Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Ανακοίνωση Συλλόγου Μηχανικών ΕΥΔΑΠ (11/12)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11-12-2015

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας μετά την συγκρότηση σε σώμα (1-10-2015), από την πρώτη ανακοίνωσή του, κατέστησε σαφές ότι δεν θα πάψει να αντιπαρατίθεται σε όλα τα ανοικτά μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί, χωρίς ταλαντεύσεις. « Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται στην πρώτη σελίδα της λίστας του ΤΑΙΠΕΔ, οι ΣΔΙΤ συζητιούνται ανοιχτά, οι εργολάβοι διαχειρίζονται μεγάλο κομμάτι της λειτουργίας, η νέα ΣΣΕ, το  Ασφαλιστικό, το Συνταξιοδοτικό, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας είναι μερικά μόνο  από τα φλέγοντα θέματα για τα οποία θα κληθούμε να δώσουμε δύσκολους αγώνες».

Συναντήσεις με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

Οι συναντήσεις που επιδιώξαμε με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ υλοποιήθηκαν στις 27/10/15 και στις 20/11 με τον Πρόεδρο και στις 23/11 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στην ατζέντα μπήκαν όλα τα επίκαιρα και φλέγοντα θέματα τα οποία επιζητούν λύσεις και για τα μέλη μας, αλλά και για την εταιρεία ως σύνολο για τα οποία στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε συνοπτικά  αλλά κυρίως έγκυρα στα όσα συζητήθηκαν :

Ο Σύλλογος ενημερώνει για τη θέση της Διοίκησης, ανά θεματική ενότητα συζήτησης:

 •  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (πριν και μετά την υπογραφή της) 

Η ΣΣΕ υπογράφηκε στις 11/11/2015, με γνωστούς σε όλους όρους και διαδικασίες, το δε δάνειο, βάσει σχετικής απόφασης του Δ.Σ., θα δίνεται κλιμακωτά.

Η Διοίκηση επικαλέστηκε το αυστηρό νομικό πλαίσιο που διέπει την εταιρεία, αναφορικά με τη δυνατότητα επιπλέον παροχών μέσω ΣΣΕ, προστατεύοντας όπως επεσήμανε την εταιρεία από δάνεια.

Δέχθηκε θετικά να εξεταστεί η άρση των ανισοτήτων σε επιδόματα εργασίας και ανισότητες που προέκυψαν μετά τις μειώσεις των μισθών, παρά την υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε (άνισα ανθυγιεινά επιδόματα στην ίδια ειδικότητα, διαφορετικά επιδόματα χώρου και πολλά άλλα).

Η παρατηρούμενη αύξηση του μισθολογικού κόστους, οφείλεται κυρίως στην πληρωμή κανονικών αδειών αλλά  και σε αύξηση των εκτάκτων αμοιβών προσωπικού. Η αύξηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη – έως ανύπαρκτη – δυνατότητα χορήγησης αντισταθμιστικών παροχών (κουπονιών) στο σύνολο των εργαζομένων μέσα στο 2015, αφού έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα περιθώρια του νόμου.

Ο Σύλλογος επεσήμανε ότι η ΕΥΔΑΠ είναι κερδοφόρα εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και τα κέρδη από τις μειώσεις των μισθών δεν διοχετεύθηκαν στη μείωση του χρέους, αλλά στους μετόχους. Επιπλέον η προηγούμενη Διοίκηση άναψε το πράσινο φως σε πληρωμές κανονικών αδειών των ετών 2013 και 2014, όχι προς όλους τους εργαζομένους. Πληροφορίες λένε ότι δόθηκαν επιλεκτικά και με κριτήρια που δεν γνωρίζει κανείς, ακόμα και σε συνδικαλιστές αλλά και σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές που έχουν αναπληρωτές και άλλους. Αυτή η ενέργεια δεν βοήθησε να λυθεί ουσιαστικά κανένα πρόβλημα από την συσσώρευση αδειών και ρεπό, στο μεγαλύτερο τμήμα λειτουργίας της εταιρείας, λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης προσωπικού.

Σημειώνεται ότι κανένα από τα μέλη του σημερινού ΔΣ του Συλλόγου ΠΕ & ΤΕ δεν πληρώθηκε για υπόλοιπα κανονικών αδειών.

Αυτές οι πρακτικές όμως έχουν ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και θα πρέπει άμεσα να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, αποσκοπώντας στη δημιουργία κλίματος εργασιακής ειρήνης.

 • Προσλήψεις Προσωπικού (οριακή λειτουργία υποδομών και εγκαταστάσεων) 

Το ΔΣ του Συλλόγου επισήμανε την οριακή λειτουργία υποδομών και εγκαταστάσεων λόγω έλλειψης προσωπικού, ζητώντας την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ενταγμένου στον κανονισμό της ΕΥΔΑΠ μέσω ΑΣΕΠ ώστε να καλυφτούν οι ανελαστικές ανάγκες.

Η Διοίκηση ενημέρωσε ότι κατόπιν αιτήματός της, έγινε καταγραφή των βασικών αναγκών σε προσωπικό της εταιρείας, η οποία όμως δεν περιελάμβανε ισοβαρώς όλες τις κατηγορίες και ειδικότητες και γι’ αυτό το λόγο ζητήθηκε η εκ νέου καταγραφή του και η οποία είναι σε εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση της καταγραφής των αναγκών σε προσωπικό, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας, έχοντας την πλήρη εικόνα της ΕΥΔΑΠ, θα ξεκινήσει η διαδικασία προσλήψεων προσωπικού, βάσει των δυνατοτήτων που παρέχονται από τους ισχύοντες νόμους ή ζητώντας εξαίρεση από αυτούς. Η όλη διαδικασία θα είναι χρονοβόρα. Ήδη Ομάδα Εργασίας επεξεργάζεται τη δομή του νέου Οργανογράμματος έχοντας ως προτεραιότητα την αξιοποίηση όλου του προσωπικού για την ορθή λειτουργία της εταιρείας, αφού απαιτείται ανασύνταξη των δυνάμεων προκειμένου να λειτουργήσει με σύγχρονο και δυναμικό τρόπο.

Επίσης είναι σε εξέλιξη επαφές με τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη ειδικευμένων εργαζομένων, με ειδικότητες αιχμής και με διευρυμένο χρόνο απασχόλησης (12μηνα – 18μηνα).

Σύμφωνα με την Διοίκηση, η εταιρεία οφείλει να λειτουργεί σε συνάρτηση με το επιχειρησιακό της σχέδιο, επιλύοντας με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματά της, διαθέτοντας και προκηρύσσοντας ώριμα έργα υποδομών (που δεν υπάρχουν), κάνοντας επενδύσεις.

Αναφορικά, με την ανάκτηση αντικειμένων από εργολάβους (π.χ. Ψυτάλλεια, Μεταμόρφωση, αποκαταστάσεις βλαβών στους Τομείς), σύμφωνα με την Διοίκηση, το όποιο εγχείρημα θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένο και οικονομοτεχνικά, πέραν του κοινωνικού ρόλου της ΕΥΔΑΠ.

Ως προς το συμβάν του καλοκαιριού με το σπάσιμο του αγωγού στον Άγιο Στέφανο και στο θέμα που τέθηκε – από μέλος του Δ.Σ. – για «στήσιμο παρά – ΕΥΔΑΠ κατά παρέκκλιση του ΚΠ και της ιεραρχίας», ο Πρόεδρος τόνισε ότι δεν στήθηκε καμία παράλληλη ΕΥΔΑΠ, καθώς εργαζόμενοι και στελέχη της εταιρείας απασχολήθηκαν υπό την άμεση επίβλεψη και εποπτεία Γενικών Διευθυντών και Βοηθών Γενικών Διευθυντών. Ο Πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά «Όσοι χρησιμοποιήθηκαν είναι Συνάδελφοί σας, πληρώνονται από την ΕΥΔΑΠ και έχουν υποχρέωση να προσφέρουν όλες τους τις γνώσεις όπου και όποτε κληθούν». Θα έπρεπε να υπήρχε η δυνατότητα ουσιαστικής καταγραφής και διαχείρισης του συμβάντος μέσω του Επιχειρησιακού Κέντρου, η δομή και η στελέχωσή του όμως δεν το επέτρεπε. Η πρόθεση και ο σχεδιασμός είναι να δομηθεί το Επιχειρησιακό Κέντρο δεόντως, ώστε να αποτελέσει ουσιαστικό κέντρο επιχειρησιακών δράσεων.

Αναγγέλθηκαν επίσης αλλαγές για τις επιβλέψεις, τις επιτροπές προμηθειών και παραλαβής έργων ενώ μας επισημάνθηκε εμφατικά πως «είναι σίγουρο ότι αυτά θα αλλάξουν».

Το ΔΣ του Συλλόγου επιμένει στην άμεση εξεύρεση τρόπου για :

 • προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
 • για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια των δικτύων και των εγκαταστάσεων,
 • για την ομαλή υδροδότηση του λεκανοπεδίου Αττικής,
 • για ανάκτηση όλου του πάγιου αντικειμένου λειτουργίας από ιδιώτες-εργολάβους.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν αποδείξει διαχρονικά αλλά και με βάση τα πρόσφατα παραδείγματα ανάκτησης αντικειμένου από εργολάβους, ότι μπορούν να λειτουργήσουν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας οικονομικότερα, ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα από οποιονδήποτε άλλο, με άριστη ποιότητα αποτελέσματος.

Οι καθυστερήσεις λειτουργούν ενάντια στην εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας.

 • Να ανατεθούν τα απαραίτητα έργα στις υποδομές
 • Το επιχειρησιακό κέντρο να αναδιοργανωθεί για την βέλτιστη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ και με την πλήρη καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό,
 • Να γίνει η πλήρης αναδιοργάνωση που απαιτείται.
 • Απαραίτητο είναι να τηρείται ο Κανονισμός Προσωπικού και η ιεραρχία.
 • Οι εναλλακτικές προτάσεις που προτείνονται για την απασχόληση προσωπικού στην εταιρεία μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, μέσω του ΟΑΕΔ και φοιτητών, αν και ημίμετρα θεωρούνται προτιμότερες από εργολαβίες, μπλοκάκια ή ενοικιαζόμενους μισθωτούς.
 • Καλό είναι η Διοίκηση να τις προωθήσει σαν αντίβαρο στο σκληρό πλαίσιο προσλήψεων που θέτει η νομοθεσία, αλλά η βιωσιμότητα της εταιρείας και οι προοπτικές της διασφαλίζονται μόνο με γενναίες μόνιμες προσλήψεις ενταγμένες στον Κανονισμό Προσωπικού.
 • Οι επιβλέποντες, τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμών, παραλαβής έργων και προμηθειών να γίνονται κυκλικά με όλους και να έχουν νομική κάλυψη. 
 • Διατήρηση, διάχυση και μεταλαμπάδευση τεχνογνωσίας 

Η Διοίκηση ανέφερε ότι ασφαλώς ασπάζεται αυτή τη φιλοσοφία, θα πρέπει όμως η εταιρεία να κάνει διάκριση των εργασιών που μπορούν να εκτελεστούν με ίδια μέσα και πόρους, ενώ για τις υπόλοιπες εργασίες θα απευθύνεται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Μετέφερε τη διαπίστωση ότι υπάρχει μη ενδεδειγμένη οργάνωση και μη τυποποίησης της εργασίας.

«Στην καθημερινή εργασία η Υπηρεσία Αυτοκατασκευών ίσως πρέπει να αλλάξει μορφή  και να αναλάβει τις εργασίες των δικτύων ύδρευσης πιλοτικά σε δύο Δήμους. Θα έχουμε κέρδος στα μέτρα των έργων τα οποία  θα αποτιμηθούν, θα γίνονται εργασίες με τον καλύτερο τρόπο ώστε να αποκτούν μεγαλύτερη και εξειδικευμένη εμπειρία πεδίου μηχανικοί και λοιπό τεχνικό προσωπικό,  ώστε να επιβλέπουν ανάλογες εργασίες εκτελεσμένες από τρίτους, ενώ θα λειτουργεί ορθολογικά και το επιχειρησιακό κέντρο» τόνισε ο Πρόεδρος.

Η διαθέσιμη τεχνογνωσία θα μπορούσε να διαδοθεί μέσω λειτουργίας «τεχνικής σχολής» και να διοχετεύεται  τόσο εσωτερικά στην εταιρεία για την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού, όσο και εξωτερικά, λ.χ. στο προσωπικό των ΔΕΥΑ, αποκτώντας η ΕΥΔΑΠ θέση και ρόλο συμβούλου των αντίστοιχων εταιρειών της χώρας.

Ο Σύλλογος πάντα επιζητά την εκπαίδευση του προσωπικού και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται.

 • Οργανόγραμμα 

Η άποψη της Διοίκησης είναι ότι στο οργανόγραμμα υπάρχει «συνωστισμός», που επιφέρει κακή διαχείριση του προσωπικού. Θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση της εταιρείας μέσω αλλαγής της οργανωτικής δομής, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας, αλλά και ορθής διαχείρισης του προσωπικού.

Αφού περιγραφούν με σαφήνεια τα αντικείμενα της κάθε υπηρεσίας του οργανογράμματος, οι τοποθετήσεις των εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης θα γίνουν βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Θα υπάρξουν κριτήρια που θα συνδυάζουν και τα δύο και δεν θα γίνουν με κομματικά κριτήρια, κάτι που δεν είναι ούτε στις προθέσεις της Διοίκησης, ενώ πρόκειται και για εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο.

Στην ανησυχία που εκφράστηκε – από μέλος του Δ.Σ. – για συναδέλφους που έχουν θέση ευθύνης και πιθανόν να χάσουν χρήματα από επιδόματα που λαμβάνουν, τονίστηκε από την Διοίκηση ότι οι προσπάθειές της αποσκοπούν σε οργανόγραμμα λειτουργικό για την εταιρεία και όχι σε εξυπηρέτηση προσώπων. Όλοι πρέπει και οφείλουν να είναι χρήσιμοι και αποδοτικοί. Προέχει η γενικότερη εικόνα της εταιρείας βάσει των αναγκών της.

Αναφορικά με τη νομιμότητα ή μη των αποφάσεων του ΔΣ της Εταιρείας, λόγω των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, υπάρχουν νομικές γνωμοδοτήσεις και όλα είναι νόμιμα.

Ο Σύλλογος διαχρονικά ζητά να αξιολογούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων του οργανογράμματος, από θεσμοθετημένο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα τυπικά, ουσιαστικά προσόντα, την επετηρίδα και τον Κ.Π. Οι θέσεις ευθύνης πρέπει να έχουν συγκεκριμένη θητεία, να προκηρύσσονται, να αξιολογούνται οι υποψήφιοι με αντικειμενικά κριτήρια και καθορισμένη διαδικασία και μετά την λήξη της θητείας να επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Δεν πρέπει να υπάρχουν αναξιοκρατικές τοποθετήσεις, όπως επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν τα λεγόμενα «ψυγεία» για εργαζόμενους. Οι αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων που δημιουργούν σύγχυση γραφειοκρατία και δυσλειτουργία, πρέπει να εξαλειφθούν.

 • Επιχειρησιακός και επενδυτικός σχεδιασμός 

Το Master Plan και ο επενδυτικός σχεδιασμός υπάρχει από την προηγούμενη διοίκηση (υπό εξέταση) και αποτελεί τη βάση κατάρτισης του επενδυτικού προγράμματος του 2016. Ο ορθός επιχειρησιακός σχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει «ανάχωμα» στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. Θα πρέπει να γίνουν υψηλές πλην όμως ενδεδειγμένες και στοχευμένες  επενδύσεις. Σημειώθηκε από την Διοίκηση, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ζητηθεί επιστροφή κεφαλαίου από την Κυβέρνηση, αν ζητηθεί επιστροφή κεφαλαίου θα εξεταστεί.

Ο Σύλλογος επεσήμανε ότι αν υπάρξει επιστροφή κεφαλαίου τότε θα σταματήσει το όποιο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, με επακόλουθες συνέπειες για τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις, την συντήρηση του και την λειτουργία τους. Επιθυμία του Συλλόγου είναι ο σχεδιασμός να μην αφορά στην μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε μία εταιρεία απλά παροχής Υπηρεσιών αφού ο στόχος μας είναι να γίνει μια μεγάλη τεχνική εταιρεία σύμβουλος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 • Ιδιωτικοποίηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. (μετοχές στο ΤΑΙΠΕΔ) 

Δόθηκε διαβεβαίωση ότι η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ δεν θα γίνει, καθώς η Διοίκηση δεν έχει καμία σχετική ενημέρωση, ενώ έχει την διαβεβαίωση ότι η ΕΥΔΑΠ δεν θα πουληθεί, παρά τα όσα αναγράφονται στον τύπο.

Σύμφωνα με την απόφαση του Σ.τ.Ε (1906/2014) η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει υπό Δημόσιο έλεγχο. Αν υπάρξουν αποφάσεις για την πώληση του 11%  εκ του συνόλου 27% των μετοχών που είναι στον ΤΑΙΠΕΔ ή ζητηθεί επιστροφή κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στο γ’ μνημόνιο, τότε η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ως πολιτικός εκφραστής θα δει τα αιτήματα από πλευράς Κυβέρνησης και θα αποφασίσει αν θα τα αποδεχτεί.

Δεν υπήρξε δέσμευση για την επαναφορά του άρθρου 5 του καταστατικού της ΕΥΔΑΠ (αναφέρεται στις μετοχές του Δημοσίου), που κατήργησε η προηγούμενη Διοίκηση, παρά την διαβεβαίωση ότι θα το εξετάσει.

Ο Σύλλογος εξακολουθεί να ανησυχεί για την πώληση του οποιουδήποτε πακέτου μετοχών και ζητά την επιστροφή του 27% του ΤΑΙΠΕΔ στο δημόσιο καθότι ακόμα και με την πώληση μικρού μέρους αυτού, είναι πιθανό να καταρτιστούν ΣΔΙΤ που θα αναλάβουν και το «management» και έτσι να υπάρξει έμμεση ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και του νερού, παρά την διαβεβαίωση της Διοίκησης ότι οι ΣΔΙΤ θα αφορούν άλλα έργα εκτός ΕΥΔΑΠ. 

 • Σχέση Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. (σύμβαση) 

Η Διοίκηση εξήγησε το νομικό πλαίσιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, η οποία είναι υπεύθυνη πλέον για την διαχείριση των υδάτων της χώρας και για τον καθορισμό της τιμής του ακατέργαστου νερού το οποίο δίνεται στην ΕΥΔΑΠ. Η ΕΥΔΑΠ έχει υποβάλλει στην ΕΓΥ σχετικά έγγραφα για τους κανόνες τιμολόγησης του νερού. Αναφορικά με την Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ ΑΕ που λήγει τον Οκτώβριο του 2019, δεν υπάρχει καμία ειδοποίηση από το Δημόσιο.

Ο Σύλλογος Μηχανικών γνωρίζοντας ότι το 2013 έγινε η απόσβεση των χρεών του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., παρακολουθεί στενά το θέμα, ώστε η ΕΥΔΑΠ να λειτουργεί ως εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο με κοινωνικό πρόσωπο, ενώ παράλληλα δεν πρέπει να θίγονται τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

 • Χρέη Δήμων 

Τα χρέη των Δήμων διευθετούνται μέσω των διακανονισμών που εφάρμοσε η Πολιτεία και με αυτό τον τρόπο πληρώνονται με δόσεις τα προηγούμενα χρέη μαζί με τους τρέχοντες λογαριασμούς. Ωστόσο υπάρχουν Δήμοι που δυστροπούν, αλλά και για αυτούς γίνονται προσπάθειες να ενταχθούν στο σύστημα των δόσεων.

Επισημάνθηκε στην Διοίκηση το γεγονός ότι ενώ οι Δημότες πληρώνουν στους Δήμους, οι Δήμοι δεν πληρώνουν, με αποτέλεσμα να έχει επίπτωση στα οικονομικά της ΕΥΔΑΠ. Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα και να εξεταστεί αν στον επενδυτικό σχεδιασμό είναι δυνατόν να παραληφθούν τα δίκτυα των Δήμων από την ΕΥΔΑΠ. 

 • Λοιπά τρέχοντα θέματα 

Τέθηκε στον Πρόεδρο το θέμα εξωδικαστικής επίλυσης εργατικών και άλλων διαφορών, μεταξύ των εργαζομένων και της ΕΥΔΑΠ. Η τελεσίδικα αμετάκλητη δικαστική απόφαση που δικαίωσε τους 37 συναδέλφους, έχει δημιουργήσει άνιση μεταχείριση μεταξύ των υπολοίπων, οπότε θα πρέπει να αρθεί η ανισότητα αυτή.

Ο Πρόεδρος συμφώνησε ότι τα θέματα αυτά πρέπει να λύνονται εξωδικαστικά για το καλό της ΕΥΔΑΠ και των εργαζομένων. Το ενδεχόμενο άρσης της αδικίας μεταξύ των συναδέλφων, βάσει της αμετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου, θα εξεταστεί.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ζήτησε από το Σύλλογο Μηχανικών προτάσεις για την αναδιοργάνωση της εταιρείας, τα έργα, τις επιβλέψεις και τις επιτροπές.

Η θέση του Συλλόγου σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή των νόμων που διέπουν τα έργα. Στόχος μας είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, οι ανοιχτές και δημόσιες διαδικασίες,  η διασφάλιση της εταιρείας και των εμπλεκόμενων συναδέλφων.

Στο θέμα του κοινωνικού τιμολογίου η Διοίκηση απάντησε ότι αυτή τη στιγμή καταρτίζεται κοινωνικό τιμολόγιο που θα αφορά όλους τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, αλλά και τους δικαιούχους του ν/σ για την ανθρωπιστική κρίση. Θα ανακοινωθεί το ταχύτερο.

Μεταφέροντας τις απαιτήσεις του κινήματος για το νερό, ζητήσαμε από την Διοίκηση να σκεφτεί την δημιουργία δικτύου Δημοσίων Κρηνών στην Αττική. Η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι είναι ήδη στις προθέσεις της και προσπαθεί να το υλοποιήσει με τρόπο που θα προβάλει και την εικόνα της εταιρείας.

Θέματα τρέχουσας επικαιρότητας

Σε έκτακτο Δ.Σ. του Συλλόγου μας στις 2/12/2015 που πραγματοποιήθηκε στον Περισσό, συζητήθηκε το θέμα της υποχρεωτικής λήψης κανονικών αδειών και εκτιμήθηκε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό στο στενό χρονικό πλαίσιο που ορίζεται με την Απόφαση της Διοίκησης αρ. 60.

Στη συνέχεια σαν Δ.Σ. ενημερώσαμε τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών κ. Κυριάκη και προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε και τους άλλους δύο που εδρεύουν στον Περισσό ήτοι τους Γενικούς Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών & Ελέγχου και Γενικό Διευθυντή Δικτύων & Εγκαταστάσεων.

Ακολούθησε η επιστολή προς τη Διοίκηση στις 4/12/2015. Υπο τις παρούσες συνθήκες, η ΕΥΔΑΠ λειτουργεί στα όρια, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου με πλήρη κύκλο βαρδιών και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παρουσιάζονται προβλήματα ακόμη και σε περίπτωση απουσίας από ασθένεια κάποιου εργαζομένου, πόσο μάλλον με την εκκρεμότητα των αδειών.

Οι μηχανικοί που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των εγκαταστάσεων κινδυνεύουν τόσο από πλευράς ατυχήματος όσο και ποινικών ευθυνών. Η δε οριζόντια εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου στην παρούσα συγκυρία, πρέπει να έχει την διασταλτικότητα του νόμου υπέρ των εργαζομένων και της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, τόσο από την Διοίκηση,  όσο και από το Υπουργείο Εργασίας.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του νέου Δ.Σ. εντάσσεται και η επιστημονική ημερίδα για τη κλιματική αλλαγή στις 27/11 με θέμα :

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ  ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ και ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΔΑΠ, συμβάλαμε σε αυτή την προσπάθεια ως επιστήμονες αλλά και ως ενεργοί πολίτες ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστοί οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες της παγκόσμιας κοινότητας, με την ελπίδα να οδηγήσουν σε λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων.

Η ημερίδα στην ΕΥΔΑΠ, πέραν των ποικίλων κινδύνων που δημιουργούνται στον σύγχρονο άνθρωπο λόγω της κλιματικής αλλαγής που ενδεικτικά και εύστοχα αναφέρθηκαν από τους εισηγητές, εστίασε στους κινδύνους που ελλοχεύουν για τις μεγάλες εγκαταστάσεις, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθώς και στους τρόπους προστασίας τους.

Δύο ημέρες αργότερα συμμετείχαμε με τους εκπροσώπους των πολιτών και με τους συναδέλφους μας από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ στη δράση « Αθήνα – Περπατάμε γιατο Κλίμα», συνδιοργάνωση GREENPEACE, WWF, AVAAZ,  απαιτώντας από τους ισχυρούς της γης να δεσμευτούν σε λήψη συγκεκριμένων μέτρων για έναν κόσμο πιο ασφαλή από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 • Εταιρικά κινητά

Η Διοίκηση με την ανακοίνωση με αρ.25/8-12-15 για τα εταιρικά κινητά τηλέφωνα ενώ προσπαθεί να κάνει εξορθολογισμό των δαπανών, μεταθέτει το κόστος αδίκως σε μεγάλη μερίδα των εργαζομένων που απλά προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Γίνεται αναφορά σε τρίτους, δηλαδή με βάση την Ανακοίνωση, τρίτοι θεωρούνται οι μη έχοντες εταιρικά κινητά (συνάδελφοι, σύμβουλοι, προμηθευτές, μελετητές, ανάδοχοι έργων κ.α.). Θεωρούμε τουλάχιστον βιαστική τη λήψη της απόφασης αυτής και πρέπει να αναθεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες είτε στην σκοπιμότητα κτήσης εταιρικού κινητού είτε στον απαραίτητο χρόνο ομιλίας με «τρίτους».

 • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Τράπεζας Αττικής

Ο Σύλλογος παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη εν όψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Αττικής. Θεωρούμε ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιτυχία του εγχειρήματος γιατί αφενός θα διατηρηθεί ένας πυλώνας του τραπεζικού συστήματος υπό δημόσιο έλεγχο, με τεράστιες δυνατότητες στην διαχείριση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, αφετέρου θα διασώσει τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ που έχουν επενδυθεί διαχρονικά σε αυτό το εγχείρημα. Η ΕΥΔΑΠ δεν είναι μια εταιρεία επενδύσεων για να αγοράζει μετοχές με σκοπό το βραχυχρόνιο κέρδος, η σημασία όμως του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι τόσο μεγάλη που εάν η συμμετοχή της είναι σύννομη, δεν είναι αντίθετη στο επενδυτικό της πρόγραμμα και δεν θίγει τωρινές ή δυνητικές διεκδικήσεις των εργαζομένων, αλλά μόνο τα διανεμόμενα κέρδη του 2015, θα πρέπει να εξεταστεί από το ΔΣ και τη Διοίκηση.

Η ανακοίνωση βγήκε κατά πλειοψηφία. Καταψήφισε η Ενωτική Κίνηση Μηχανικών  Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ