήνες ολοκληρώνονται και θα πρέπει ο Δήμος Αντιπάρου να βρει τρόπους να τα διαχειριστεί. Με την Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα έχει το δικαίωμα να προσλάβει προσωπικό, ώστε να μπορέσει να συστήσει υπηρεσίες διεύθυνσης, λειτουργίας και συντήρησης και έχοντας υπόψη τον όγκο των εργασιών και την 24ωρη παρακολούθηση που χρειάζεται, για μένα η λειτουργία της προβάλλεται ως λύση μονόδρομος».

«H αφαλάτωση ολοκληρώνεται και παραδίδεται την 15-12-2015 και περιλαμβάνεται από τον Ανάδοχο 12μηνη τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης, καθώς και εκπαίδευση επί δυο εβδομάδες δυο τεχνιτών του Δήμου. Στο έργο του Βιολογικού-Αποχέτευσης, η ολοκλήρωση του έργου έχει οριστεί με το πέρας των “δοκιμών ολοκλήρωσης”, για την 10-11-2015. Η Ανάδοχος εταιρία έχει την υποχρέωση να λειτουργήσει με δική της ευθύνη και δαπάνες για 15 μήνες την Εγκατάσταση. Επίσης 6 μήνες πριν, θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό το οποίο εν συνεχεία θα αναλάβει την λειτουργία του έργου», επισημαίνει.

Λόγοι ανησυχίας για την πιθανότητα ιδιωτικοποίησης

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο ξεκινά από το γεγονός, ότι «σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν.3463/2006 η επιχείρηση λύεται υποχρεωτικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα (2) δυο ετών, κάτι το οποίο φυσικά αναγράφεται και στο καταστατικό της. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνει η εκκαθάριση της και η εκ νέου σύσταση της. Οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Το πρόβλημα που δημιουργείται στην παρούσα κατάσταση είναι φανερά χρονικό. Πρέπει η Δημοτική Αρχή άμεσα να ξεκινήσει τις διαδικασίες λειτουργίας της», ενώ καταλήγει, τονίζοντας, πως «εδώ είναι που θα χτυπήσω ένα καμπανάκι. Το καμπανάκι που ονομάζεται Ε.Υ.Δ.Α.Π Νήσων».

Αναλύοντας το χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ Νήσων, αναφέρει, ότι πρόκειται για «μια Ανώνυμη Εταιρία, 100% θυγατρική της γνωστής Ε.Υ.Δ.Α.Π.. Μιας εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και προς πώληση, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Οι πολυεθνικές SUEZ και VEOLIA είναι αυτές που έχουν κατά κύριο λόγο εκδηλώσει ενδιαφέρων και με την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στην χώρα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι η πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ δεν βρίσκεται προ των πυλών. Η ΕΥΔΑΠ Νήσων, έχει ήδη κάνει προτάσεις σε νησιά όπως, η Σίκινος και η Φολέγανδρος, η Μήλος και η Κίμωλος, η Νάξος, οι Οινούσσες, η Χάλκη και το Αγαθονήσι και φαίνεται, ότι έχει μπει δυναμικά στην αγορά. Οπότε, ας μην αποκλείουμε και μια μελλοντική κρούση στην Αντίπαρο.

Σύμφωνα με τον κ. Β. Φαρούπο, ο Δήμος Αντιπάρου θα μπορούσε να στραφεί στην εν λόγω εταιρεία, καθώς «όταν κάποιος ΟΤΑ παρουσιάσει ανικανότητα στο να διαχειριστεί την λειτουργία μιας Δ.Ε.Υ.Α., καλεί την ΕΥΔΑΠ Νήσων, η οποία λόγο εταιρικού μεγέθους και τεχνογνωσίας, σε μια μέρα θα μπορούσε να αναλάβει την διαχείριση. Αυτή είναι η εύκολη λύση».

Παρ’ όλα αυτά, εξηγεί τους λόγους, για τους οποίους δεν θα ήταν θεμιτή μια τέτοια περίπτωση. «Γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α., ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του κάθε Δήμου, οπότε στην πραγματικότητα ο Δήμος έχει την διαχείριση, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Νήσων, το ορίζει η Εταιρία. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση στην περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. είναι ανταποδοτικά, έτσι ανάλογη είναι και η τιμολογιακή της πολιτική, η οποία θα ορίζεται με κοινωφελή και κοινωνικά κριτήρια. Σε αντίθεση με μια ανώνυμη εταιρία όπου τα έσοδα αντιπροσωπεύουν την κερδοφορία της, οπότε θα μιλάμε για μια τιμολογιακή πολιτική κέρδους. Και βέβαια, η ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων ενός Δήμου, δεν νομίζω ότι είναι κάτι με το οποίο να συμφωνεί έστω και ένας Δημότης του».

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα ήπιους τόνους, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κλείνει, τονίζοντας, πως «είμαι σίγουρος, ότι ο Δήμαρχος Αντιπάρου, σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί την ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων της Αντιπάρου. Είμαι επίσης σίγουρος ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, ώστε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αντιπάρου, να λειτουργήσει έγκαιρα. Ανησυχώ μόνο, μην ξεμείνει από χρόνο. Προσπαθώ να κατανοήσω, για ποιο λόγο δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει οι διαδικασίες λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α., κάτι που θεωρώ ότι έπρεπε να είχε συμβεί, χθες κιόλας. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα».

Σημειώνεται, πως παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της εφημερίδας να έρθει σε επαφή με τον δήμαρχο Αντιπάρου, κ. Αναστάσιο Φαρούπο, η επικοινωνία μαζί του δεν κατέστη δυνατή, προκειμένου να παρουσιάσει την δική του άποψη, περί του ζητήματος.

  • See more at: http://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-kyklades/2015/08/21/ta-hronika-perithoria-steneyoyn.html#sthash.ykxd9R5K.dpuf

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ