Το Συμβούλιο της Ε.Ε. θέτει σε κίνδυνο τις διατάξεις της πρωτοβουλίας πολιτών Right2Water

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέλαβε, εν μέρει, τις απαιτήσεις μας στη νομοθεσία! Αυτό ήταν μεγάλη είδηση. Το άρθρο 13 της οδηγίας για το πόσιμο νερό

Αγαπητοί φίλοι του νερού,

Την επόμενη Δευτέρα 25 Ιουνίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσει για πρώτη φορά την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών Right2water. Έχουν περάσει 5 χρόνια εκστρατείας και κινητοποίησης μετά τη συγκέντρωση σχεδόν 2 εκατομμυρίων υπογραφών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέλαβε, εν μέρει, τις απαιτήσεις μας στη νομοθεσία! Αυτό ήταν μεγάλη είδηση. Το άρθρο 13 της οδηγίας για το πόσιμο νερό προβλέπει τα εξής:

Πρώτον, η υποχρέωση των κρατών μελών να βελτιώσουν την πρόσβαση και να προωθήσουν τη χρήση του πόσιμου νερού μέσω ορισμένων μέτρων, μερικά από τα οποία περιλαμβάνονται στο άρθρο (αξιολόγηση του ποσοστού των ατόμων χωρίς πρόσβαση στο πόσιμο νερό, ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες σύνδεσης, ενθάρρυνση της χρήσης του νερού της βρύσης σε δημόσια κτίρια και εστιατόρια, διασφάλιση ότι ο εξοπλισμός για την ελεύθερη πρόσβαση στο νερό της βρύσης είναι διαθέσιμος στις περισσότερες πόλεις κλπ.),

Δεύτερον, την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Όταν οι ομάδες αυτές δεν έχουν πρόσβαση στο νερό που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει ταχύτατα να ενημερώνουν για την ποιότητα του νερού που διαθέτουν και να παρέχουν τις σχετικές συμβουλές για την υγεία.

Φοβόμαστε ότι τα κράτη μέλη θέλουν να αφανίσουν τα θετικά στοιχεία που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως στο αρθρο. 13. Σας ζητάμε να επικοινωνήσετε με τον υπουργό σας για να διασφαλίσετε ότι η φωνή των πολιτών θα ακουστεί στη Δευτέρα.

Γι ‘αυτό, παρακαλώ γράψτε τους με το ακόλουθο μήνυμα:

“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα την πρότασή της για την αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Η προτεινόμενη αναδιατύπωση λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα των σχεδόν 1.9 εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών που υποστήριξαν την ECI Η αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στις 25 Ιουνίου.

Σας παροτρύνουμε να στηρίξετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 13. Σας ζητάμε να ενθαρρύνετε τα άλλα μέλη του Συμβουλίου να αναγνωρίσουν επισήμως το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό. Η επερχόμενη συζήτηση στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος είναι σημαντική. Είναι η πρώτη φορά που τα κράτη μέλη έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν το αίτημα των σχεδόν 1,9 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ για την πρώτη επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος στην ΕΕ στην ΕΕ βάσει του ψηφίσματος του ΟΗΕ του 2010. Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Η Ευρώπη πρέπει τελικά να την αναγνωρίσει!”

Στείλτε αυτό το μήνυμα στον υπουργό σας George Stathakis

 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here