Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Συλλογική Σύμβαση 2018 – Οι προτάσεις του “ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ”

Ανακοίνωση Νο 9 • Δευτέρα 12/3/2018

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ» 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Την Παρασκευή 9/3/2018 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ με θέμα το πλαίσιο των διεκδικήσεων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ εν όψει υπογραφής της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η πρόταση που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΚΕΣ το Δ.Σ. της ΟΜΕ υποστηρίζει την ανάγκη να αλλάξει η ροή του παραγόμενου πλούτου στην ΕΥΔΑΠ από τους μετόχους και τους δανειστές (δημόσιο χρέος) προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους και βασίζεται στο τρίπτυχο:

 • προσβασιμότητα (όλων των πολιτών της Αττικής σε ποιοτικές υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης)
 • προσλήψεις (καταπολέμηση της ανεργίας, επέκταση ΕΥΔΑΠ, ανάκτηση αντικειμένων)
 • αυξήσεις (ανάκτηση μισθολογικών απωλειών).

Καταθέτουμε την πρόταση στην κρίση των συναδέλφων εν όψει και της συγκέντρωσης όλου του προσωπικού την Παρασκευή 16/3/2018 και ώρα 11 π.μ. στον Περισσό.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 

ΘΕΣΜΙΚΑ 

 1. Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτών της Αττικής σε ποιοτικές υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης, δηλ. στο πόσιμο νερό και σε συνθήκες υγιεινής. Κατάθεση της ομόφωνης απόφασης του πρόσφατου Συνεδρίου της ΟΜΕ για τις διακοπές υδροδότησης.
 2. Κατάργηση όλων των μορφών εργασίας που καταστρατηγούν τις ΣΣΕ και τα ενιαία εργατικά δικαιώματα (ενοικιαζόμενοι, μπλοκάκια, ατομικές συμβάσεις, εργολάβοι κ.λ.π.)
 3. Ενσωμάτωση της ΑΤΑ στο βασικό μισθό έτσι ώστε οι συνολικές μικτές τακτικές αμοιβές να παραμείνουν οι ίδιες, και να μην αλλοιωθεί η φιλοσοφία του μισθολογίου (των κλιμακίων), τουλάχιστον έως το όριο του πλαφόν.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 1. Νέες μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (τακτικό πλήρων δικαιωμάτων) όλων των ειδικοτήτων ενταγμένων στον κανονισμό προσωπικού της ΕΥΔΑΠ. Ο ελάχιστος αριθμός τακτικού προσωπικού της εταιρείας (υπολογίζοντας ακόμα και ενδεχόμενη «εθελουσία») να είναι τουλάχιστον 2.800 υπάλληλοι, μέχρι το τέλος ισχύος της ΣΣΕ.
 2. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στον κύκλο του νερού με σταδιακή αντικατάσταση των συμβασιούχων κάθε μορφής (ενοικιαζόμενοι, ατομικές συμβάσεις, εργολάβοι κλπ) και παράλληλη ανάκτηση αντικειμένων.
 3. Καθιέρωση εβδομάδας 30 ωρών (6 ωρών ημερησίως), χωρίς μείωση αποδοχών. Για να βελτιωθεί η σχέση εργασιακού – ελεύθερου χρόνου, να μειωθεί η ανεργία, να αλλάξει η οργάνωση του εργασιακού και εξωεργασιακού χρόνου των εργαζομένων. Να συνοδευτεί με μέτρα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και οργάνωσης της εργασίας, ώστε να επιτευχθεί ταυτόχρονα αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και ενίσχυση της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης προς το κοινωνικό σύνολο. (Στην περίπτωση καθιέρωσης του 6ωρου θα απαιτηθεί οι ελάχιστες θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού να ανέβουν περίπου στο 3.100).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 1. Εφαρμογή του άρθρου 1.1 της ΣΣΕ του 2015,που προβλέπει την επαναφορά του μισθολογίου της ΕΥΔΑΠ, στο καθεστώς που ίσχυε την 31/12/2009, με την λήξη του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, με ημερομηνία έναρξης την 1-09-2018. Σταδιακή εφαρμογή με ορίζοντα τριετίας αρχίζοντας από τους χαμηλόμισθους.
 2. Ξεπάγωμα μισθολογικών ωριμάνσεων για όλο το προσωπικό (τριετίες).
 3. Κατάργηση διπλών ή πολλαπλών μισθολογίων. Ενιαία κριτήρια και διαφάνεια στις αποδοχές.
 4. Ενίσχυση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τριετής εφόσον ικανοποιηθούν τα βασικά μας αιτήματα.

 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 

 1. Ενεργοποίηση όλου του προσωπικού με συνελεύσεις σε ΟΛΟΥΣ τους χώρους
 2. Δημοψηφισματική διαδικασία για τα αιτήματα και τις μορφές πάλης.
 3. Γενικές Συνελεύσεις στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Την περίοδο 2010-2017, με την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων 3985/2011, 3986/2011 και 4024/2011, υλοποιήθηκε μια τεραστίων διαστάσεων μεταφορά εισοδημάτων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ προς τα ταμεία της ΕΥΔΑΠ και από εκεί στους ιδιώτες μετόχους και το ελληνικό κράτος (ελληνικό δημόσιο + ΤΑΙΠΕΔ) με βασικό σκοπό την αποπληρωμή του χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της ΕΥΔΑΠ οι αμοιβές του προσωπικού για τα έτη 2009 – 2016 ήταν: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (σε χιλιάδες ευρώ)

200920102011201220132014201520162017*
164.867134.301115.86888.95983.76381.74379.84381.31182.000

*πρόβλεψη 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι κατά την περίοδο 2010-2016, η ΕΥΔΑΠ μείωσε το εργασιακό κόστος στο μισό (50%), εξοικονόμησε από την μείωση των αποδοχών των εργαζομένων περί τα 488 εκατ. ευρώ και αν προσθέσουμε και τα προβλεπόμενα για το 2017, το ποσόν εκτοξεύεται περίπου στα 571 εκατ. ευρώ. 

Και ενώ την ίδια περίοδο (2010-2016) ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ μειώθηκε κατά 15% (οι απώλειες από το 2009 υπολογίζονται σε 296 εκατ. ευρώ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (σε χιλιάδες ευρώ)

20092010201120122013201420152016
386.174378.965358.550353.344336.145326.387324.248328.821

η κερδοφορία της ΕΥΔΑΠ έφτασε σε ιστορικά υψηλότατα επίπεδα, ως αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο της μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων. Σύνολο κερδών 2010-2016: 639 εκατ. ευρώ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) (σε χιλιάδες ευρώ)

20092010201120122013201420152016
48.32863.18777.564108.15283.60487.59783.73187.279

 

Το σύνολο των διανεμηθέντων κερδών την περίοδο2010-2016 ήταν  190.635.000 ευρώ. Ειδικά οι ιδιώτες μέτοχοι αποκόμισαν την πενταετία αυτή 73.725.455 ευρώ και το ΤΑΙΠΕΔ 59.710.901 ευρώ

ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ (€)

20092010201120122013201420152016
2.130.0004.260.00018.105.00021.300.00040.470.00021.300.00073.485.00011.715.000

 

Αποτέλεσμα, επίσης, της υψηλής κερδοφορίας της ΕΥΔΑΠ είναι η συσσώρευση αδιάθετων κερδών (στο τέλος του 2016 έφτασαν τα 422 εκατ. ευρώ

Την ίδια περίοδο το μόνιμο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ μειώθηκε από 3.320 άτομα το 2009 σε 2.340 το 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ