Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού: H Διοίκηση να εξασφαλίσει τον απαραίτητο και αναγκαίο εξοπλισμό για την τηλεργασία

Καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν  στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας  που έχει εξαγγείλει η ΟΜΕ την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στη Λαοδικείας.

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΥΔ.Α.Π 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ      Αθήνα 24.11.2020

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η γενικευμένη καραντίνα που επέβαλε η Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας εφαρμόζοντας το μέτρο της τηλεργασίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των εργαζομένων σε συνδυασμό με την υποχρεωτική τηλεκπαίδευση των σχολείων, δημιούργησε πολλά προβλήματα στις περισσότερες οικογένειες οι οποίες δεν διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη της τηλεργασίας.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Εταιρεία, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο η πλειοψηφία των συναδέλφων που τίθενται αναγκαστικά σε καθεστώς τηλεργασίας, είτε να εργάζονται με δικά τους μέσα τα οποία τις περισσότερες φορές δεν επαρκούν λόγω πολλαπλών οικογενειακών υποχρεώσεων, είτε να μην διαθέτουν καθόλου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

Καλούμε τη Διοίκηση να εξασφαλίσει άμεσα σε όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται στο καθεστώς της τηλεργασίας, όλο τον απαραίτητο και αναγκαίο εξοπλισμό (laptop ,ακουστικά, τηλέφωνα) και τις απαραίτητες προσβάσεις σε εταιρικές εφαρμογές, ώστε να διευκολύνει τις συνθήκες εργασίας τους.

Αυτό άλλωστε προβλέπεται τόσο από το νόμο 3846/10 (άρθρο 5) που ορίζει με σαφήνεια την υποχρέωση του εργοδότη να αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στο μισθωτό από αυτή την μορφή εργασίας, όσο και από τη Πολιτική Διαχείρισης Εξοπλισμού της Εταιρείας, που αναφέρει ότι η ΕΥΔΑΠ προσφέρει στους εργαζομένους της τον απαραίτητο εξοπλισμό Πληροφορικής καθώς και τις αντίστοιχες υποδομές και υπηρεσίες για την υποστήριξη των λειτουργιών της.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυρίτσης Σπύρος            Κοτσαλή Ευδοξία

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here