Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

Νέα ερώτηση του ΚΚΕ στην Βουλή για τον ανολοκλήρωτο διαγωνισμό των 29 εργατών της ΕΥΔΑΠ

Με νέα ερώτηση στην Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και Γιάννης Γκιόκας προς τον υπουργό Εσωτερικών ζητούν να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός 1/366Μ/2009 της ΕΥΔΑΠ ο οποίος εκκρεμεί από το 2009, ώστε να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των υποψηφίων για την πλήρωση τριάντα (30) θέσεων ειδικότητας ΥΕ/Εργάτες. Θυμίζουμε ότι η πρώτη ερώτηση που είχε γίνει για το ίδιο θέμα τον Σεπτέμβρη ουδέποτε απαντήθηκε από τον υπουργό.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός 1/366Μ/2009 της ΕΥΔΑΠ ο οποίος εκκρεμεί από το 2009, ώστε να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των υποψηφίων για την πλήρωση τριάντα (30) θέσεων ειδικότητας ΥΕ/Εργάτες

Με βάση την υπ’ αριθ. 1/336Μ/2009 διακήρυξη (ΦΕΚ 235 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/3-6- 2009), η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΕ” (ΕΥΔΑΠ), προκήρυξε την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων και τριάντα (30) θέσεων ειδικότητας ΥΕ/Εργάτες. Στην παρ. ΙΙ του Κεφαλαίου Α ́ της προκήρυξης προβλέπονταν τα τυπικά προσόντα διορισμού για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΥΕ/Εργατών και η δοκιμαστική διαδικασία των υποψηφίων.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2009 αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ πίνακας με τα ονόματα όσων καλούνταν σε πρακτική δοκιμασία για την κατηγορία των υποψηφίων της κατηγορίας ΥΕ (εργατών), στον οποίο ορίζονταν ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της πρακτικής δοκιμασίας. Ωστόσο επειδή το ίδιο διάστημα ανακοινώθηκαν βουλευτικές εκλογές (της 4ης Οκτωβρίου του 2009) η διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας αναβλήθηκε και οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν ότι θα οριζόταν νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

Στη συνέχεια δημοσιεύτηκε εκ νέου στα καταστήματα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ η ανακοίνωση ότι η 19η Νοεμβρίου 2009 ήταν η ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα καλουμένων σε πρακτική δοκιμασία για την κατηγορία των υποψηφίων της κατηγορίας ΥΕ (εργατών), στον οποίο (πίνακα) ορίζονταν και πάλι ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της πρακτικής δοκιμασίας.

Τη 24-11-2009 ορίστηκε η διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας για διάφορους υποψηφίους, οι οποίοι προσήλθαν. Κατά την ημερομηνία αυτή και λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ διέκοψε αναιτιολόγητα την οποιαδήποτε πρακτική δοκιμασία λόγω παρεμπόδισης από συνδικαλιστικές οργανώσεις αυτής. Το ίδιο συνέβη και στις υπόλοιπες ορισθείσες στον πίνακα ημερομηνίες, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί ποτέ η πρακτική δοκιμασία. Έκτοτε, δεν ορίστηκε νέα ημερομηνία για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την ολοκλήρωσή της.

Παρ’ όλα αυτά, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ κατά τη διάρκεια ισχύος των μνημονιακών νόμων περί περιορισμού στις προσλήψεις και μετά τη λήξη ισχύος των διατάξεων αυτών από τις 1-1- 2017, προέβη στην ολοκλήρωση των προσλήψεων όλων των άλλων ειδικοτήτων που προκηρύχθηκαν με τον ως άνω διαγωνισμό για τις οποίες δεν εκκρεμούσε διαγωνιστική διαδικασία. Μάλιστα, η ολοκλήρωση των σχετικών προσλήψεων έγινε και ύστερα από συνομολόγηση και αποδοχή από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ενδίκων βοηθημάτων των υποψηφίων κατά αυτής ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίου, όπως χαρακτηριστικά έπραξε με την ειδικότητα των υδρονομέων. Άπαντες οι υποψήφιοι των λοιπών ειδικοτήτων της ως άνω προκήρυξης απασχολούνται σήμερα στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Ομοίως, με πλήθος επόμενων προκηρύξεών της η ΕΥΔΑΠ ΑΕ προσλαμβάνει διαρκώς εργαζόμενους με θέση ειδικότητας ΥΕ/Εργάτες.

Επειδή, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για τις τριάντα (30) θέσεις ειδικότητας ΥΕ/Εργάτες και μέχρι σήμερα εκκρεμεί η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, πολλοί εκ των υποψηφίων της θέση ειδικότητας ΥΕ/Εργάτες προσέφυγαν δικαστικώς κατά της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Συγκεκριμένα, άσκησαν την από 17-4- 2018 και με αριθμό κατάθεσης 44206/1414/2018 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 444/2020 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, που απέρριψε την αγωγή αυτή και

εκκρεμεί η εκδίκαση της από 14-9-2020 και με αριθμό κατάθεσης 8993/2020 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών στις 21-9-2021.

Ωστόσο, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ επιθυμεί διά ρητής και σαφούς δήλωσης των νομίμων εκπροσώπων της την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τη διεξαγωγή της δοκιμαστικής διαδικασίας των υποψηφίων και τη μετέπειτα πρόσληψη των επιτυχόντων σε αυτήν. Παρά ταύτα, το ΑΣΕΠ δεν προχωρά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, διαγωνισμός ο οποίος σημειώνεται είχε προκηρυχθεί από την ίδια την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός, αν θα προβεί σε άμεση νομοθετική ρύθμιση με σκοπό την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από το σημείο στο οποίο διεκόπη, δηλαδή από τη διεξαγωγή της δοκιμαστικής διαδικασίας και τη συνέχιση αυτής με την έκδοση του σχετικού πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων και την πρόσληψη αυτών από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ».

Οι Βουλευτές

Κατσώτης Χρήστος

Γκιόκας Γιάννης

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ