Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Επιστολή προς τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ προσληφθέντων με την προκήρυξη 1 Κ/2018 ΑΣΕΠ

Αρ.Πρωτ. 4827 / 20.2.2024

Προς:

  • Πρόεδρο, κ. Στέργιου Γ.
  • Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σαχίνη Χ.
  • Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Βλαστάρη
  • Δ/νση Αποδοχών & Εργασιακών Σχέσεων, κος Ζιαζόπουλος
  • Αναπληρωτή Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού, κος Μελάκης
  • Προϊσταμένη Υπηρεσίας Εργασιακών Σχέσεων, κα. Παπακωνσταντίνου

Κοινοποίηση:

  • ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ
  • Σύλλογος Προσωπικού ΕΥΔΑΠ
  • Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ
  • Σύλλογος Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ ΕΥΔΑΠ

Αξιότιμοι/ες

Οι υπογράφοντες την παρούσα επιστολή, έχουμε προσληφθεί από την ΕΥΔΑΠ κατόπιν της διαγωνιστικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της προκήρυξης 1 Κ/2018 ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/09.02.2018).

Καταρχάς, θέλουμε να σημειώσουμε ότι είναι για εμάς πολύ σημαντική η ένταξή μας στο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ, μίας μεγάλης και νευραλγικής σημασίας για τη χώρα επιχείρησης. Επιθυμούμε να συμβάλουμε θετικά στην επίτευξη των σκοπών της, από τη θέση μας ο καθένας.

Οφείλουμε, δε, να θέσουμε υπόψη σας και τον εξής προβληματισμό μας: Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η Εταιρεία, χωρίς να έχει ληφθεί επίσημη απόφαση, δεν εφάρμοσε την πάγια επιχειρησιακή της πρακτική όσον αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας στους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους, βάσει α) Ν. 1068/1980 (ΦΕΚ 190/23.8.1980, τεύχος Α’) , β. Κανονισμού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Π.Δ. 597/1985), γ. Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και δ. ατομικών συμβάσεων εργασίας (όρος Θ. Συλλογική Ρύθμιση που εφαρμόζεται: ΣΣΕ 2021).

Δεν γνωρίζουμε, για ποιον λόγο και επί ποίας νομικής βάσης υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση ως προς εμάς. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρέπει πάντως να είναι η διάταξη του άρθρου 33 Ν. 5053/2023, καθώς η εν λόγω διάταξη καταργεί το άρθρο 4 της ΠΥΣ 6 (αναστολή χρονοεπιδομάτων, τριετιών κλπ), ενώ η κατάταξη των υπαλλήλων της ΕΥΔΑΠ σε εισαγωγικό μισθό λαμβάνει χώρα βάσει του άρθρου 21 παρ. 14 ν. 1068/1980 και των εν ισχύ Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (εν προκειμένω της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του έτους 2021) και συνεπώς δεν αποτελεί αύξηση μισθού.

Το αποτέλεσμα, πάντως, στην πράξη είναι ο μισθολογικός διαχωρισμός των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων σε δύο κατηγορίες, με τρόπο που καθιστά τους όρους εργασίας της μίας υποδεέστερους από εκείνους της άλλης.

Επειδή θεωρούμε ότι το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί με σχετική πρωτοβουλία της Διοίκησης της Εταιρείας, επικαλούμαστε εν προκειμένω τους κανόνες της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, ώστε να αποκατασταθεί το πλαίσιο εργασίας μας, λαμβάνοντας υπόψη και ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2021, καθώς και ο ιδρυτικός νόμος της ΕΥΔΑΠ (Ν. 1068/1980) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης εργασίας των επιλαχόντων της προκήρυξης 1 Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Αποτελούμε ενεργό δυναμικό του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θέλουμε να την στηρίζουμε και να προσφέρουμε το μέγιστο της δυναμικής, της επαγγελματικής εμπειρίας και των εξειδικευμένων γνώσεων που διαθέτουμε. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πνεύμα ομαδικότητας, σεβασμού, καλής πίστης και εφαρμογής των εν ισχύ Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους.

Προσβλέπουμε συνεπώς στις άμεσες προς την κατεύθυνση αυτή ενέργειες της Διοίκησης της Εταιρείας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Οι υπογράφοντες

(ακολουθούν 15 υπογραφές)

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ