Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Ανακοίνωση Μανώλη Αγγελάκη (Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π.)

 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων, σε σχέση με θέματα Διοικητικού Συμβουλίου παραθέτω ορισμένες από τις Αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ το τελευταίο διάστημα και αφορούν όλους μας.

Απόφαση 18466/5.11.2014. Εγκρίθηκε η χορήγηση δώρων Χριστουγέννων για τα παιδιά των εργαζομένων. Βελτιώνοντας τη διαδικασία, φέτος για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες παιχνιδιών πανελλαδικής εμβέλειας. Οι συνάδελφοι θα ενημερωθούν άμεσα με Ανακοίνωση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας.

Απόφαση 18468/5.11.2014. Εγκρίθηκε η Δήλωσης Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που εκφράζει την βούληση του Δ.Σ. για την τήρηση των προβλεπόμενων από τα υπηρεσιακά στελέχη και από τους εργαζόμενους. Η Δήλωση αυτή θα αναρτηθεί σε όλους τους χώρους εργασίας και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Απόφαση 18453/8.10.2014 – Εγκρίνεται η διενέργεια δύο (2) διαγωνισμών για την αγορά δέκα οκτώ (18) καινούριων ειδικών οχημάτων αποχέτευσης τεσσάρων (4) διαφορετικών τύπων για την ανανέωση του στόλου της ΕΥΔΑΠ.
Με την συγκεκριμένη Απόφαση ολοκληρώνεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό η ανανέωση του στόλου της ΕΥΔΑΠ για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, με οχήματα ασφαλή για τους εργαζόμενους, φιλικά προς το περιβάλλον αναδεικνύοντας τη σύγχρονη εταιρική ταυτότητα της Εταιρείας. Με τις Αποφάσεις αυτές δίνεται λύση σε ένα αίτημα πολλών ετών.

Απόφαση 18454/8.10.2014 – Εγκρίνεται η χορήγηση διατακτικών τροφής στους δικαιούχους γάλατος για την περίοδο Νοέμβριος 2013 έως και Οκτώβριος 2014.
Με την παραπάνω Απόφαση, δόθηκε λύση στο συγκεκριμένο θέμα, που εξαιτίας των διαδικασιών είχε καθυστερήσει.

Απόφαση 18455/8.10.2014 – Το Δ.Σ. εγκρίνει την προμήθεια του συστήματος EKOCARD για τον ανεφοδιασμό και διαχείριση καυσίμων των οχημάτων της ΕΥΔΑΠ για τις περιοχές εκτός Αττικής: Φράγμα Μόρνου, Φράγμα Ευήνου, Τμήμα Θήβας, Τμήμα Προδρόμου, Τμήμα Υλίκης, Τμήμα Βίλιζας, Τμήμα Άμφισσας.

Απόφαση 18419/9.7.2014 – Οικονομικά κίνητρα στους κατοίκους για την αύξηση των παροχών του Κ.Ε.Λ. Θριασίου Πεδίου.
Σκοπός της Απόφασης αυτής είναι να συνδεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ του ΚΕΛ Θριασίου, ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία χιλιάδων κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών. Η Απόφαση αυτή σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την οικονομική κρίση (αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, μείωση τιμολογίων για ειδικές κατηγορίες πολιτών –τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά, υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα- αύξηση αριθμού δόσεων για εξόφληση οφειλών) είναι ζωτικής σημασίας για τους συμπολίτες μας λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που βιώνει η Ελληνική κοινωνία.

Απόφαση 18450/8.10.2014 – Εγκρίνεται η ανασυγκρότηση του Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π.
Απόφαση 18437/24.09.2014 – Εγκρίνεται η νέα Σύνθεση του Α Συμβουλίου Προαγωγών της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Απόφαση 18460/22.10.2014 – Εγκρίνεται το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΥΔΑΠ Νήσων, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της και η ανά δίμηνο ενημέρωση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για την πορεία των εργασιών και των οικονομικών δεδομένων της .

Απόφαση 18426/27-8-2014 Έγκριση της έναρξης και δρομολόγηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Στην Απόφαση αυτή, όπως αναφέρεται, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος όπως α. να προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια σχετικά με την έρευνα αγοράς και την εξεύρεση συμβούλων της ΕΥΔΑΠ για υπηρεσίες υποστήριξης έναντι οίκων αξιολόγησης και για την τιμολόγηση τυχόν μελλοντικού ομολογιακού δανείου σε περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει να προχωρήσει για την έκδοσή του και β. εγκρίνει όλα τα στάδια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών μέχρι την τελική εισήγηση για ανάθεση στο Δ.Σ. . Είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη Απόφαση δεν αφορά τη λήψη ομολογιακού δανείου, όπως ψευδώς ισχυρίζεται το ΣΕΚΕΣ, αλλά τη διερεύνηση της δυνατότητας της ΕΥΔΑΠ να το λάβει, εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα για την υλοποίηση του Νέου Επενδυτικού Προγράμματος καθώς και για μελλοντικές κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση που προχωρήσει το όλο εγχείρημα είναι προφανές ότι θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Στελεχών. Όσον αφορά τις αναφορές του ΣΕΚΕΣ ότι δήθεν επιχειρήθηκε να κρατηθεί μυστική η συγκεκριμένη Απόφαση, υπενθυμίζω ότι όλες οι Αποφάσεις του Δ.Σ. δημοσιοποιούνται αμέσως μετά την έκδοσή τους.

Απόφαση 18441/24.9.2014 – Απονομή Ευφήμου Μνείας στην εργαζόμενη κ. Νικολία Μόσχου
Η συνάδελφος κ. Νικολία Μόσχου επιβραβεύτηκε για την ευσυνειδησία, το ζήλο και τον ενθουσιασμό της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της τα τελευταία 17 χρόνια που διεξάγει με μεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ για παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Απόφαση 18442/24.09.2014– Απονομή Ευφήμου Μνείας στην εργαζόμενη κ. Ράπτη Μαρία
Η κ. Μαρία Ράπτη τιμήθηκε για την προσπάθειά της αλλά και παράδειγμα που δίνει σε όλους μας, καθώς αποφοιτώντας από το 2ο Εσπερινό Λύκειο, παράλληλα με την εργασία της και τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, πέτυχε να εισαχθεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Απόφαση 18465/22.10.2014
Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας, και ασφάλειας των εργαζομένων εγκρίθηκε η κατασκευή δικτύου ζεστού νερού για τη θέρμανση των δύο κτιρίων διοίκησης του ΚΕΛΜ αντί της προβλεπόμενης κατασκευής δικτύου βιοαερίου, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την ΕΥΔΑΠ.

Απόφαση 18464/22.10.2014 – Έγκριση υλοποίησης ερευνητικού έργου με θέμα «Διερεύνηση-αξιολόγηση της λειτουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας και εκτίμηση της δυναμικότητάς του με βάση και προτεινόμενες βελτιωτικές παρεμβάσεις».

Ενημερώσεις

 Νέα Ιστοσελίδα ΕΥΔΑΠ. Στη συνεδρίαση της 22.10.2014 παρουσιάστηκε η νέα ιστοσελίδα της Εταιρείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες επικοινωνίας μέσω των ψηφιακών πλέον μέσων. Σύγχρονη και με διαθέσιμες λύσεις, αποτελεί πλέον σημαντικό εργαλείο εξυπηρέτησης των πελατών μας αλλά και προβολής της Εταιρικής εικόνας.
Νέα εφαρμογή μέσω κινητού εξυπηρέτησης πελατών. Στη συνεδρίαση της 5.11.2014 έγινε παρουσίαση της νέας εφαρμογής «EydApp”. Με την εφαρμογή αυτή που θα είναι διαθέσιμη σε όλους, οι πελάτες μας θα μπορούν από το κινητό τους να παρακολουθούν και να εξοφλούν το λογαριασμό τους με απόλυτη ασφάλεια, να δηλώνουν μια βλάβη από όποιο σημείο βρίσκονται και να ενημερώνονται για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα εκσυγχρονισμού και ανάδειξης του πελατοκεντρικού χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ. Με την εφαρμογή αυτή η Εταιρεία προχωρά στην εξατομικευμένη και πλήρη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση η οποία μελλοντικά μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των εξόδων με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χαρτιού εκτυπωμένων λογαριασμών.
 Επιστολή της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών. Ο Σύλλογος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για την Απόφαση του να επεκτείνει για έναν ακόμα χρόνο το ευνοϊκό – μειωμένο τιμολόγιο για τι πολύτεκνες οικογένειες, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
Ευχαριστήρια επιστολή Δήμου Κεφαλονιάς. Ο Δήμαρχος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην ΕΥΔΑΠ για την πολύτιμη βοήθειά της καθώς και στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της που με επαγγελματισμό και συνέπεια προσέφερε τις υπηρεσίες του, δίνοντας λύσεις σε πολλά σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που προέκυψαν μετά το μεγάλο σεισμό που έπληξε το νησί.
Για όλα τα σημαντικά θέματα που εξελίσσονται αυτήν την περίοδο, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π.
Αγγελάκης Μανώλης
6977 600052
 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Mανώλη, νομίζω ότι είσαι εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ και όχι εκπρόσωπος του ΔΣ στους εργαζόμενους. Οπότε καλό θα ήταν να μάθουμε για τις δικές σου απόψεις στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ. Τις αποφάσεις του ΔΣ τις διαβάζουμε στον Πάπυρο, τη Διαύγεια και στο eydap.gr. Τις δικές σου τοποθετήσεις στο ΔΣ που θα τις διαβάσουμε;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ