ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη 71 θέσεων αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ΕΥΔΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2018 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/9-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εβδομήντα μίας (71) θέσεων προσωπικούμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουΠανεπιστημιακής Εκπαίδευσηςστην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (.xls)

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2018/09/02/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)(ΕΝΙΑΙΟΣ)
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) ΖΟΥΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΟΛΛΙΑ ΗΛΙΑΝΝΑ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΜΗΤΡΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΔ.Α (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΝΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙ (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΤΣΙΑΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΤΤ1) ΡΟΜΠΟΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΤΤ1) ΣΙΔΕΡΗ ΔΑΦΝΗ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΤΤ1) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΤΤ1) ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΒΕΡΣΗ ΘΕΩΝΗ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΩΤΣΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΠΑΠΑΓΟΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΝΙΑ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΒΡΑΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔ.Α (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΔ.Α (Χ. ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ ΠΟΛ (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ (ΧΩΡ. ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΖΗΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΙΔ.Α (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΖΟΡΜΠΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔ.Β (Χ. ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΙΔ.Β (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΟΚΚΑΛΗ ΠΛΟΥΜΗ ΤΡΙ (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ (ΧΩΡ. ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΡΙ (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΜΑΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ (ΜΕ ΕΜΠ.)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙ (ΧΩΡ. ΕΜΠ.)
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΑΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΑΒΒΑΔΑ ΟΛΓΑ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ (ΑΤΤ2) ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ (ΑΤΤ2) ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΧΩΡ. ΕΜΠ.
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ  

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Eυχές για το 2021

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here