Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

Πολυνομοσχέδιο: Με νερό και ρεύμα αποκτά σάρκα και οστά το νέο Υπερταμείο

Μεγάλες αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο που περιέχει τα προαπαιτούμενα με τα οποία θα κλειδώσει η τρίτη αξιολόγηση. Κατατέθηκε στη Βουλή την Τρίτη και θα ψηφιστεί στις 15 Ιανουαρίου. Στα προαπαιτούμενα περιλαμβάνονται το χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία, οι ιδιωτικοποιήσεις, το «μαχαίρι» στα επιδόματα τέκνων, αλλά και οι αλλαγές στον τρόπο πλειστηριασμών που από τις 21 Φεβρουαρίου θα διενεργούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται νέες παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρηματιών.

Ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς, τις απεργίες, το επίδομα τέκνων, το κτηματολόγιο και άλλες αλλαγές περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή και θα ψηφιστεί στις 15 Ιανουαρίου, προκειμένου να κλειδώσει η τρίτη αξιολόγηση.

Αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή οι πλειστηριασμοί

Όπως προβλέπουν οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου, από τις 21 Φεβρουαρίου οι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης. Όπως προβλέπεται  στο νομοσχέδιο, «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών.

Απώλειες στο επίδομα παιδιού

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο και στα επιδόματα τέκνων.  Συγκεκριμένα, καταργούνται και αναδρομικά τα επιδόματα που ίσχυαν και καθορίζεται νέος τρόπος χορήγησης του επιδόματος για τα παιδιά. Μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς πάντως ο νόμος να προβλέπει περιουσιακά κριτήρια. Όπως προβλέπεται,  ολόκληρο το επίδομα θα χορηγείται σε νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ το χρόνο. Χάνουν το επίδομα περίπου 15.000 οικογένειες με εισόδημα άνω των 33.000 ευρώ, ενώ απώλειες θα έχουν 54.550 οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά και εισοδήματα από 13.500 ευρώ και άνω.

Το χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας

Έντονες αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει για τις φιλοεργοδοτικές αλλαγές σχετικά με τον τρόπο που θα πραγματοποιούνται οι απεργίες στα πρωτοβάθμια σωματεία. Με το νέο νόμο για να γίνει απεργία θα απαιτείται το 50% +1 όλων των μελών ενός συνδικάτου ή των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Επίσης θα απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος προειδοποίησης και υποχρεωτικά στάδια διαβούλευσης ανάμεσα στα σωματεία και τους εργοδότες.

Μπλοκάρισμα ΑΦΜ κατά της φοροδιαφυγής

Τους περιορισμούς για την εργαλειακή χρησιμοποίηση του ΑΦΜ άρει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή, καθώς πλέον θα δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του ΑΦΜ για όσους φοροδιαφεύγουν ή έχουν υποβάλει ψευδή στοιχεία για την απόκτησή του.

Ακόμη, όπως αναφέρεται, φυσικά πρόσωπα των οποίων το ΑΦΜ έχει ανασταλεί και θέλουν να προχωρήσουν σε νέα έναρξη εργασιών θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση με ύψος ανάλογο της φοροδιαφυγής που διέπραξαν, ενώ η εφορία θα έχει τη δυνατότητα να αποδίδει ΑΦΜ σε φορολογούμενο ή πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, αρκεί να έχει στη διάθεσή της πληροφορίες για τα προσωπικά του στοιχεία.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Σε αυτόματη απενεργοποίηση του ΑΦΜ ή σε αναστολή της χρήσης του θα προχωρά η Εφορία για τους φορολογούμενους που διαπράττουν φοροδιαφυγή ή έχουν δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του ΑΦΜ.
 • Φυσικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί και θέλουν να προχωρήσουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκείμενα στο ΦΠΑ υποβάλλοντας δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στο ΦΠΑ και υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο φορολογικό μητρώο.
 • Η Φορολογική Διοίκηση έχει τη δυνατότητα και χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής να αποδίδει ΑΦΜ σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος εφόσον έχει στη διάθεσή της σε περίπτωση φυσικού προσώπου τα προσωπικά στοιχεία του και σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας την επωνυμία και την έδρα προκειμένου να βεβαιώσει ή και να εισπράξει απαιτήσεις κατά αυτού ή να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής.
 • Η Εφορία μπορεί να απαιτήσει εγγύηση από οποιαδήποτε επιχείρηση υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο εάν μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου που υποβάλει τη δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία 5 έτη πριν από την υποβολή της, μέλος του Δ.Σ. ή νομικός εκπρόσωπος άλλου νομικού προσώπου ή συνδεδεμένο πρόσωπο με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα τη μη είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τουλάχιστον 15.000 ευρώ.

Με νερό και ρεύμα αποκτά σάρκα και οστά το νέο Υπερταμείο

Τη μεταφορά πλήθους ΔΕΚΟ και επιχειρήσεων με συμμετοχές του Δημοσίου στο νέο Υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας, ΕΕΣΥΠ) που θα διαδεχθεί το ΤΑΙΠΕΔ προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, ενώ αφήνει στα χαρτιά τους σχεδιασμούς για την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) που δρομολογεί από τον περσινό Μάρτιο η κυβέρνηση. Εκτός Υπερταμείου ΟΣΕ, Αττικό Μετρό, ΕΛΒΟ και Κτιριακές Υποδομές.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ειδική έκθεση του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, η κατάργηση της ΕΔΗΣ θα μειώσει το γραφειοκρατικό φόρτο και κόστος ίδρυσης του συγκεκριμένου νομικού προσώπου, ματαιώνοντας τα σχέδια για την ίδρυσή της προβλεπόταν σε νόμο του Μαΐου 2016 (ν. 4389/16). Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε ενόψει της πρώτης αξιολόγησης της ελληνική οικονομίας.

Εξάλλου, όσες εταιρείες προορίζονταν να μεταφερθούν στην ΕΔΗΣ μεταφέρονται πλέον ως άμεσες θυγατρικές εταιρείες του Υπερταμείου, ΕΕΣΥΠ. Σημειώνεται πως, ενώ ο αρχικός νόμος προέβλεπε να μεταφερθούν στην ΕΔΗΣ και οι εταιρείες ΟΣΕ, Αττικό Μετρό, ΕΛΒΟ και Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ), το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή τις εξαιρεί. Επίσης, ορίζεται ότι ο ΟΑΚΑ θα μετασχηματιστεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Έτσι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, Ετσι, οι επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στο νέο Υπερταμείο θα είναι 16, και είναι οι εξής:

 1. ΟΑΣΑ,
 2. ΟΣΥ,
 3. ΣΤΑΣΥ,
 4. ΟAKA,
 5. ΕΛΤΑ (Α΄ ομάδα),
 6. ΕΥΑΘ,
 7. ΕΥΔΑΠ,
 8. ΔΕΗ (Β΄ ομάδα),
 9. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών,
 10. Ελληνικές Αλυκές,
 11. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ,
 12. Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ),
 13. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ),
 14. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ),
 15. ΔΕΘ-HELEXPO και
 16. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Γ΄ ομάδα).

Σημειώνεται επίσης ότι οι συμμετοχές του ελληνικού Δημοσίου στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις μεταβιβάζονται χωρίς τίμημα στο Υπερταμείο, αυτοδίκαια με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.

Επιπροσθέτως, στο Υπερταμείο μεταφέρονται και τα μερίσματα του Δημοσίου στον ΟΤΕ, με το πολυνομοσχέδιο να ορίζει την εκχώρησή τους. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, η απόφαση αυτή αφαιρεί ετήσια έσοδα ύψους 4 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο, παρότι δεν έχει αποφασιστεί η μεταβίβαση της συμμετοχής του Δημοσίου (5%) στον ΟΤΕ.

Παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρηματιών

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει εντάξει στο πολυνομοσχέδιο παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τους επιχειρηματίες. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις σχετίζονται με την «παροχή επιπλέον κινήτρων» για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), απελευθερώνουν το επάγγελμα των αρτοποιών, απλοποιούν  το πλαίσιο για τις λατομικές δραστηριότητες και εισάγουν μια σειρά ρυθμίσεων για την επιτάχυνση υλοποίησης των δημοσίων έργων.

Όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, ανοίγει το επάγγελμα των αρτοποιών με «κτηριοδομικά κριτήρια που ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα και τις ανάγκες των αρτοποιείων στην Ελλάδα, τα οποία δεν θα επηρεάσουν τα καταστήματα που ήδη λειτουργούν».

Σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το υπουργείο Οικονομίας εισάγει στο πολυνομοσχέδιο και διάταξη για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για τις μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες «με πλήρη διασφάλιση του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας πολιτών και εργαζομένων».

Με ειδική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο επέρχεται ακόμα ένα μέτρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Όπως αναφέρεται, εγκαθιδρύεται ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας. Έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις «θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πιστοποιημένους επαγγελματίες». Υποστηρίζεται ότι «η θεσμοθέτηση πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνιών δημιουργεί ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την ενίσχυση της καινοτομίας».

Τέλος, στο πολυνομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις που απλοποιούν και επιταχύνουν τη δημιουργία των επιχειρηματικών πάρκων και διευκολύνουν την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε αυτά και επιπλέον. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σε μια μεγάλη βιομηχανία να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα ενός επιχειρηματικού πάρκου.

Το πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται την Τρίτη με τη διαδικασία του επείγοντος θα συζητηθεί στις επιτροπές της Βουλής και αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία την Δευτέρα, αφού έχει περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές. Το πολυνομοσχέδιο των περίπου 600 σελίδων θα κλείσουν περίπου 50 από τα εκκρεμή 60 προαπαιτούμενα της αξιολόγησης και τα υπόλοιπα (για να συμπληρωθεί η λίστα με τα συνολικά 110 προαπαιτούμενα) θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Δείτε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ