Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΕΣΚ: “Καταφέραμε να προμηθεύονται οι εργατοτεχνίτες της αποχέτευσης τα γάντια που απαιτούνται”

ΕΣΚ ΕΥΔΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

καταφέραμε επιτέλους να προμηθεύονται οι εργατοτεχνίτες της αποχέτευσης τα γάντια που απαιτούνται για τις αποκαταστάσεις βλαβών.

Πιο συγκεκριμένα, τον τελευταίο περίπου ενάμιση χρόνο, χωρίς κανένα προφανή λόγο που θα βελτίωνε τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (σίγουρα βελτίωνε τα κέρδη της), η εταιρεία αντικατέστησε τα δερματοπάνινα γάντια, με γάντια συνθετικά νιτριλίου (;), όπως τα ονόμασαν.

Τα γάντια αυτά όχι μόνο δε βελτίωσαν, αντίθετα χειροτέρεψαν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, διότι κατά τη διάρκεια της εργασίας, εκτός από την εύκολη εφίδρωση των χεριών που προξενούσαν, στο εσωτερικό τους δημιουργούνταν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά την έκθεσή τους στον ήλιο, που επέφεραν ακόμη και εγκαύματα στα χέρια των εργατών.

Οι άμεσες ενέργειές μας για την επαναφορά των δερματοπάνινων γαντιών, προσέκρουαν στην άρνηση του απερχόμενου Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγείας – Ασφάλειας – Περιβάλλοντος και Ποιότητας, ο οποίος άλλωστε ήταν και ο κύριος υπεύθυνος για την προβληματική κατάσταση που δημιουργήθηκε.

Ευθυνοφοβία και άρνηση να βοηθήσει στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος επέδειξε και η Διεύθυνση της Αποχέτευσης, που επικαλούνταν πως τα νέα γάντια που δόθηκαν, προβλέπονταν στην ΓΕΕΚ (Γενική Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου).

Στη συνέχεια – και μετά από τις αλλαγές στη συγκεκριμένη Διεύθυνση – απευθυνθήκαμε στη νέα ΕΣΥΠΠ (Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης), όπου κατανοήθηκε το ζήτημα και έγινε η τροποποίηση που χρειαζόταν στη ΓΕΕΚ.

Ύστερα από αυτές τις ενέργειές μας, οι Τομείς της αποχέτευσης στο εξής μπορούν να προμηθεύονται πάλι τα δερματοπάνινα γάντια για τους εργατοτεχνίτες στα συνεργεία των τομών.

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2023

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ