Σύλλογος Προσωπικού: “H πρόταση για την νέα ΣΣΕ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΑΠ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΣΕ 2021

Η επίθεση της ΕΕ και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, ιδιαίτερα μετά και την εφαρμογή των τριών Μνημονίων ανέτρεψε όλο το νομικό πλαίσιο για τις ΣΣΕ που κατακτήθηκε σταδιακά από το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα.

Καταργήθηκε με νόμο ο κατώτερος μισθός, και εφαρμόστηκε όλο το αντεργατικό πλαίσιο μείωσης μισθών και δικαιωμάτων. (ν.3833/2010, ν.3845/2010, ν.4024/2011,  ν.4046/2012 και ν.4093/2012) και στην ΕΥΔΑΠ.

Μέσα στην ΕΥΔΑΠ ακόμα και στον ίδιο εργασιακό χώρο, δεν υπάρχει ενιαίο καθεστώς στους όρους εργασίας και αμοιβών.

Διαφορετικές εργασιακές σχέσεις (εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, οχτάμηνοι, μπλοκάκια, μισθωμένα, πρακτικάριοι, ατομικές συμβάσεις κλπ), διαφοροποιούν όχι μονάχα τους μισθούς, αλλά και ζητήματα που αφορούν το χρόνο εργασίας, ή άλλους θεσμικούς όρους σχετικούς με την προστασία της μητρότητας, τις συνδικαλιστικές και ατομικές ελευθερίες, τον καθορισμό των καθηκόντων ,τις άδειες και άλλα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προσωπικού και τις ΣΣΕ.

Τα προηγούμενα χρόνια υπογράφτηκαν ΣΣΕ βάζοντας ως κριτήριο την κερδοφορία της ΕΥΔΑΠ, «το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον», «την αμοιβαία» με την διοίκηση «πρόθεση διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ», διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις με τη λογική των μειωμένων απαιτήσεων, του μικρότερου κακού και του συμβιβασμού και υπογράφτηκαν ΣΣΕ μείωσης μισθών και δικαιωμάτων, που αποδεχόταν όλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και την εντατικοποίηση της εργασίας και τις ελαστικές και διαφορετικές σχέσεις εργασίας ως μια «φυσική εξέλιξη».

Η εκδήλωση της πανδημίας αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση ως ευκαιρία για να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός σειράς αντεργατικών αλλαγών μείωσης του εισοδήματος και προσφοράς ευελιξίας στην εργοδοσία, γεγονός που αξιοποίησε και η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ εισάγοντας νέους εργασιακούς όρους όπως η τηλεργασία, το διευρυμένο και ευέλικτο ωράριο, η αξιολόγηση, η στοχοθεσία, η κινητικότητα. 

Εμείς έχοντας ως κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων ζητάμε :

  • Την κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων και νόμων και όλου του αντεργατικού πλαισίου από το 2010 μέχρι σήμερα.
  • Την κατάργηση όλων των αντεργατικών αλλαγών που πέρασαν με νόμους και με διατάγματα με πρόσχημα την πανδημία.
  • Επαναφορά της ΕΓΣΣΕ. Κατώτερος μισθός ως βάση υπολογισμού. Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751€.
  • Την κάλυψη των απωλειών σε μισθούς, κοινωνικές παροχές.
  • Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις πάνω από το επίπεδο που αμειβόμαστε σήμερα και δεν καλύπτει τις ανάγκες μας.
  • Δικαιώματα στη δουλειά και τη ζωή με βάση την εποχή μας, του 21ου αιώνα και τις σύγχρονες ανάγκες μας.
  • Ενιαία ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ ανεξάρτητα με ποια εργασιακή σχέση εργάζονται και αν η ΕΥΔΑΠ είναι ο άμεσος ή έμμεσος εργοδότης τους.
  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

Μισθολογικά

1. Επιστροφή μισθολογικών προαγωγών (τριετιών, που άλλωστε είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης). Εφαρμογή του όρου 2.4 της ΣΣΕ του 2015 για χορήγηση ενός επιπλέον καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου.

2. Άμεση και ορθή εφαρμογή των ΣΣΕ που αφορά στα ποσοστά χορήγησης των Ανθυγιεινών επιδομάτων και επαναφορά τους χωρίς περικοπές.

3. Άμεση επαναφορά δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.

4. Επαναφορά παροχών που προβλέπονται από ΣΣΕ ( πχ. δεύτερο ανθυγιεινό επίδομα κλπ). Άμεση επαναφορά της χορήγησης από την ΕΥΔΑΠ της δαπάνης των ξένων γλωσσών σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΣΣΕ του 1983 (άρθρο 6) & 1984 (άρθρο 6).

5. Επαναφορά μισθών και περικομμμένης ΑΤΑ .

6. Επαναφορά χρονοεπιδόματος με ανάλογη προσμέτρηση του διανυθέντος χρόνου όλα τα χρόνια των περικοπών.

7. Κατάργηση της περικοπής 4% επί του συνόλου των αποδοχών που έχει θεσπιστεί με την συμπληρωματική ΕΣΣΕ του 2018.

8. Εφαρμογή των κερδισμένων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για το 10% των εργατοτεχνιτών και άμεση χορήγηση του σε όλους τους εργατοτεχνίτες (άσχετα αν πήραν μέρος στην γνωστή συμφωνία).

9. Κατοχύρωση των διατακτικών σίτισης (κουπόνια) με όρο της ΕΣΣΕ και για τις τρεις περιόδους που δίνονται μέχρι τώρα και ως ελάχιστο χρηματικό ύψος αυτό που δόθηκε ως τώρα.

10. Να ολοκληρωθεί η τροποποίηση της εγκυκλίου 11740 που αφορά στις χιλιομετρικές αποζημιώσεις – οδοιπορικά με αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης.

11. Αύξηση του ταμειακού επιδόματος για όσους εργάζονται στα ταμεία και χορήγησή τους σε όσους εργάζονται στα γκισέ στα περιφερειακά.

12. Εξομοίωση επιδόματος ΤΕΙ-ΑΕΙ

Υπερωριακή απασχόληση-Έκτακτες αμοιβές

1. Η υπερωρία είναι προαιρετική. Οι απασχολούμενοι πέραν του καθημερινού ωραρίου θα παίρνουν από την πρώτη ώρα προσαύξηση των αποδοχών τους κατά 100%. Η υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις ώρες (εξαιρούνται έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο μερών).

2. Όσοι απασχολούνται Σάββατο να αμείβονται με προσαύξηση 25% πέραν της χορήγησης ημέρας ανάπαυσης (ρεπό).

3. Η νυχτερινή βάρδια να έχει προσαύξηση 35%.

Άδειες

1. Όσοι εργαζόμενοι έχουν κλείσει 30 χρόνια υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται μία (1) επιπλέον μέρα αδείας.

2. Όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ (ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης) να παίρνουν το σύνολο τον αδειών που δικαιούνται στην αντίστοιχη θέση και ειδικότητα οι μόνιμοι εργαζόμενοι (το τακτικό προσωπικό) με βάση τον κανονισμό προσωπικού και τις ΣΣΕ.

3. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται επιπλέον δύο (2) ημέρες άδεια γάμου.

4. Ο εργαζόμενος δικαιούται μια ημέρα άδεια το χρόνο με αποδοχές προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που αφορούν τη φύση της εργασίας του(πχ ανθυγιεινό περιβάλλον) ή επαγγελματική νόσο .

5. Χορήγηση επιπλέον άδειας 5 ημερών που δίνεται λόγο ανθυγιεινής εργασίας (δίνεται μόνο σε όσους έχουν βαρέα κι ανθυγιεινά ένσημα) και σε όσους εργαζόμενους εκτελούν την ίδια εργασία στην ΕΥΔΑΠ (με βάση τον χώρο κι όχι μόνο την ειδικότητα).

6. Κατοχύρωση των “εορταστικών” αδειών (αντί για δύο ημιαργίες να δίνεται μία αργία) Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που δίνονται για χρόνια εθιμικά.

Ωράριο εργασίας

1. Το ωράριο εργασίας ορίζεται για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ ανεξαρτήτου ειδικότητας και εργασιακής σχέσης σε 7ωρο- 5θήμερο – 35ωρο (χωρίς περικοπή αποδοχών).

2. Το ωράριο είναι συνεχές. Στο ωράριο εμπεριέχονται 2 διαλείμματα των 15 λεπτών το κάθε ένα.

3. Κατάργηση της τηλεργασίας.

4. Κατάργηση του διευρυμένου, του ελαστικού και κυλιόμενου ωραρίου (προσέλευση και αποχώρηση εργαζομένων με διαφορετικά ωράρια).

Υγειονομική περίθαλψη

1. Δημόσια, δωρεάν και καθολική πρόσβαση στις παροχές υγείας για όλους τους εργαζομένους. Κανένας χωρίς υγειονομική περίθαλψη στην ΕΥΔΑΠ ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης.

2. Ένταξη άμεσα όλων των εργασιακών σχέσεων στην Υγειονομική υπηρεσία είτε έχουν άμεσο εργοδότη είτε έμμεσο την ΕΥΔΑΠ (μόνιμοι, έκτακτοι, ατομικές συμβάσεις, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, μηχανικοί, μπλοκάκια κλπ).  

Κάλυψη αυτών και των προστατευόμενων μελών τους από την Υγειονομική υπηρεσία για όσο χρονικό διάστημα εργάζονται στην ΕΥΔΑΠ.

3. Αναβάθμιση της Υγειονομικής υπηρεσίας.

4. Προσλήψεις άμεσα μόνιμων γιατρών όλων των ειδικοτήτων και άμεση τακτοποίηση όλων των συμβασιούχων γιατρών.

5. Αναβάθμιση όλων των παροχών και αύξηση στις χορηγούμενες αποζημιώσεις.

6. Κάλυψη όλων των εξόδων ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

7. Αναπροσαρμογή της ημερήσιας αποζημίωσης του επιδόματος εργοθεραπείας στο ύψος που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥ.

Υγιεινή και ασφάλεια-εργατικά ατυχήματα

1.Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος η επιχείρηση θα καταβάλει στον εργαζόμενο στην ΕΥΔΑΠ (ανεξάρτητα αν είναι άμεσος ή έμμεσος εργοδότης) το υπόλοιπο της διαφοράς των ημερομισθίων από αυτά που δίνει το ΙΚΑ (ώστε να δηλώνονται τα πραγματικά εργατικά ατυχήματα).

2.Όσοι εργαζόμενοι ελάμβαναν ανθυγιεινό επίδομα και για λόγους υγείας (λόγο πραγματικής και αντικειμενικής αδυναμίας) πάψουν να προσφέρουν πραγματική εργασία στο αντικείμενο ειδικότητας-χώρου να συνεχίσουν να το λαμβάνουν.

3. Όσοι εργαζόμενοι εργάζονταν σε τακτικές βάρδιες τουλάχιστον για μια 5τία και για λόγους υγείας κριθούν ακατάλληλοι να συνεχίσουν, να παίρνουν το ελάχιστο έκτακτο μηνιαίο ποσό από βάρδιες που προέκυπτε κατά τον τελευταίο χρόνο εργασίας τους σ’ αυτές.

4.Ανθυγιεινό επίδομα και χορήγηση γάλακτος για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, έκτακτοι, ατομικές συμβάσεις, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, μπλοκάκια κλπ).

5. Χορήγηση ΜΑΠ για όλους καθώς και καθολική εφαρμογή μέτρων ασφαλείας από μέρους της επιχείρησης (πχ αντιστήριξη σε σκάμμα). Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα παραπάνω να θεωρείται δικαιολογημένη η άρνηση των εργαζόμενων να εκτελέσουν την εργασία.

6. Πρόσληψη γιατρών εργασίας και μηχανικών ασφαλείας. Συχνοί ιατρικοί έλεγχοι και έλεγχοι μηχανικών ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

7. Καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών λόγο ύπαρξης ειδικών ανθυγιεινών συνθηκών και χημικών σε ύδρευση-αποχέτευση (νυχτερινές βάρδιες, χλώρια, θειικά αργίλια, πολυηλεκτρολύτες, λήμματα, μεθάνιο, υδρόθειο κλπ).

8. Κατοχύρωση της εργοδοτικής εισφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόμενου από τον επαγγελματικό κίνδυνο.

9. Καμία βάρδια δε θα στελεχώνεται με λιγότερους από δύο εργαζόμενους και κανένα συνεργείο δε θα βγαίνει για επισκευές με λιγότερους από τρεις εργαζόμενους.

10. Επικαιροποίηση της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας στην ΕΥΔΑΠ και με τα διδάγματα της προηγούμενης πείρας.

11. Επικαιροποιημένη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου μέ όλα τα νέα δεδομένα ώστε να περιλαμβάνει και τις επιπτώσεις από την Πανδημία και τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες.

Προστασία της μητρότητας και της οικογένειας

1. Επέκταση της άδειας κυήσεως και τοκετού. Να είναι δύο(2) μήνες πριν τον τοκετό και έξι (6) μετά.

2. Γονική άδεια αντί μειωμένου ωραρίου και στους δύο (2) γονείς επιπλέον ένα χρόνο με αποδοχές.

3. Διευκόλυνση στην προσέλευση-αποχώρηση στην εργασία τους στις μονογονεικές οικογένειες που έχουν παιδιά δημοτικού, ώστε να διευκολύνονται στην συνοδεία των παιδιών τους από και προς το σχολείο και μόνο για τις ημέρες που αυτό λειτουργεί.

4. Αναπροσαρμογή εφάπαξ ποσού επιδόματος τοκετού στα 1000 ευρώ για κάθε γέννα ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη παροχή.

5. Αμοιβή για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τις απογευματινές ώρες και τις αργίες (ούτως ώστε να αξιοποιεί δημιουργικά η μητέρα τον ελεύθερο της χρόνο).

6. Θεσμοθέτηση πρόσληψης ενός παιδιού ή της/του συζύγου θανόντος εργαζόμενου της ΕΥΔΑΠ άσχετα αν πέθανε εν ώρα υπηρεσίας ή όχι.

Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα

1. Πρακτική άσκηση των σπουδαστών, με πλήρεις αποδοχές και εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Πληρωμή στο ύψος του κατώτατου μισθού (751).

2. Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων και να καταργηθούν όλες οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις (ατομικές συμβάσεις, μπλοκάκια, εργολαβικοί, μισθωμένοι, μεταλυκειακή μαθητεία ΣΟΧ κλπ).

3. Μονιμοποίηση τώρα όλων των εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης.

4. Προσλήψεις τώρα όλου του απαραίτητου μονίμου προσωπικού (που να καλύπτουν τις αποχωρήσεις, τις συνταξιοδοτήσεις καθώς και τις ανάγκες στελέχωσης των αποψιλωμένων υπηρεσιών και των νέων έργων και μονάδων ειδικά στην Ανατολική Αττική, καθώς και την παραλαβή νέων δικτύων από τους Δήμους) ούτως ώστε να ικανοποιούνται απρόσκοπτα οι ανάγκες του λάου της Αττικής σε Ύδρευση-Αποχέτευση.

5. Συμμετοχή όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, είτε έχουν άμεσο είτε έμμεσο εργοδότη την ΕΥΔΑΠ (ενοικιαζόμενοι, εργολαβικοί, μπλοκάκια, ατομικές συμβάσεις, 8μηνοι κλπ) στις παροχές που λαμβάνουν οι μόνιμοι εργαζόμενοι (Δωροεπιταγές για παιδιά, κουπόνια σίτισης, κατασκηνώσεις, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ξένες γλώσσες).

6. Άμεση πρόσληψη των Εργατών και των υπόλοιπων 11 Υδρονομέων του διαγωνισμού του 2009 που είναι οι μοναδικές που εκκρεμούν ακόμα, μπορούν να γίνουν άμεσα αφού συμφωνεί ο ΑΣΕΠ και είναι απολύτως απαραίτητοι στην ΕΥΔΑΠ.

7. Ενιαία ΣΣΕ για όλους τους εργαζομένους στην ΕΥΔΑΠ.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ρετουνιώτης Διονύσιος            Χαρατσής Μανώλης

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here