Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΣΕΚΕΣ: “Ρυθμιστική Αρχή εμπορευματοποίησης του νερού”

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕΚΕΣ

Ανακοίνωση Νο 3  • Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Ρυθμιστική Αρχή εμπορευματοποίησης του νερού 

Η κυβέρνηση δια του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής». Η διαβούλευση λήγει την Καθαρή Δευτέρα 27/2 και θα ακολουθήσει η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή για ψήφιση.

Με το νομοσχέδιο αυτό μεταξύ άλλων :

  • μεταφέρεται η εποπτεία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΔΑΠ Παγίων από το υπουργείο Υποδομών, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • η ευθύνη εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής μεταφέρεται από τις Περιφέρειες στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις.
  • η Ρυθμιστική Αρχή προτείνει την μέθοδο και εποπτεύει την εφαρμογή́ της κοστολόγησης και τιμολόγησης του νερού. Εγκρίνει με απόφασή της για 5 χρόνια τα τιμολόγια των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Προτείνει συγχωνεύσεις των Παρόχων Ύδρευσης λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Θεσπίζει κριτήρια αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας των Παρόχων Υπηρεσιών Ύδρευσης και τα ελάχιστα επίπεδα πλήρωσης των κριτήριων για την πιστοποίηση της επάρκειάς τους. Εισπράττει ποσοστό́ επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των παροχών υπηρεσιών ύδατος.

Η κυβέρνηση στο όνομα δήθεν της «ορθολογικής ρύθμισης της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης», προετοιμάζει το έδαφος για την δημιουργία «αγοράς» υπηρεσιών ύδρευσης, την οποία θα ρυθμίζει η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προφανώς με την ίδια… επιτυχία, με την οποία η ΡΑΕ ρυθμίζει μέχρι σήμερα την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος και της ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη.

Λίγες ημέρες πριν τη φημολογούμενη διάλυση της Βουλής η κυβέρνηση της Ν.Δ. σπεύδει:

  • να επαναφέρει την νομοθέτηση της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης που το ΣΤΕ απέρριψε με την από 2519/2022 απόφασή του με την οποία, ακύρωσε ομόφωνα, στο σύνολό της, την υπ’ αριθμ. 135275/19.05.2017 απόφαση της διυπουργικής Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, περί κανόνων τιμολόγησης του νερού, ως αντίθετη στην Οδηγία 2000/60 και στη σχετική εθνική νομοθεσία (ν. 3199/2003 και Π.Δ. 51/2007).
  • να αναθέσει σε μία Αρχή με μηδενική προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και χωρίς το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό (την πρόσληψη μόλις τριών υπαλλήλων προβλέ-πει το νομοσχέδιο), να ασκεί ουσιαστικές εξουσίες επί ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κ.λ.π., επιβάλλοντας στους παρόχους να της πληρώνουν κάθε χρόνο συγκεκριμένο ποσοστό από το τζίρο τους (που προφανώς θα μετακυλήσει μετά στους καταναλωτές) για να ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητές της.

Είναι γνωστό ότι Ρυθμιστικές Αρχές δημιουργούνται σε αγορές που ελευθερώνονται μετά την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Το 2011 μαζί με την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ που είχε ως στόχο την ιδιωτικοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου στα Μνημόνια μπήκε και η υποχρέωση ίδρυσης Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων.

Το νερό δεν είναι ούτε ενεργειακός πόρος, ούτε εμπορικό προϊόν. Είναι ο πιο βασικός ζωτικός πόρος, είναι το πιο σημαντικό κοινό αγαθό και δεν χρειάζεται να τεθεί υπό τον έλεγχο και την εξουσία ρυθμιστικών αρχών ιδιωτικοποίησης.

Οι εργαζόμενοι των Εταιρειών Ύδρευσης, το κίνημα για το Δημόσιο Νερό ούτε αυτή τη φορά θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση άλλη μια απόπειρα εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης, τις οποίες απαγόρευσε με τις αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν συγκράτησε την ακρίβεια στο ρεύμα
ΟΧΙ στην Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων
Να μην γίνει το νερό σαν το ρεύμα ακριβό

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ