Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σωματείο Αποχέτευσης: Εξώδικο στη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για τις μονομερείς περικοπές αποδοχών υπαλλήλων που προσελήφθησαν μετά την 14.2.2012

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ

23.02.2024

Σας κοινοποιούμε το εξώδικο που απέστειλε το Σωματείο μας στη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ σχετικά με την πρόθεση που έχει εκφράσει να προβεί μονομερώς σε περικοπές αποδοχών και σε μεταβολή επί τα χείρω του ισχύοντος μισθολογικού καθεστώτος των υπαλλήλων, οι οποίοι προσελήφθησαν μετά την 14.2.2012 και στους οποίους κατά την πρόσληψη είχε αναγνωρίσει συναφή προϋπηρεσία.

Επιπλέον, σχετικά με την άρνηση να καταβάλει την προβλεπόμενη από την ΕΣΣΕ 2007 μισθολογική προώθηση στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν 30 ή 32 χρόνια εργασίας.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ                        ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ


Ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία “Σωματείο Εργαζομένων στον Τομέα Αποχέτευσης Ε.ΥΔ.ΑΠ”, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κρατίνου αρ. 7), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Προς

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης¨, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ωρωπού αρ. 156), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

………………

Μετά την ψήφιση του Ν.5053/2023 εσείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες σας έχετε εκφράσει την πρόθεση να προβείτε μονομερώς σε περικοπές αποδοχών και σε μεταβολή επί τα χείρω του ισχύοντος μισθολογικού καθεστώτος των υπαλλήλων, οι οποίοι προσελήφθησαν μετά την 14.2.2012 και στους οποίους κατά την πρόσληψη είχατε αναγνωρίσει συναφή προϋπηρεσία. Επιπλέον, αρνείσθε να καταβάλετε την προβλεπόμενη από την ΕΣΣΕ 2007 μισθολογική προώθηση στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν 30 ή 32 χρόνια εργασίας.

Πρόκειται για «απόφαση» η οποία δεν στηρίζεται πουθενά στο Νόμο αλλά μόνο της «έρεισμα» είναι η παρερμηνεία των διατάξεων του Ν. 5053/2023, ο οποίος δεν επιβάλλει οποιουδήποτε είδους αναγκαστική περικοπή σε κανέναν εργαζόμενο ή τη μη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την οποία – ούτως ή άλλως – δεν θα μπορούσε να αποκλείσει. Αντιθέτως, ενδεχόμενη εφαρμογή της απόφασής σας θα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτές τις ρυθμίσεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, του Κανονισμού Προσωπικού αλλά και των ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Επισημαίνουμε δε ότι προσφάτως ο νόμιμος εκπρόσωπός σας ουσιαστικώς «απείλησε» μέσω e-mail την Ομοσπονδία Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π. με εφαρμογή των μειώσεων, αν το θέμα δεν επιλυθεί με την επικείμενη να συναφθεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Πρόκειται για απαράδεκτη ενέργεια διά της οποίας επιχειρείτε να «εκβιάσετε» τη σύναψη μιας συμφέρουσας για εσάς ΕΣΣΕ, θέτοντας όρους και προϋποθέσεις υπό τη μορφή τελεσιγράφων, αναγνωρίζοντας όμως ουσιαστικά την υπερτερη ισχύ των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε σχέση με το νόμο, και τη δυνατότητα των μερών να ρυθμίζουν τα σχετικά ζητήματα.

Επειδή ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και εκπροσωπώντας τα μέλη μας των οποίων τα συμφέροντα έχουμε υποχρέωση να διαφυλάττουμε, είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι επιχειρείτε για ακόμη μία φορά να παραβιάσετε τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις σας, επιβάλλοντας παράνομες μειώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων με αποκλειστικό σκοπό να αυξήσετε την κερδοφορία σας εις βάρος τους.

Επειδή είναι σε απόλυτη γνώση σας ότι ο Ν.5053/2023 ουδεμία αναγκαστική περικοπή επιβάλλει αλλά και ότι οι μισθολογικοί όροι εργασίας του προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. καθορίζονται από τις εκάστοτε υπογραφόμενες επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τον Κανονισμό Προσωπικού.

Για τους λόγους αυτούς

(και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας)

Διαμαρτυρόμεθα και καταγγέλλουμε τη διαφαινόμενη πρόθεσή σας να προβείτε μονομερώς σε περικοπές και μειώσεις αποδοχών στους προσληφθέντες μετά την 14.2.2012 υπαλλήλους καθώς και την απόπειρά σας να εκφοβίσετε μέσω απειλών την Ομοσπονδία Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π. αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους, ενόψει της επικείμενης να συναφθεί Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σας Καλούμε να μην προβείτε σε οποιεσδήποτε μειώσεις, περικοπές ή άλλη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας οποιουδήποτε εργαζόμενου.

Σας Καλούμε να τηρείτε απαρεγκλίτως τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και να καταβάλλετε τις νόμιμες και συμβατικές αποδοχές στο σύνολό τους άνευ περικοπών ή μειώσεων.

Σας Δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε ενέργειά σας σκοπό έχουσα την αλλαγή επί το δυσμενέστερο των μισθολογικών όρων των εργαζομένων θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση και δυναμική αντίδρασή μας, εντός του πλαισίου του Νόμου.

Τέλος, Επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας καθώς και της δικαστικής διεκδίκησής του

Aρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την εταιρεία με την επωνυμία “Eταιρεία Yδρεύσεως και Aποχετεύσεως Πρωτευούσης”, που εδρεύει στην Aθήνα (οδός Ωρωπού αρ. 156, Γαλάτσι), όπως εκπροσωπείται νόμιμα προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στο επιδοτήριο.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ                    ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ