Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Ομόφωνη απόφαση ΟΜ.Ε ΕΥΔΑΠ: “Να περάσει στην ΕΥΔΑΠ η διαχείριση και λειτουργία των ΚΕΛ Ψυττάλειας και Μεταμόρφωσης”

Σε ομόφωνη απόφαση κατέληξε σήμερα Τρίτη 25/2/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, να προβάλλει στα ΜΜΕ με δελτίο και συνέντευξη Τύπου και να ζητήσει από την Διοίκηση της Εταιρείας να περάσει η διαχείριση  και λειτουργία του ΚΕΛ Ψυττάλειας από τους εργολάβους στην ΕΥΔΑΠ.

Η απόφαση βασίστηκε σε πρόταση που κατέθεσαν για συζήτηση και λήψη απόφασης οι τρεις εκπρόσωποι του ΣΕΚΕΣ-Ανυπότακτοι συνάδελφοι Βασιλειάδης, Μερσινιάς και Φωτόπουλος

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα, μετά από πρόταση ΠΑΣΚΕ και ΑΚΕ να προστεθεί ως αίτημα προς τη Διοίκηση η επιστροφή στην ΕΥΔΑΠ από τον εργολάβο του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης

H ΣΥΜΜΑΧΙΑ πρότεινε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συμπεριληφθεί στην απόφαση η επιστροφή στην ΕΥΔΑΠ όλων των αντικειμένων που έχουν πάει στους εργολάβους.

 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ-  ΑΝΥΠΟΚΤΑΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΜ.Ε


ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜ. ΕΥΔΑΠ 

ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

Η αποχέτευση του Λεκανοπεδίου Αττικής πραγματοποιείται με δίκτυο πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων, οι οποίοι συλλέγουν και μεταφέρουν τα λύματα στη θαλάσσια περιοχή της Ψυττάλειας αφού προηγηθεί ο βιολογικός καθαρισμός τους στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας.

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) λειτουργεί από το 1994. Η επεξεργασία λυμάτων στο ΚΕΛΨ περιλαμβάνει προεπεξεργασία, πρωτοβάθμια επεξεργασία και προχωρημένη δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου, επεξεργασία ιλύος και συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΛ στην Ευρώπη και διεθνώς, με δυναμικότητα κάλυψης πληθυσμού 5.600.000 κατοίκων. Η μέση παροχή των εισερχόμενων λυμάτων  είναι της τάξεως των 730.000 κ.μ.  ημερησίως.

Η επεξεργασμένη εκροή του ΚΕΛΨ διαχέεται  στον Σαρωνικό Κόλπο μέσω αγωγών βαθιάς διάχυσης, με μειωμένο το οργανικό φορτίο των λυμάτων κατά 93% περίπου και του αζώτου κατά 80%.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη ο 5ος (από το 1994) διαγωνισμός λειτουργίας και συντήρησης του ΚΕΛ Ψυττάλειας (Δ 6684)  με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016.

Ο Προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 324.241.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 60 μήνες.

Στην ποδιά αυτού του διαγωνισμού σφάζονται εγχώρια και διεθνή ιδιωτικά συμφέροντα.

Πρόκειται για ένα διαγωνισμό-εργολαβία μαμούθ,  που μόνο για το κομμάτι «λειτουργία-συντήρηση» του ΚΕΛ έχει αρχικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 12% του ετήσιου τζίρου της ΕΥΔΑΠ ή το 50% της συνολικής ετήσιας μισθοδοσίας του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ (2.200 εργαζόμενοι).

Η πρόβλεψη της διακήρυξης του έργου είναι ο ανάδοχος να απασχολεί 184 άτομα προσωπικό συνολικά (μηχανικούς, επιστήμονες, υγειονομικούς, διοικητικούς, τεχνικούς, βαρδιούχους κλπ).

Με τον προϋπολογισμό του εν λόγω διαγωνισμού η ΕΥΔΑΠ θα μπορούσε να προσλάβει 1.000 άτομα τακτικό προσωπικό.

Οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις της ΕΥΔΑΠ διαθέτουν στα ιδιωτικά συμφέροντα προσβασιμότητα σε τεράστια δημόσια κεφάλαια και αφαιρούν τεχνογνωσία από την ΕΥΔΑΠ καθιστώντας την εξαρτώμενη από «ειδικούς εργολάβους λυμάτων», ενώ θα μπορούσαν να προχωρήσουν στη διαχείριση και λειτουργία των Κ.Ε.Λ. από Υπηρεσία και προσωπικό της ΕΥΔΑΠ με μαζικές προσλήψεις προσωπικού και κόστος σαφώς μικρότερο.

Αντ’ αυτού επιτρέπει στα ιδιωτικά συμφέροντα να διαγκωνίζονται στηριζόμενα στον «πλούσιο» προϋπολογισμό του έργου και στη δυνατότητά τους να «παίζουν» με τις αποδοχές του προσωπικού των 184 ατόμων που προβλέπει η διακήρυξη για τη λειτουργία της εργολαβίας. Οι 184 εργαζόμενοι που προβλέπονται στη διακήρυξη θα κόστιζαν στην ΕΥΔΑΠ 5.500.000 – 9.000.000 € ετησίως (30-50 χιλ. € ετησίως ανά εργαζόμενο). Πολύ μακριά από τα 50.000.000 € ετησίως που προβλέπει, προϋπολογιστικά τουλάχιστον, η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Σύλλογος Μηχανικών ΕΥΔΑΠ στις 2.11.2019 με ανακοίνωσή του αναφέρει: «Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα της Ε.ΥΔ.Α.Π. αλλά και ο Σύλλογος Μηχανικών εξ αρχής αντιτάχθηκε. Δεν αντιτάχθηκε για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τηρούμενες διαδικασίες, αλλά για τη σκοπιμότητα διαιώνισης του καθεστώτος παραχώρησης. Εμείς σαν Σύλλογος Μηχανικών σημειώσαμε έγκαιρα ότι δεν υπάρχει προηγούμενο εταιρεία του μεγέθους και του χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ να δίνει outsourcing εγκαταστάσεις σταθερού κόστους όπως τα Κ.Ε.Λ. και οι Μ.Ε.Ν… Καλούμε τη Διοίκηση, έστω και στο και πέντε, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε άμεσα να λειτουργήσουν όλα τα Κ.Ε.Λ. με προσωπικό που θα ανήκει στην Ε.ΥΔ.Α.Π., διασφαλίζοντας το κύρος και τα συμφέροντα της εταιρείας και της κοινωνίας τώρα και μακροπρόθεσμα»

Το Σωματείο Εργαζομένων στην Αποχέτευση σε ανακοίνωσή του στις 21.2.2020 ζητάει «την επαναφορά του αντικειμένου εργασίας της Ψυττάλειας στην Ε.ΥΔ.Α.Π και όχι στους εργολάβους» 

Μόνο μία είναι η σωστή απόφαση που υπάρχει πλέον για το ΚΕΛ Ψυττάλειας. Να περάσει τώρα η διαχείριση και λειτουργία του ΚΕΛ Ψυττάλειας στην ΕΥΔΑΠ.

Να υπάρξει απόφαση τώρα, που να μεταφέρει ως τακτικό προσωπικό στην ΕΥΔΑΠ, όσους εργαζομένους αυτή τη στιγμή εργάζονται στο ΚΕΛ και η ΕΥΔΑΠ να αναλάβει πλήρως τη συντήρηση και λειτουργία του κέντρου. Το οικονομικό όφελος για την ΕΥΔΑΠ θα είναι τεράστιο. 

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, να πάψει να συνεχίζει την πολιτική του μεσάζοντα  ιδιωτικών συμφερόντων για το μεγαλύτερο βιολογικό της Ευρώπης, και να προβεί ΤΩΡΑ στη μόνη οικονομικά συμφέρουσα, τεχνικά δυνατή, εργασιακά άριστη, περιβαλλοντικά και υγειονομικά ευαίσθητη και κοινωνικά ανεκτή λύση και να πολλαπλασιάσει τα οφέλη, οικονομικά, τεχνογνωσίας, ανταγωνιστικά αλλά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά για την ΕΥΔΑΠ και το δημόσιο συμφέρον. Να περάσει τώρα τη «λειτουργία και συντήρηση» του κέντρου απευθείας στην ΕΥΔΑΠ.

Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ κατέχοντας κορυφαία τεχνογνωσία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, διαθέτοντας υψηλό τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο και ταυτόχρονα παραμένοντας ανοιχτοί σε νέες τεχνολογίες και εκσυγχρονισμό διαδικασιών αποτελούν το «δυνατό χαρτί» ενός δημόσιου οργανισμού που παρέχει εδώ και δεκαετίες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης στους πολίτες της Αττικής, διασφαλίζοντας το επίπεδο ζωής και υγείας για όλους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

  1. Το ΔΣ της ΟΜ.Ε. να αποφασίσει σήμερα και να ανακοινώσει τη θέση της ότι η διαχείριση και λειτουργία του ΚΕΛ Ψυττάλειας πρέπει να περάσει στην ΕΥΔΑΠ.
  2. Να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για να θέσει και επίσημα το ζήτημα
  3. Να εκδώσει σχετικό Δελτίο Τύπου προς τα ΜΜΕ και να οργανώσει ΆΜΕΣΑ συνέντευξη τύπου

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΚΕΣ – ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ