Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΟΜ.Ε. ΕΥΔΑΠ: “Ιστορική Συλλογική Σύμβαση”

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Ε.ΥΔ.Α.Π. – ΟΜΕ  ΕΥΔΑΠ

Αθήνα,23 Μαΐου  2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ!

Αγαπητοί/ές  συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι υπεγράφη μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Διοίκησης η νέα τριετής Σ.Σ.Ε. 2024 – 2027.

Σύμφωνα με στοιχεία του μισθολογίου είναι η μεγαλύτερη ΣΣΕ σε οικονομικά μεγέθη των τελευταίων δεκαετιών στην Ε.ΥΔ.Α.Π. και όχι μόνο!

Πρόκειται για μια εξαιρετική και δίκαιη Σ.Σ.Ε. που πραγματικά αυξάνει μισθούς και χορηγεί σημαντικές παροχές στους εργαζόμενους. Λύνεται οριστικά και για πάντα με την Σ.Σ.Ε. το θέμα των συναδέλφων που έχουν προσληφθεί μετά το 2015 και απειλούνταν τους τελευταίους μήνες από την Διοίκηση με περικοπές  και εφαρμογή προσωπικής διαφοράς, καθώς και αμφισβήτηση της συναφούς προϋπηρεσίας και του τεχνικού επιδόματός τους. Το ίδιο πλέον θα ισχύει και θα αναπροσαρμοσθούν και οι αποδοχές των συναδέλφων μας που έχουν προσληφθεί μετά τον Σεπτέμβριο του 2023 καθώς και για αυτούς που πρόκειται να προσληφθούν στο μέλλον.

Σίγουρα δεν ήταν μια εύκολη διαπραγμάτευση, υπήρξαν πολλές διακυμάνσεις και διαφωνίες αλλά στο τέλος υπήρξε κατανόηση και ευθυγράμμιση απόψεων και από τις δύο πλευρές. Επίσης, γόνιμη και σημαντική υπήρξε η συνεργασία μας με την Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής διαπραγμάτευσης από την Εταιρεία.

Τους τελευταίους μήνες όμως και κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά  από τις γνωστές σε αυτές τις πρακτικές κινδυνολογίας και μηδενισμού παρατάξεις (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΣΥΜΜΑΧΙΑ,   ΣΕΚΕΣ) με σκοπό να δημιουργήσουν αναστάτωση, ανασφάλεια και απογοήτευση στους συναδέλφους. Αναφέρανε για μηδενικές αυξήσεις λόγω της σκόπιμης καθυστέρησης και μετενέργειας, ότι αδιαφορούσαμε και θα πουλούσαμε τον αγώνα των νέων συναδέλφων  και άλλα πολλά.

Επιλέξαμε τον δρόμο της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας και δεν αναλωθήκαμε σε αδιέξοδες αντιπαραθέσεις, προς όφελος όλων των συναδέλφων.

Ακόμα και στην πιο κρίσιμη ψηφοφορία στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν ψήφισαν την συγκεκριμένη πρόταση της Σ.Σ.Ε. δείχνοντας περίτρανα τις προθέσεις τους για την δημιουργία χάους και ανασφάλειας στους συναδέλφους μας. Πάνω από όλα και όλους, τελικά έχουν την κομματική και παραταξιακή τους σκοπιμότητα.

Τι θα συνέβαινε άραγε αν συμφωνούσαμε μαζί τους και δεν ψηφίζαμε την συγκεκριμένη πρόταση για την Σ.Σ.Ε.; Δεν θα είχαμε σήμερα μια εξαιρετική Σ.Σ.Ε., θα είχαμε άσχημες εξελίξεις με την λήξη της μετενέργειας και θα υπήρχε δυσοίωνο μέλλον για τους νέους συναδέλφους. Τους αφήνουμε στο περιθώριο που οι ίδιοι επέλεξαν και στην κρίση σας.

Σ.Σ.Ε. 2024 – 2027 

1ο έτος (01-05-2024)

 • Χορηγούνται στο σύνολο του προσωπικού με την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. τέσσερα (4) κλιμάκια χρονοεπιδόματος των «παγωμένων» ετών (2012 – 2023).
 • Δημιουργούνται νέα μισθολογικά καταληκτικά κλιμάκια σε όλες τις κατηγορίες.

2ο έτος.

 • Χορηγείται στο σύνολο του προσωπικού μηνιαία κάρτα καυσίμων 60 ευρώ ή μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τα Μ.Μ.Μ.
 • Άρση του αρνητικού πρόσημου σε όλους τους φακέλους μισθοδοσίας που αφορά επιδόματα Η/Υ και ανθυγιεινά (Ν.4024).

3ο έτος.

 • Αύξηση σε όλους τους βασικούς μισθούς 35 ευρώ.

ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΙΣΧΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε.:

 • Το μηνιαίο οικονομικό βοήθημα που καταβάλλεται βάσει των όρων 2.2 της ΕΣΣΕ 2015 και 2.10 της ΕΣΣΕ 2018, σε εργαζόμενο γονέα που έχει την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία 67% και άνω, αυξάνεται κατά 200 € και διαμορφώνεται για τα τέκνα με αναπηρία από 67% έως 79% σε 490 € (από 290) και για τα τέκνα με αναπηρία από 80% και άνω σε 635 € (από 435).
 • Η δαπάνη φύλαξης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αναπροσαρμόζεται από 270 € σε 350 €.
 • Η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας όσων εργαζομένων από το τακτικό προσωπικό της συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους και θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης πλήρους κυρίας συντάξεως.
 • Εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται ποσόν έως 150€ για την κάλυψη δαπάνης δημιουργικής απασχόλησης (summer camp) του τέκνου τους κατά τους θερινούς μήνες. Η παροχή αυτή καταβάλλεται για κάθε παιδί έως και την 6η Δημοτικού. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς εργάζονται στην Εταιρεία, την παροχή δικαιούται μόνον ο ένας.
 • Στο πλαίσιο εξ ορθολογισμού διαμορφώνονται: α) η αποζημίωση ευκαιριακής οδήγησης θα υπολογίζεται σε ωριαία αντί για ημερήσια βάση, τροποποιούμενης αναλόγως της Εγκυκλίου 1098/1996 και β) καταργείται η δαπάνη βελτίωσης γεύματος, που προβλέπεται στην Εγκύκλιο 11740/13-01-1999 καθώς χορηγείται σ’ όλο το προσωπικό κάρτα σίτισης και γ) καταργείται το ειδικό επίδομα πτυχιούχων ή εμπειρικών εργοδηγών (Απόφαση ΔΣ ΕΥΔΑΠ 6507/1989) ύψους 0,23 ή 0,27€ ημερησίως.
 • Οι εργαζόμενοι δικαιούνται για την γέννηση κάθε τέκνου τους εφάπαξ παροχή 000 €. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς εργάζονται στην Εταιρεία, την παροχή δικαιούται μόνον ο ένας.
 • Σε περίπτωση θανάτου αδελφού/αδελφής οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια πέντε (5) ημερών .
 • Εργαζόμενοι άγαμοι, χήροι, ή διαζευγμένοι, έχοντες την επιμέλεια τέκνου/ων που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, έχουν το δικαίωμα προσέλευσης στην εργασία μία (1) ώρα αργότερα ή αποχώρησης από την εργασία μία (1) ώρα νωρίτερα από το τακτικό ωράριο εργασίας.
 • Οι παροχές που ισχύουν για τα τέκνα των εν ενεργεία εργαζομένων συνεχίζονται και για τα τέκνα των αποβιωσάντων με τους ίδιους όρους.
 • Εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δικαιούνται άδεια δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών με αποδοχές.
 • Κάθε εργαζόμενος δικαιούται δύο (2) ημέρες ειδικής άδειας για προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Σίγουρα η νέα Σ.Σ.Ε. δεν μας λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά ανακουφίζει σημαντικά όλους τους εργαζόμενους. Συνεχίζουμε τον αγώνα με την εμπιστοσύνη σας, με υπευθυνότητα, συνέπεια και σοβαρότητα, προς όφελος όλων των συναδέλφων μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Για την Ομοσπονδία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος ΚυρίτσηςΑθανάσιος Σκόνδρας

 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ