Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Το νέο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Παγίων

Με την Δ4δ/16775 (ΦΕΚ 380/23.5./2020) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών Κωνσταντίνου Καραμανλή συγκροτήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. η θητεία του οποίου έληξε στις 05-03-2020 ως ακολούθως:

α) Πέτραινας Γεώργιος του Παναγιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού, ως Πρόεδρος.
β) Σιαδήμας Βασίλειος, του Σπυρίδωνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως Αντιπρόεδρος.
γ) Κοτσώνης Αντώνιος του Ευγένιου, ΠΕ Μηχανικών,Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τούρτα Βασιλική του Γεωργίου, ΠΕ
Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων
δ) Σκαρστούνης Βασίλειος του Νικολάου, Δικηγόρος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σε-
καρά Χρήστο του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό
ε) Μακρόπουλος Πέτρος του Σπυρίδωνος, Πολιτικός Μηχανικός,  ως μέλος με αναπλη-
ρωτή τον Κοβάνη Βασίλειο του, Δημητρίου, Πολιτικό Μηχανικό
στ) Καραγιάννης Γεώργιος του Αθανασίου, Γενικός Διευθυντής Ύδρευσης, ως εκπρόσω-
πο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε με αναπληρωτή του τον Νικολόπουλο Δημήτριο του Σπυρίδωνα, Διευθυντή Υδροληψίας
ζ) Κορλός Ηλίας του Ευάγγελου, Πρόεδρος Ο.Μ.Ε. Ε.Υ.Δ.Α.Π., ως εκπρόσωπο της Ομο-
σπονδίας – Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ Α.Ε με αναπληρωτή του τον Αλεξανδρόπουλο Άγγελο του Φιλλίπου

Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ είναι τριετής.

 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ