Δευτέρα, 8 Αυγούστου, 2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΣΕΚΕΣ: Απόλυτη χρήση του διευθυντικού δικαιώματος με την κάλυψη της «αξιοκρατικής επιλογής» ιδιωτικής εταιρείας

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕΚΕΣ

Ανακοίνωση Νο 6  •   Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
Απόλυτη χρήση του διευθυντικού δικαιώματος
με την κάλυψη της «αξιοκρατικής επιλογής» ιδιωτικής εταιρείας

Με την προκήρυξη 270/26-2-2021 η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ξεκινάει την στελέχωση του μεγαοργανογράμματός της,  που ενέκρινε το Δ.Σ. με την 20715/25-11-2020 απόφασή του.

Πρόκειται για μια διαδικασία όπου ο «τεχνοκράτης» manager βαδίζει στα βήματα του… «αριστερό» manager. O κ. Σαχίνης απλά υιοθετεί τις δοκιμασμένες «αξιοκρατικές» διαδικασίες Μπενίση. Τότε (2016) την «αξιοκρατική» διαδικασία καθόρισε η Stanton Chase, τώρα (2021) την καθορίζει η KPMG. Το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Απόλυτη χρήση του διευθυντικού δικαιώματος με την κάλυψη της «αξιοκρατικής επιλογής» που προσφέρει η εκάστοτε ιδιωτική εταιρεία.

Όπως και το 2016 έτσι και σήμερα υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που θέτουν οι εν δυνάμει υποψήφιοι και δεν απαντώνται, αφού είναι προφανές ότι η διαδικασία αξιοποιείται για να αντιμετωπιστούν οι (εκ των προτέρων  αλλά και εκ των υστέρων αντιδράσεις) στην χωρίς αιτιολόγηση χρήση του Διευθυντικού Δικαιώματος:

 1. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή ένταξης στην «shortlist1», κατάταξης και ένταξης στη «shortlist2»;
 2. Υπάρχει δικαίωμα ένστασης ή έστω γνωστοποίησης στους συμμετέχοντες των κριτηρίων και των επιλογών στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας επιλογής;
 3. Με ποιο τρόπο ο Διευθύνων Σύμβουλος στο τέλος της διαδικασίας εισηγείται ή ορίζει αυτόν/ην που θα αποφασίσει; Θα υπάρξει τεκμηρίωση με τη δημοσιοποίηση της επιλογής του.
 4. Με ποια κριτήρια θα κρίνεται η επιτυχημένη ή αποτυχημένη, πλήρως ή μερικώς, θητεία τους στη συγκεκριμένη θέση; Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια-στόχοι που τίθενται και από ποιον και με ποιον χρονικό ορίζοντα; Και ποια εργαλεία τους διαθέτει η διοίκηση για την επίτευξη αυτών των στόχων;

Η Διοίκηση προσπαθεί να πείσει τους εντός (το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας) και τους εκτός τειχών (κυβέρνηση, Υπερταμείο, ΜΜΕ) ότι αξιολογεί δίκαια, αδιάβλητα και διαφανώς το στελεχιακό δυναμικό. Δύσκολο να το πετύχει, τουλάχιστον για τους εντός των τειχών ενδιαφερόμενους.

Οι γενικότητες και ασάφειες στην προκήρυξη των θέσεων («copy paste» από αντίστοιχες προκήρυξεις ιδιωτικών εταιριών) «βγάζουν μάτι»:

 • Ο ανεπαρκής (πλην επίσημος) ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ γίνεται προσπάθεια να αναμορφωθεί μέσω της περιγραφής των «βασικών αρμοδιοτήτων». Με ένα παιχνίδι λέξεων η υποχρέωση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού για «απρόσκοπτη παροχή υγειονομικής περίθαλψης» γίνεται στην προκήρυξη θέσης «επόπτευση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών ιατρικής υγειονομικής περίθαλψης…»
 • Στην περιγραφή των επιπρόσθετων προσόντων αναφέρεται: «Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας». Οποιασδήποτε γλώσσας π.χ. Σουαχίλι; Ποιου επιπέδου πιστοποίηση; Πιστοποιημένη από ποιον;
 • Στην περιγραφή των επιπρόσθετων προσόντων αναφέρεται: «Γνώση MS Office». Όλων των εφαρμογών του πακέτου MS Office, π.χ. και Access, Publisher, Project, Visio, Share Point; Kαι γιατί δεν απαιτείται πιστοποίηση; Προφανώς η «γνώση» είναι κατά δήλωση ή η KPMG έχει ειδικό τρόπο ελέγχου γνώσης MS Office.
 • Προστέθηκε με… ορθή επανάληψη, στην απαιτούμενη εμπειρία: «ή/και με αντίστοιχη διοικητική ευθύνη εκτός ΕΥΔΑΠ». Ούτε καν «αντίστοιχη θέση» για τους εκτός ΕΥΔΑΠ, αλλά «αντίστοιχη διοικητική ευθύνη». Απορία αδαών τινών: Γιατί εντός ΕΥΔΑΠ είναι σε «θέση ευθύνης» και εκτός ΕΥΔΑΠ δεν είναι «αντίστοιχη θέση ευθύνης», αλλά σκέτο «αντίστοιχης διοικητικής ευθύνης»;
 • Στο συνοδευτικό κείμενο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» το οποίο πρέπει να αποδεχτεί ο υποψήφιος και στην παράγραφο 6, κάτω από τον παραπλανητικό τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΦΙΛ» γνωστοποιούν ότι η… αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν είναι και τόσο αυτοματοποιημένη και «το τελικό αποτέλεσμα επεξεργασίας των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με ανθρώπινη παρέμβαση, προκειμένου να ληφθούν δίκαιες, αδιάβλητες και υπεύθυνες αποφάσεις ως προς την επιλογή του κατάλληλου επιλαχόντα για τη θέση ευθύνης». «Δίκαιες, αδιάβλητες και υπεύθυνες αποφάσεις» με ανθρώπινη παρέμβαση χωρίς να είναι γνωστό ποιος ή ποιοι άνθρωποι με ποια κριτήρια, υπό ποιο πλαίσιο λειτουργίας και απόφασης θα παρέμβουν στην παραπλανητικά τιτλοφορούμενη ως αυτοματοποιημένη διαδικασία. 

Θα μπορούσε κάποιος κακοπροαίρετος να πει: «Παλαιοκομματισμός, ντυμένος νεοφιλελεύθερα στολίδια, που προσπαθεί, αλλά δεν πείθει ότι πρόκειται για επαγγελματικό managment». Αλλά εμείς δεν είμαστε κακοπροαιρετοι/ες.

Διαπιστώνουμε ότι η Διοίκηση επιθυμεί να καλυφθεί με ένα μανδύα ιδιωτικής αξιοκρατίας, που δήθεν της διασφαλίζει η αδιαφανής διαδικασία της KPMG για να:

 1. Ανακυκλώσει όσους το πελατειακό σύστημα επί δεκαετίες διόριζε στις θέσεις ευθύνης για να ικανοποιήσει τις νέες κομματικές, συνδικαλιστικές και εργολαβικές ισορροπίες («Τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε θέση ευθύνης εντός ΕΥΔΑΠ από θέση Αναπληρωτή Διευθυντή και άνω» για τους Γενικούς Διευθυντές ή «Τουλάχιστον 6 έτη εμπειρίας σε θέση ευθύνης εντός ΕΥΔΑΠ από θέση Προϊστάμενο και άνω» για τους Διευθυντές. Αυτό και αν λέγεται ανανέωση!
 2. Να εξυπηρετήσει, συγγνώμη να αναδείξει, κάποια «κρυφά ταλέντα» με “ανεπαρκή εσωΕΥΔΑΠ” κριτήρια (βλέπε ορθή επανάληψη 270/05-03-2021)
 3. Να δικαιολογήσει γιατί η επόμενη φάση προκηρύξεων θα τιτλοφορείται «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΈΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ….» αντί για «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΈΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ….». 

Η διαδικασία που επέλεξε η Διοίκηση παραβιάζει κατάφωρα κάθε έννοια αντικειμενικότητας, διαφάνειας και συμβατότητας με τον κανονισμό προσωπικού της ΕΥΔΑΠ και πρέπει να ανακληθεί.

Εάν η επιθυμεί ένα δίκαιο, αδιάβλητο και υπεύθυνο management, με αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα, να προσέλθει σε διάλογο με την ΟΜΕ και τους Συλλόγους Επιστημόνων και Μηχανικών για να καθοριστεί ένα «πάγιο», κατά το δυνατόν αντικειμενικό, με αίσθηση δικαίου και προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα σύστημα στελέχωσης με γνωστούς τους στόχους, τα κριτήρια και τους τρόπους στελέχωσης.

Τα μοντέλα COSMOTE και ΔΕΗ δεν είναι ευπρόσδεκτα στην ΕΥΔΑΠ.  Η επιχείρηση εξαγοράς του στελεχιακού δυναμικού, ενάντια στο υπόλοιπο προσωπικό της εταιρίας, μέσω δημιουργίας και στελέχωσης  πληθώρας θέσεων ευθύνης, με μανδύα μια ιδιωτική δήθεν αξιολόγηση, δεν είναι αποδεκτή. 

Η ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 

Υ.Γ.:

 Από την Ανακοίνωση ΣΕΚΕΣ:
«Η συμβολή μας στη διαβούλευση για το οργανόγραμμα»

 • Ως προς την στελέχωση των θέσεων αυξημένης ευθύνης(γιατί θέση ευθύνη θα είναι η κάθε θέση εργασίας), να γίνεται προκήρυξη των θέσεων, με περιορισμένη χρονική θητεία (πχ 3ετία), όπου η προδιαγραφή των τυπικών και αντικειμενικών προσόντων θα είναι σαφής και με πολύ μεγάλη βαρύτητα στην επιλογή από κατάλληλη επιτροπή, διαφανούς λειτουργίας.
 • Για παράδειγμα ένα σύνολο κριτηρίων (σπουδές, επετηρίδα, εμπειρία, ηλικία, ειδικά προσόντα για κάποιες θέσεις κ.λ.π.) θα καθορίζουν το μεγάλο ποσοστό των «μορίων» επιλογής, που θα είναι το αντικειμενικό κομμάτι.
 • Ένα δεύτερο κομμάτι θα μπορεί να είναι υποκειμενικό (π.χ. συνέντευξη) αλλά σε πολύ μικρά ποσοστά συμμετοχής στα συνολικά «μόρια» επιλογής (έως 5% για τμηματάρχες, έως 10% για προϊσταμένους, έως 20% για Διευθυντές και έως 50% για Γενικούς Διευθυντές)
 • Ένα τρίτο κομμάτι θα πρέπει να είναι, με κάποιο τρόπο, η γνώμη των εργαζομένων της υπηρεσιακής μονάδας.
 • Για κάθε θέση και θητεία θα προδιαγράφονται και οι στόχοι (επιτυχίας), που θα αποτελούν μετρήσιμο κριτήριο για το κάθε στέλεχος.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ