Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΥΠΕΚΑ:Δημόσια διαβούλευση για την ανάκτηση κόστους του ύδατος

Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος.

Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του»
Για τη θέσπιση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003 όπως ισχύει και το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/2007, συντάχθηκε σχέδιο Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων το οποίο τίθεται παρακάτω σε διαβούλευση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Το παρόν σχέδιο:
· Ενσωματώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
· Καλύπτει όλες τις χρήσεις ύδατος και όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος
· Ανακτά το κόστος υπηρεσιών ύδατος ευέλικτα και σταδιακά ως εργαλείο εξοικονόμησης της κατανάλωσης ύδατος
· Περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου (περιβαλλοντικό τέλος) ως εγγύηση της βιώσιμης χρήσης των υδατικών πόρων
· Ανταποδίδει το εισπραττόμενο περιβαλλοντικό τέλος μέσω του πράσινου ταμείου
· Τιμολογεί το νερό με ευέλικτο χρονικά και δίκαιο κοινωνικά τρόπο, προβλέποντας κλιμακωτό τιμολόγιο
· Αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, με ιδιαίτερη φροντίδα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
· Περιλαμβάνει μέτρα συνεχούς παρακολούθησης και σταδιακής βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος προς το κοινωνικό συμφέρον.
Για την αποστολή σχολίων διατίθενται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: spiropoulosn@prv.ypeka.gr, eisodiadouka@yahoo.gr

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενεργείας
Ιωάννης Τσιρώνης

Σχέδιο Σχετικής Απόφασης

2/8/2016 – Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144)»

H Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για την κατάρτιση και συντονισμένη υλοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L164/19/2008) για τη Θαλάσσια Στρατηγική, με πόρους ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Τα προγράμματα παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων, συμβάλλουν ώστε, μέσω μιας εθνικής στρατηγικής για τη θάλασσα, να επιτύχει η χώρα ή να διατηρήσει την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 2 του νόμου του ν.3983/2011 (Α΄ 144).

Για την κατάρτιση των προγραμμάτων παρακολούθησης συντάχθηκε σχέδιο Υπουργική Απόφασης, το οποίο στην συνέχεια τίθεται σε διαβούλευση, μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016, όσο αφορά στο περιεχόμενο και στις κατευθύνσεις των προγραμμάτων παρακολούθησης.

Τα προγράμματα παρακολούθησης καλύπτουν τις απαιτήσεις των 11 χαρακτηριστικών της ποιοτικής περιγραφής, για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου 3983/2011. Τα 11 χαρακτηριστικά της ποιοτικής περιγραφής, τα οποία καλούνται εφεξής «Περιγραφείς (Descriptors)», εξειδικεύονται στο άρθρο 3.

Τα προγράμματα παρακολούθησης περιλαμβάνουν πληροφορίες για το δίκτυο των σημείων παρακολούθησης, τη συχνότητα των δειγματοληψιών (μετριέται σε φορές ανά έτος, φ/έτος) και το είδος των προς παρακολούθηση επιμέρους επιστημονικών παραμέτρων (κριτήρια και δείκτες) για κάθε Περιγραφέα, σύμφωνα με τα σχετικά Κείμενα Κατευθυντήριων Γραμμών (GuidanceDocuments) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα σημεία παρακολούθησης των παραμέτρων των Περιγραφέων με τις συντεταγμένες τους, καθώς και η συχνότητα δειγματοληψίας περιγράφονται στο παράρτημα του άρθρου 6. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται δίκτυα που σχεδιάστηκαν για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων σε εφαρμογή άλλων συναφών διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και σε εφαρμογή συναφών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών και ειδικότερα:

α) το δίκτυο των θαλάσσιων περιοχών NATURA που σχεδιάστηκε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασηςκαι της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης

β) το δίκτυο των παράκτιων σταθμών που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 5 και 8 του ν.3199/2003 (Α΄280) και του άρθρου 11 του π.δ. 51/2007 (Α΄54) ,

γ) το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ), που σχεδιάστηκε κατ’ εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

δ) εθνικές υποδομές περιβαλλοντικής παρακολούθησης (δίκτυο ΠΟΣΕΙΔΩΝ), καθώς και διεθνή δίκτυα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (δίκτυο MytiMED).

Οι δειγματοληψίες θα εκτελούνται και σε νέο δίκτυο 17 σημείων (ΟΠΘΣ 1-17), τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

Τα σχόλια της διαβούλευσης παρακαλούμε να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ginimaria3@gmail.com

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενεργείας
Ιωάννης Τσιρώνης

πηγή

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ