Στην Αθήνα πίνουμε ένα από τα πιο ποιοτικά νερά της Ευρώπης

Πηγή:protothema.gr

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκατομμύρια πελάτες και με διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά, ώστε το νερό που φτάνει στις βρύσες μας να είναι, όχι μόνο σε απόλυτη συμφωνία με την κείμενη Νομοθεσία αλλά και ένα από τα καθαρότερα και πιο ποιοτικά νερά της Ευρώπης

Οι συνεχείς έλεγχοι ποιότητας στο επίκεντρο της στρατηγικής μας

Όπως τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα περίπου 185.000 προσδιορισμών σε περίπου 10.000 δείγματα πόσιμου και 2.000 δείγματα ανεπεξέργαστου νερού ετησίως, η ΕΥΔΑΠ πιστοποιεί διαρκώς, ότι το νερό της Αθήνας είναι άριστης ποιότητας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

Οι συστηματικοί έλεγχοι ποιότητας που πραγματοποιούνται, ξεκινούν ήδη από τους κύριους τροφοδοτικούς ταμιευτήρες. Η ΕΥΔΑΠ προβαίνει σε ανάλυση και αποτίμηση ενδεχόμενων κινδύνων για την επιβάρυνση της ποιότητας του νερού και έχει καταρτίσει σχέδιο δράσεων για την πρόληψή τους. Τέτοιες δράσεις, μεταξύ πολλών άλλων, αποτελούν η επιτήρηση δραστηριοτήτων στις Λεκάνες Απορροής αλλά και η συντήρηση των φραγμάτων, των ταμιευτήρων και των υδραγωγείων μέσω των οποίων συλλέγεται το νερό και υδροδοτείται το λεκανοπέδιο.

Εργαστήρια Διαπιστευμένα με ISO

Στα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια της Εταιρείας, λαμβάνουν χώρα καθημερινοί έλεγχοι ποιότητας του ακατέργαστου αλλά και του πόσιμου νερού, με σκοπό να εξασφαλίζεται και να πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του νερού που καταλήγει στις βρύσες μας. Στα Εργαστήρια, που βρίσκονται στο Γαλάτσι και τις Αχαρνές, αναλύονται δείγματα ακατέργαστου νερού από τις λίμνες-ταμιευτήρες, τις γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ και δείγματα πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού της Εταιρείας και από το δίκτυο ύδρευσης. Τα Εργαστήρια είναι διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 ήδη από το 2005, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), για τη διενέργεια δοκιμών για τον προσδιορισμό 60 χημικών και 5 μικροβιολογικών παραμέτρων στο ανεπεξέργαστο και πόσιμο νερό. Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει επίσης, εργαστήρια για τον έλεγχο των ενδιάμεσων σταδίων της επεξεργασίας νερού, εγκατεστημένα σε κάθε μία από τις 4 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού. Η αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού άριστης ποιότητας, υγιεινού και καθαρού, είναι βασικό μέλημα της ΕΥΔΑΠ.

Διακρίσεις για την ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνα με το Urban Water Atlas for Europe για το 2017, που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζονται οι καλύτερες πρακτικές στις ευρωπαϊκές πόλεις, η ΕΥΔΑΠ βαθμολογήθηκε με 10 (άριστα) αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού για την πόλη της Αθήνας. Επιπλέον, κατά τη διεθνή αξιολόγηση εταιρειών ύδρευσης από τον φορέα European Benchmarking Co-operation, η ποιότητα του νερού της βαθμολογήθηκε με 99,868%, τιμή υψηλότερη από τον μέσο όρο βαθμολογιών που επιτεύχθηκε από τις 34 αντίστοιχες εταιρείες που συμμετείχαν.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here