Μερσινιάς Αλέκος

Γ.Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ, μέλος Δ.Σ Συλλόγου Προσωπικού, μέλος της Γραμματείας του ΣΕΚΕΣ
7 δημοσιεύσεις