“Εκτιμώντας το νερό” – Έκθεση του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ανάπτυξη των Υδάτων 2021

Η τρέχουσα κατάσταση των υδατικών πόρων υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτιωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η αναγνώριση, η μέτρηση και η έκφραση της αξίας του νερού, και η ενσωμάτωσή του στη λήψη αποφάσεων, είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης και δίκαιης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Όσοι ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται το νερό ελέγχουν τον τρόπο χρήσης του. Οι αξίες αποτελούν κεντρική πτυχή της εξουσίας και της ισότητας στη διακυβέρνηση των υδάτινων πόρων. Η αποτυχία να εκτιμηθεί πλήρως το νερό σε όλες τις διαφορετικές χρήσεις του θεωρείται βασική αιτία, ή σύμπτωμα, της πολιτικής παραμέλησης του νερού και της κακής διαχείρισης. Πολύ συχνά, η αξία του νερού, ή η πλήρης σουίτα πολλαπλών τιμών, δεν είναι καθόλου εμφανής στη λήψη αποφάσεων.

Ενώ ο όρος «αξία» και η διαδικασία «αποτίμησης» είναι καλά καθορισμένοι, υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις και προοπτικές του τι σημαίνει «αξία» συγκεκριμένα σε διάφορες ομάδες χρηστών και ενδιαφερόμενους. Υπάρχουν επίσης διαφορετικές μέθοδοι για τον υπολογισμό της τιμής και διαφορετικές μετρήσεις για την έκφρασή της.

Οι διαφορές στον τρόπο αποτίμησης του νερού συμβαίνουν όχι μόνο μεταξύ των ομάδων ενδιαφερομένων αλλά είναι ευρέως διαδεδομένες σε αυτές. Αυτές οι αποκλίνουσες προοπτικές σχετικά με την αξία του νερού και τους καλύτερους τρόπους για τον υπολογισμό και την έκφρασή της, σε συνδυασμό με την περιορισμένη γνώση του πραγματικού πόρου, παρουσιάζουν ένα δύσκολο τοπίο για γρήγορες βελτιώσεις στην αποτίμηση του νερού. Είναι, για παράδειγμα, μάταιο να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε ποσοτικά την αξία του νερού για οικιακή χρήση, το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, τις συνήθεις ή θρησκευτικές πεποιθήσεις και την αξία της διατήρησης των ροών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Κανένα από αυτά δεν πρέπει να θυσιάζεται για την επίτευξη σταθερών μεθοδολογιών αποτίμησης.

Η παραδοσιακή οικονομική λογιστική, συχνά βασικό μέσο ενημέρωσης των αποφάσεων πολιτικής, τείνει να περιορίζει τις τιμές του νερού στον τρόπο με τον οποίο αποτιμώνται τα περισσότερα άλλα προϊόντα – χρησιμοποιώντας την καταγεγραμμένη τιμή ή το κόστος του νερού όταν συμβαίνουν οικονομικές συναλλαγές. Ωστόσο, στην περίπτωση του νερού, δεν υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της τιμής και της αξίας του. Όπου τo νερό τιμολογείται, που σημαίνει ότι οι καταναλωτές χρεώνονται για τη χρήση τους, η τιμή αντικατοπτρίζει συχνά απόπειρες ανάκτησης κόστους και όχι της αξίας διανομής του.  Ωστόσο, όσον αφορά την αποτίμηση, τα οικονομικά παραμένουν μια εξαιρετικά σχετική, ισχυρή και επιρροή επιστήμη, παρόλο που η εφαρμογή της πρέπει να γίνει πιο ολοκληρωμένη.

Παρ ‘όλα αυτά, οι διαφορετικές τιμές του νερού πρέπει να επανυπολογιστούν, και οι αντισταθμίσεις μεταξύ τους επιλύθηκαν και ενσωματώθηκαν σε συστηματικές και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Ο δρόμος προς τα εμπρός, επομένως, θα είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω κοινές προσεγγίσεις για την αποτίμηση όπου είναι εφικτό, αλλά και να δοθεί προτεραιότητα σε βελτιωμένες προσεγγίσεις για σύγκριση, αντίθεση και συγχώνευση διαφορετικών αξιών, και ενσωμάτωση νόμων και δίκαιων συμπερασμάτων σε βελτιωμένη πολιτική και σχεδιασμό.

Η  έκδοση 2021 της Παγκόσμιας Έκθεσης για την Ανάπτυξη του Νερού των Ηνωμένων Εθνών(UN WWDR 2021) με τίτλο «Valuing Water» ομαδοποιεί τις τρέχουσες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για την αποτίμηση του νερού σε πέντε αλληλένδετες προοπτικές: αποτίμηση των πηγών νερού, επί τόπου υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων. αποτίμηση της υποδομής νερού για αποθήκευση νερού, χρήση, επαναχρησιμοποίηση ή αύξηση του εφοδιασμού · αποτίμηση των υπηρεσιών νερού, κυρίως πόσιμου νερού, αποχέτευσης και συναφών πτυχών της ανθρώπινης υγείας · την εκτίμηση του νερού ως εισροής στην παραγωγή και την κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα, όπως η διατροφή και η γεωργία, η ενέργεια και η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις και η απασχόληση · και άλλες κοινωνικοπολιτισμικές αξίες του νερού, συμπεριλαμβανομένων ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και πνευματικών χαρακτηριστικών. Αυτά συμπληρώνονται με εμπειρίες από διαφορετικές παγκόσμιες περιοχές. ευκαιρίες συνδυασμού πολλαπλών τιμών νερού μέσω πιο ολοκληρωμένων και ολιστικών προσεγγίσεων στη διακυβέρνηση · προσεγγίσεις χρηματοδότησης ·

ΠΗΓΗ: unwater.org

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here