Σύλλογος Μηχανικών: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για το νέο οργανόγραμμα της ΕΥΔΑΠ και τα δικαιώματα των μηχανικών

21-4-2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: Πρόεδρο Τ.Ε.Ε. κ. Γεώργιο Στασινό

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε του Τ.Ε.Ε.

Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε ενώπιόν σας αλλά και της Διοικούσας του Τ.Ε.Ε. για θέματα που αφορούν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Το τελευταίο διάστημα με αφορμή το νέο οργανόγραμμα που εισηγήθηκε η διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στις 27.11.2020 και την ορθή επανάληψη αυτού (συνημμένα 1 και 2) επιχειρείται παραβίαση της νομιμότητας και θίγονται τα δικαιώματα των Μηχανικών και του Κανονιστικού Πλαισίου της εταιρείας.

Όπως θα διαπιστώσετε και μόνος σας, σας αναφέρουμε εν συντομία ότι με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νέο οργανόγραμμα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προκύπτουν θέματα νομικής και κανονιστικής φύσεως, τα οποία άπτονται σε απαιτήσεις του νόμου, σε σχέση με τεχνικής φύσεως διαδικασίες.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι διάφορες οργανωτικές μονάδες με αμιγώς τεχνικό αντικείμενο που βάσει νόμου στελεχώνονται από Διπλωματούχους Μηχανικούς και οι δραστηριότητές τους εκπονούνται, ελέγχονται και εγκρίνονται από Μηχανικούς, τοποθετούνται σε άσχετες με τεχνικό αντικείμενο οργανωτικές δομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι απαιτούμενες εγκρίσεις να πραγματοποιούνται πλέον από μη Μηχανικούς γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες αυτές.

Επίσης στις εσωτερικές προκηρύξεις των θέσεων στελέχωσης του νέου οργανογράμματος (ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες περιγραφές θέσεων: συνημμένα 3, 4, 5, 6), εξομοιώνονται τα προσόντα των Διπλωματούχων Μηχανικών καταχρηστικά με διάφορους πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων.

Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω ήταν μέχρι σήμερα πλήρως τακτοποιημένα, αφού με βάση το Προεδρικό διάταγμα υπ΄αριθμ. 597 (ΦΕΚ 211, Τεύχος Πρώτο, 18-12-1985) – Κανονισμός Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ, δεν δύναται να προΐσταται των Μηχανικών κάποιος μη Μηχανικός.

Τέτοιες συμπεριφορές απειλούν άμεσα την θεσμική υπόσταση των Μηχανικών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και έχουν καταγγελθεί έγκαιρα από τον Σύλλογο Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (συνημμένο 7, το από 26-11-2020 Αίτημα-Διαμαρτυρία  του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.).

Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Σύλλογος Μηχανικών της ΕΥΔΑΠ ως υπεύθυνο συλλογικό όργανο δεν μπορεί να μείνει απαθής μπροστά σε τέτοιες παρεκτροπές που απειλούν άμεσα την θεσμική υπόσταση των μελών μας και για τους λόγους αυτούς ζητούμε την έμπρακτη υποστήριξή σας και τη συμβολή σας για την αναίρεση αυτών των ουσιαστικών και παράτυπων διαδικασιών προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των Μηχανικών εντός της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Με εκτίμηση, 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ                          ΜΑΙΡΗ   ΛΙΑΠΗ 

Συνημμένα:

  1. Νέο οργανόγραμμα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 27.11.2020
  2. Τροποποιήσεις επί του νέου οργανογράμματος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 05.04.2021
  3. Περιγραφή θέσης Γενικού Διευθυντή Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  4. Περιγραφή θέσης Διευθυντή Αξιοποίησης Πόρων
  5. Περιγραφή θέσης Διευθυντή Εκσυγχρονισμού Λειτουργιών
  6. Περιγραφή θέσης Διευθυντή Επιχειρησιακής Αναβάθμισης
  7. Το από 26-11-2020 Αίτημα-Διαμαρτυρία  του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here