Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΣΕΚΕΣ: “10.000.000€ μόνο για αυτοκίνητα!” (Ανακοίνωση Νο 38)

sekes_logo_2014

Ανακοίνωση Νο 38  •  4 Δεκεμβρίου 2014

10.000.000€ μόνο για αυτοκίνητα!

Ο χορός της σπατάλης καλά κρατεί

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, μετά τα 20.000.000€ που γενναιόδωρα χάρισε στον δικηγόρο της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ κ. Τσάντη, μετά τα αμέτρητα προγράμματα λογισμικού, ηλεκτρονικές υπογραφές, άσκοπες ψηφιοποιήσεις αρχείων με αποδέκτες τις εταιρείες HIPAC και BYTE, με σειρά αποφάσεων υλοποιεί ένα πρωτοφανές πρόγραμμα ολικής αντικατάστασης όλων των αυτοκινήτων συνολικής δαπάνης άνω των 10.000.000 € .

 1. Απόφαση ΔΣ 18177/25.9.2013 αγορά 58 αυτοκινήτων.
 2. Απόφαση ΔΣ 18444/25.9.2014 αγορά 15 αυτοκινήτων.
 3. Απόφαση ΔΣ 18453/8.10.2014 αγορά 18 Βυτιοφόρων και ειδικών οχημάτων αποχέτευσης.

Σύμφωνα με την Απόφαση 18453 της 8ης Οκτωβρίου 2014 το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ομόφωνα αποφάσισε την διενέργεια δύο διαγωνισμών για τη αγορά δέκα οκτώ (18) ειδικών οχημάτων για τις ανάγκες της Αποχέτευσης προϋπολογισμένης συνολικής δαπάνης της τάξεως 8.000. 000 .

Κατά πάγια τακτική της Διοίκησης Βαρθολομαίου, να γίνονται επαυξήσεις σε όλες τις μεγάλες παραγγελίες, πριν στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής, απεφασίσθηκε και πρόκειται να ανακοινωθεί η αγορά πέντε (5) επί πλέον αυτοκινήτων. Γίνεται φανερό ότι για Διαγωνισμούς μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος για την Διοίκηση και λεφτά υπάρχουν και με διαδικασίες fast track εκτελούνται. Δυσκολίες υλοποίησης διαγωνισμών υπάρχουν μόνον σε θέματα που αφορούν άμεσα το προσωπικό όπως: Προσλήψεις προσωπικού, γάλα, αγορά Μ.Α.Π.

Απορίες σχετικά με την απόφαση:

 • Στην απόφαση αναφέρεται αγορά αυτοκινήτων, μόνο με την ονομασία βυτιοφόρα οχήματα υψηλής πίεσης, χωρίς τεχνικά χαρακτηριστικά, με μοναδικό κριτήριο την προϋπολογιζόμενη τιμή: πχ. Εξι(6) βυτιοφόρα οχήματα των 550.000€. Πέντε (5) βυτιοφόρα των 230.000€. δύο (2) βυτιοφόρα των 210.000 € και 5VAN με τηλεόραση κλειστού κυκλώματος των 240.000 €.
 • Η αρμόδια επιτροπή που εισηγήθηκε την ανανέωση του στόλου ολοκλήρωσε την έκθεσή της μόλις στις 6.10.2014.Η Απόφαση ελήφθη στις 8.10.2014. Πότε πρόλαβαν τα μέλη του ΔΣ/ΕΥΔΑΠ να μελετήσουν και να διαμορφώσουν γνώμη για θέμα τόσο μεγάλης δαπάνης;
 • Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αγορά των βυτιοφόρων υπερβαίνει κατά πολύ το προβλεπόμενο ποσό του Κωδικού 13.02 του Προγράμματος Προμηθειών 2014.
 • Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος, σε ρόλο απλού υπηρεσιακού παράγοντα, αναλαμβάνει προσωπικά ο ίδιος να υλοποιήσει την παραγγελία, να εγκρίνει όλα τα ενδιάμεσα στάδια των δύο διαγωνισμών μέχρι και την τελική εισήγηση για ανάθεση της προμήθειας ακόμη και να μεταβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • Τέλος εγκρίνεται η διενέργεια των δύο διαγωνισμών χωρίς να ανακοινωθεί η σύνθεση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών.

Το ΣΕΚΕΣ δεν είναι αντίθετο στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της Εταιρείας επομένως και στην σταδιακή ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων.

Στο απλό ερώτημα, ποιοι θα οδηγήσουν τα νέα αυτοκίνητα όταν ήδη δεν επαρκούν οι οδηγοί για να επανδρώσουν τις βάρδιες για την κίνηση των ήδη υπαρχόντων οχημάτων, απάντηση δεν δίδεται. Προφανώς έρχονται οι ενοικιαζόμενοι. Τελικά «Με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια» και προμήθεια αυτοκινήτων έχουμε και ρουσφέτια στις προσλήψεις κάνουμε και αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων πετυχαίνουμε.

Η Δήλωση – Απάντηση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ και προέδρου της ΔΑΚΕ/ΕΥΔΑΠ στην Ανακοίνωση Νο 34 του ΣΕΚΕΣ αναφέρει: «Από την τελευταία ανακοίνωσή τους συμπεραίνουμε ότι είναι αντίθετοι και στις τελευταίες αποφάσεις του ΔΣ για την ανανέωση-εκσυγχρονισμό του γηρασμένου στόλου των οχημάτων της Εταιρείας με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων.»

Καλά, μόνο ο «γερασμένος» στόλος αυτοκινήτων υπάρχει; Με το «γερασμένο» προσωπικό κανένας δεν ασχολείται; Για σας μόνον προμήθειες υπάρχουν; Η αύξηση του μέσου όρου της ηλικίας των οδηγών σε συνδυασμό με την αδυναμία τακτικής χορήγησης ΡΕΠΟ απαραίτητων για την ξεκούραση του Προσωπικού δεν αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου; Πόσο ειλικρινά ενδιαφέρεται η Διοίκηση για τον κίνδυνο που διατρέχει το προσωπικό των βυτιοφόρων Αποχέτευσης από την εντατικοποίηση της δουλειάς όταν καλείται να συντηρεί ένα δίκτυο που συνεχώς επεκτείνεται ενώ το προσωπικό αριθμητικά συνεχώς ελαττώνεται;

Ερωτήσεις που ζητούν Απαντήσεις:

Τα 18 αυτοκίνητα που αγοράζουμε, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητοι οδηγοί, και το απαραίτητο προσωπικό συντήρησης-επισκευής, θα μένουν αραγμένα και θα σκουριάζουν;

Τα ήδη υπάρχοντα οχήματα (24 βυτιοφόρα στους πέντε Τομείς Αποχέτευσης, 7 βυτιοφόρα και 4 οχήματα VAN-video στον Ακροκέραμο) τι θα γίνουν;

Είναι όλα «γερασμένα» και για απόσυρση;

Μέχρι σήμερα ήταν καλά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες συντήρησης του Δικτύου και τώρα για να αιτιολογήσουμε την αγορά πρέπει να τα πετάξουμε όλα;

Γιατί δεν περίμεναν να ανακοινωθεί πρώτα το επενδυτικό πρόγραμμα πενταετίας που χρυσοπληρώνει η εταιρεία με 880.000€ ;

Τα 8.000.000€ δεν είναι επένδυση ή δεν έχει ορίζοντα 5ετιας;

Τι ενέργειες παρέμβασης έχουν γίνει από την αρμόδια Δ/νση (ΔΔΑ) στα προβληματικά σημεία του Δικτύου Αποχέτευσης που απαιτούν επαναλαμβανόμενες αποφράξεις και αντιστοιχούν σε χιλιάδες επισκέψεις με μεγάλο κόστος;

Το βασικότερο θέμα ασφάλειας των εργαζομένων από τη χρήση των βυτίων αφορά στους κινδύνους από το «λάστιχο-μάνικα». Τι πρόβλεψη έχει υπάρξει στην νέα προμήθεια ειδικά γι’ αυτό το θέμα. Ποιες τεχνικές προδιαγραφές διασφαλίζουν τη λύση αυτού του τεράστιου θέματος ασφαλούς χρήση των βυτίων από τους εργαζόμενους;

Για λόγους διαφάνειας επιβάλλεται να ανακοινωθεί η τεχνική έκθεση για την μηχανική κατάσταση των υπαρχόντων αυτοκινήτων καθώς και η έκθεση απόσβεσης μαζί με το οικονομικό σχέδιο αξιοποίησης και απόδοσης όλου του στόλου των αυτοκινήτων, στην νέα του σύνθεση.

Τελικά αγοράζονται βυτιοφόρα αυτοκίνητα χωρίς να προσδιορίζονται στην απόφαση τα τεχνικά χαρακτηριστικά, χωρίς τελικές προδιαγραφές επειδή αυτές μπορεί να τροποποιηθούν και εκχωρείται απόλυτη εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο να χειριστεί ο ίδιος, σαν να είναι υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ, τα πάντα μέχρι και την ανάθεση.

 • Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί μας, στο  ΔΣ/ΕΥΔΑΠ, καλούνται να επανεξετάσουν την σκοπιμότητα και την οικονομική απόδοση της επένδυσης των αυτοκινήτων και να μην επιτρέψουν την αγορά τους εάν προηγουμένως δεν εξασφαλίσει η Διοίκηση το απαιτούμενο μόνιμο Προσωπικό.
 • Προτείνουμε, στον Σύλλογο Αποχέτευσης και στην ΟΜΕ/ΕΥΔΑΠ,  εάν η Διοίκηση επιμένει μόνο στην αγορά των Βυτιοφόρων, σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις με αίτημα: 

ΟΧΙ ΑΓΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΛΗΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

3 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Εκτός κι αν πέρα από την ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις έχετε ανακαλύψει και πώς να χτυπάτε πουλιά με …ψάρια !?! Σημειώστε το ορθό για τον σπάρο και το σμπάρο.
  Σπάρος : Μικρό ψάρι

  σμπάρο το [zbáro] Ο39 & σμπάρος ο [zbáros] Ο18 : (λαϊκότρ.) πυροβολισμός από κυνηγετικό όπλο: Ρίξανε κάμποσα σμπάρα. ΦΡ μ΄ ένα ~ δυο τρυγόνια, όταν με μία προσπάθεια μπορεί να έχει κάποιος διπλό όφελος.
  [βεν. sbaro• μεταπλ. σε αρσ. με βάση την αιτ.]

  Κατά τα λοιπά θαυμάσιος τρόπος ανάλυσης. Μακιαβελικογκεμπελικός και διαρκώς επεκτεινόμενος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ