Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Αρνητική είναι η ΕΥΔΑΠ για αντισταθμιστικά στον Εύηνο

Σύμφωνα με έγγραφο της ΕΥΔΑΠ που υπογράφεται από τον Διευθύντα Σύμβουλό της Γιάννη Μπενίση και διαβιβάστηκε στη Βουλή η ΕΥΔΑΠ παραπέμπει στην ΚΥΑ σχετικά με το Περιβαλλοντικό Τέλος καθώς θεωρεί η ΕΥΔΑΠ πως από εκεί θα μπορούσαν να προκύψουν τα όποια αντισταθμίσματα για το δήμο Θέρμου.

Αρνητική είναι η απάντηση της ΕΥΔΑΠ στο αίτημα του δήμου Θέρμου για παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων από την λειτουργία του φράγματος στο Εύηνο ποταμό. Η ΕΥΔΑΠ αρνείται οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και την ανάπτυξη της περιοχής από το φράγμα του Ευήνου και υποστηρίζει πως η Λεκάνη του Ευήνου βρίσκεται σε καλή οικολογική και χημική κατάσταση.

Σύμφωνα με έγγραφο της ΕΥΔΑΠ που υπογράφεται από τον Διευθύντα Σύμβουλό της Γιάννη Μπενίση και διαβιβάστηκε στη Βουλή η ΕΥΔΑΠ παραπέμπει στην ΚΥΑ σχετικά με το Περιβαλλοντικό Τέλος καθώς θεωρεί η ΕΥΔΑΠ πως από εκεί θα μπορούσαν να προκύψουν τα όποια αντισταθμίσματα για το δήμο Θέρμου.

Ο δήμος Θέρμου με αίτημά του προς τον Υπουργό Εσωτερικών είχε ζητήσει την ένταξή του στους δικαιούχους αντισταθμιστικών ωφελημάτων από το έργο της εκτροπής του Ευήνου για την υδροδότηση της Αθήνας με το σκεπτικό ότι η δέσμευση του συγκεκριμένου υδάτινου δυναμικού οδήγησε, αφενός στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και τη διατάραξη των τοπικών οικοσυστημάτων και αφετέρου στερεί τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα στον οικοτουρισμό και τις συναφείς μορφές εναλλακτικού τουρισμού που δύνανται να αναπτυχθούν τοπικά. Μάλιστα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το αποκλεισμό του δήμου Θέρμου από την σχετική πρόβλεψη στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ που προωθούσε η Κυβέρνηση, το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει να μην λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του δήμου αποφασίστηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016.

Πάντως η απάντηση της ΕΥΔΑΠ εν ολίγοις είναι πως αν ο δήμος Θέρμου θέλει αντισταθμιστικά θα μπορεί να τα διεκδικήσει από το Περιβαλλοντικό Τέλος στην τιμολόγηση του νερού που θα πληρώνεται από τους πολίτες….

Αναλυτικά η απάντηση της ΕΥΔΑΠ:

Η κατασκευή του φράγματος Ευήνου είχε και έχει κυρίως θετικές συνέπειες μια τις περιοχές στις οποίες αναφέρεται η απόφαση τον Δήμου Θέρμου Με την κατασκευή του φράγματος έχουν μειωθεί οι έντονες πλημμυρικές παροχές λόγω της αντιπλημμυρικής προστασίας που παρέχει το φράγμα. Η οικολογική παροχή του 1 m3/s (1 κυβικό μέτρο ανά δευτερόλεπτo) που υφίσταται σήμερα και η ύπαρξη πολλών σημαντικών παραποτάμων στην υπόψη περιοχή συμβάλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων τα οποία δεν έχουν υποστεί καμιά καταγεγραμμένη υποβάθμιση στα περιβάλλον. Οι τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή του Δήμου Θέρμου έχουν πολλαπλασιαστεί μετά την κατασκευή του φράγματος.

Ειδικότερα:
Οι «αρνητικές συνέπειες» στο οικοσύστημα της αναφερόμενης περιοχής δεν στοιχειοθετούνται. Η πανίδα, η χλωρίδα και το κλίμα στη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχουν υποστεί καμιά «αρνητική συνέπεια». Σημειώνεται ότι η συνεχής οικολογική παροχή που απελευθερώνεται από το φράγμα είναι 1 m3/s συμβάλλοντας στη διατήρηση των οικοσυστημάτων το καλοκαίρι. Το χειμώνα, η ροή στον ποταμό είναι έντονη λόγω των πολλών συμβαλλόντων παραποτάμων.

Να υπογραμμίσουμε ότι σύμφωνα με τα ισχύον από 30/06/2014 Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, η οικολογική κατάσταση των 12 από τα 14 ποτάμια υδάτινα σώματα της ΛΑΠ GR0420 ταυ Εύηνου είναι σε καλή κατάσταση, το ένα απ” αυτά (7%) σε άγνωστη ενώ το τελευταίο σε μέτρια. Αντίστοιχα, η χημική κατάσταση των ποτάμιων υδάτινων σωμάτων ταυ ποταμού Ευήνου είναι κατά 93% καλή και κατά 7% άγνωστη. Η ύπαρξη σε ένα μικρό μέρος της λεκάνης (7%) μέτριας ή άγνωστης κατάστασης δεν οφείλεται στη δημιουργία της τεχνητής Λίμνης του Ευήνου διότι στο ευρύτερο Υδατικό Διαμέρισμα, υπάρχουν ποτάμια υδατικά σώματα σε μέτρια ή άγνωστη κατάσταση χωρίς να επηρεάζονται από παρουσία της τεχνητής Λίμνης. Επιπρόσθετα, επιθυμούμε να αναφέρουμε ότι στο εν λόγω Απόσπασμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμου αποσιωπώνται οι εξαιρετικά θετικές συνέπειες από την αντιπλημμυρική προστασία που παρέχει το φράγμα, αι οποίες βοηθούν ιδιαίτερα την τοπική ανάπτυξη.

Το οικοσύστημα στο οποίο αναφέρεται η απόφαση δεν έχει υποστεί καμιά αρνητική συνέπεια από την κατασκευή του φράγματος. Ο ισχυρισμός των επιπτώσεων δεν είναι βάσιμος. Οι σημαντικοί υπάρχοντες παραπόταμοι έχουν μεγάλες υδρολογικές λεκάνες και συνεχή ροή. Τροφοδοτούν τον Ποταμό Εύηνο με μεγάλες ποσότητες νερού, με συνέπεια αι συνθήκες στην κοίτη και στις παραποτάμιες περιοχές να είναι αναλλοίωτες. Οι συνθήκες στους παραποτάμους δεν έχουν μεταβληθεί καθόλου από την κατασκευή ταυ φράγματος και η συνεχής ροή του κυρίως ποταμού σε όλο ταυ το μήκος, συμβάλει στη διατήρηση της συνέχειας των οικοσυστημάτων.

Ο ισχυρισμός της περιβαλλοντικής υποβάθμισης επίσης δεν είναι βάσιμος. Όπως αναφέρεται παραπάνω δεν υπάρχει καμιά υποβάθμιση λόγω του γεγονότος ότι η ροή στον ποταμό είναι συνεχής και παρουσιάζει τους εποχικούς κύκλους διακύμανσης.
Οι αναφερόμενες «εμφανείς αρνητικές συνέπειες» στη χλωρίδα και πανίδα και η υποβάθμιση εκτεταμένων παραποτάμιων περιοχών» δεν υφίστανται και δεν υποστηρίζονται από καμιά μελέτη, λόγω της συνεχούς ροής του ποταμού κα των ετήσιων φυσικών κύκλων διακύμανσής της, ενώ ο ισχυρισμός περί μειωμένης αμμοληψίας συνιστά ουσιώδη αντίφαση καθ ότι οι παραποτάμιες αμμοληψίες αποτελούν μείζονα λόγο περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η πρακτική της αμμοληψίας είναι σε κάθε περίπτωση περιβαλλοντικά ιδιαιτέρως επιζήμια και αν υφίσταται πρέπει να περιορισθεί.

Οι επιπτώσεις στα ποτάμια αθλήματα είναι εξαιρετικά περιορισμένες, για τους ανωτέρω λόγους της συνεχούς ροής, ενώ παραβλέπονται οι θετικές επιπτώσεις της αντιπλημμυρικής προστασίας που καθιστά τις συνθήκες κατάλληλες για αθλήματα για ορισμένα χρονικά διαστήματα γεγονός που θα ήγαν ανέφικτο χωρίς την ύπαρξη του φράγματος. Στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει καμιά περιβαλλοντική υποβάθμιση. Δεν επηρεάζεται αρνητικά το φυσικό τοπίο το οποίο παραμένει αναλλοίωτο και αντιθέτως, οι προοπτικές ανάπτυξης λόγω της αντιπλημμυρικής προστασίας ενδυναμώνονται. Καμιά από τις δράσεις οικοτουρισμού, περιπάτου, ορειβασίας, καγιάκ κτλ δεν υποβαθμίζονται από το φράγμα, όπως ανωτέρω αναφέρεται.
Το φράγμα του Ευήνου είναι εξαιρετικά ασφαλές και σχεδιασμένο να αντέξει τις ισχυρότερες σεισμικές δράσεις, Μ όποια σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται ανελλιπώς σε 24ωρη βάση και καταγράφονται οι γευόμενες επιταχύνσεις οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται και από τους επιστήμονες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και από αρμόδιους θεσμοθετημένους από την Πολιτεία φορείς (π.χ. Πολυτεχνείο, κ,ο,κ.).Ο Δήμος Θέρμου δεν επλήγη από την κατασκευή του φράγματος Ευήνου. Αν απαιτείται ενίσχυση της βελτίωσης των υποδομών του Δήμου Θέρμου (οδικό δίκτυο κλπ) αυτά δεν συνδέεται με την κατασκευή του φράγματος.

Συμπερασματικά κατ κατόπιν των ανωτέρω διατυπωθέντων απόψεών μας, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως λειτουργός και συντηρητής του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος που περιλαμβάνει και τον Ταμιευτήρα Ευήνου, μέσω του οποίου υδροδοτείται το σύνολο του Λεκανοπεδίου Αττικής, δεν συμφωνεί με τα όσα αναπτύσσονται στο Υπόμνημα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμου.

Σε ό,τι δε αφορά τα προτεινόμενα για το άρθρο 68 του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών αυτά εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων γης Εταιρείας μας. Αναφέρουμε όμως ότι στην υπογραφή ΚΥΑ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την κοστολόγηση και την τιμολόγηση του νερού, προβλέπεται να λαμβάνεται υπόψη το Περιβαλλοντικό Τέλος που αποτελεί την οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος, που αντιστοιχεί στο Περιβαλλοντικό Κόστος και το Κόστος του Πόρου. Από αυτά ενδεχομένως θα μπορούσαν να προκύψουν τα όποια αντισταθμίσματα για ανάκτηση των υδατικών σωμάτων που υποβαθμίστηκαν από τη χρήση του ύδατος. Κατά συνέπεια, μετά την υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ, που ρυθμίζει οριστικά τη διαδικασία κοστολόγησης και τιμολόγησης ταυ νερού, διερωτώμεθα εάν είναι σκόπιμο να προτείνεται η προσθήκη βαρών στην τιμή του νερού από άλλα θεσμικά κείμενα. Σε κάθε περίπτωση, η Λεκάνη του Ευήνου, δε θα εντάσσετο στο σχετικό θεσμοθέτημα καθότι αποτελεί λεκάνη που βρίσκεται σε καλή οικολογική και χημική κατάσταση.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ