Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ): Νέος πρόεδρος ο Κ. Δερδεμέζης, νέος CEO ο Γρ. Δημητριάδης

Το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), γνωστής και ως “Υπερταμείο”, ανακοίνωσε το εποπτικό της συμβούλιο, ορίζοντας τον κ. Κωνσταντίνο Δερδεμέζη ως πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη ως διευθύνοντα σύμβουλο.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα σύνθεση του Δ.Σ., με ισχύ από τις 16 Φεβρουαρίου 2021 έχει ως εξής:

  • κ. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος ΔΣ κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
  • κ. Στέφανος Γιουρέλης, Εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος
  • κα. Ηρώ Αθανασίου, Μη εκτελεστικό μέλος
  • κ. Μάρκος Βερέμης, Μη εκτελεστικό μέλος
  • κα. Τζιοβάννα Καμπούρη, Μη εκτελεστικό μέλος
  • κ. Θύμιος Κυριακόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος
  • κ. Σπύρος Λορεντζιάδης, Μη εκτελεστικό μέλος
  • κα. Μαρίνα Νιφόρου, Μη εκτελεστικό μέλος

Το Εποπτικό Συμβούλιο σημειώνει ότι επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. επ’ ευκαιρία της λήξης της θητείας τους, τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Διαμαντόπουλο, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Ράνια Αικατερινάρη και τα Μη Εκτελεστικά μέλη κα. Αλίκη Γρηγοριάδη και κ. Θέμη Κουβαράκη, για την αποτελεσματική συνεργασία, τις προσπάθειές τους και το έργο που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Δεδομένου ότι ο διορισμός τους έγινε κατά την ίδρυση της Εταιρείας, αντιμετώπισαν πλήθος προκλήσεων σε σχέση με τη στρατηγική της πορεία της και τη λειτουργική της δομή, καθώς και την ενσωμάτωση των θυγατρικών της.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γιώργος Διαμαντόπουλος, υπηρέτησε υπεύθυνα τον ρόλο του για το συντονισμό του Δ.Σ. και επέδειξε ηγετικό πνεύμα κατά την υποστήριξη της Διοίκησης. Δημιούργησε ένα συνεκτικό, προσαρμοστικό και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα περιβάλλον εντός του Δ.Σ., που επέτρεψε και διευκόλυνε την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της και να αντιμετωπίσει όλα τα σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η απερχόμενη Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα. Ράνια Αικατερινάρη, ηγήθηκε της ΕΕΣΥΠ ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις με πνεύμα υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης της δομής και των λειτουργιών της Εταιρείας. Διαχειρίστηκε την εφαρμογή του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδίου, τον καθορισμό των στόχων για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των θυγατρικών, την εποπτεία της απόδοσής τους και τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο Ομίλου με κερδοφόρα αποτελέσματα. Το Εποπτικό Συμβούλιο εύχεται στην κα. Αικατερινάρη μια επιτυχημένη συνέχεια στην καριέρα της.

Με το βλέμμα στο μέλλον, η ΕΕΣΥΠ, εντός της καθορισμένης αποστολής της, θα αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις σχετικές με τη διαφύλαξη και τη βελτιστοποίηση της αξίας των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, εποπτεύοντας στενά τις θυγατρικές της, προωθώντας τη βιώσιμη κερδοφορία τους και παρέχοντάς τους τα εργαλεία για να αναπτυχθούν επιτυχώς, ενισχύοντας έτσι τα έσοδα και τις επενδύσεις και τελικά, συμβάλλοντας στη μακροοικονομική και κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Οι νέοι επικεφαλής

Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, είχε προηγουμένως διοριστεί μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ τον Φεβρουάριο του 2020 και είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Ο κ. Δερδεμέζης είναι έμπειρο ανώτατο στέλεχος, με σημαντική εμπειρία άνω των 20 ετών στις αναδυόμενες αγορές και σε σύνθετα διεθνή περιβάλλοντα καθώς και στην ηγεσία αλλαγών. Η πιο πρόσφατη θέση του ήταν αυτή του Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου και του Εκτελεστικού Διευθυντή Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Cement. Περαιτέρω, έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος των διοικητικών συμβουλίων διαφόρων θυγατρικών του Ομίλου TΙΤΑΝ Cement στην Ευρώπη και στον τραπεζικό τομέα στο εξωτερικό. Οι τομείς εξειδίκευσής του είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου και λειτουργιών ο εταιρικός μετασχηματισμός και η εταιρική διακυβέρνηση. Είναι Χημικός Μηχανικός πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Pennsylvania State University. Επίσης, διαθέτει τίτλο MBA από το ALBA Graduate Business School και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Δημόσια διοίκηση από το Harvard University, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε το International Directors Program (IDP and Board Accreditation) του INSEAD.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, είναι εκτελεστικό μέλος με εγχώρια και διεθνή εμπειρία σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η πιο πρόσφατη θέση του κ. Δημητριάδη ήταν αυτή του Προέδρου της Enterprise Greece και του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπό αυτή την ιδιότητα, ασχολήθηκε με πλήθος στρατηγικών επενδύσεων στην Ελλάδα και ηγήθηκε της ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων. Στο παρελθόν, κατείχε εκτελεστικές θέσεις στο HVA International ως σύμβουλος για τη γεωργική ανάπτυξη και ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Iskra Zaščite (Raycap Group), με αρμοδιότητες στο σύνολο των λειτουργιών των μονάδων παραγωγής τους στη Σλοβενία και την Κίνα. Από το 2013 έως το 2015 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών διευθύνοντας την αναδιάρθρωση, τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και την τεχνολογική πρόοδο του Οργανισμού, και από το 2010 έως το 2013 ήταν ο επικεφαλής του έργου για την Εθνική Στρατηγική για τις εξαγωγές στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Metropolitan University του Μάντσεστερ, μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) σπουδών στα Μικροκύματα και την Οπτικοηλεκτρονική από το University College London και μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στη Νομική και Διπλωματία από το Fletcher School του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης

Σχετικά με τα νέα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο κ. Μάρκος Βερέμης, είναι ο ιδρυτής και Πρόεδρος της Upstream, μιας κορυφαίας παγκόσμιας εταιρείας τεχνολογίας στον τομέα του ψηφιακού εμπορίου, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 45 αγορές. Είναι επίσης ιδρυτικός εταίρος της BigPi Venture Capital η οποία επενδύει σε ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας και ενεργός επενδυτής και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών τεχνολογίας, όπως οι Persado, Workable, Orfium, Tile DB και Softomotive η οποία εξαγοράστηκε από τη Microsoft το 2020. Είναι Πρόεδρος του ΣΕΝ/Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων της Ελλάδας που διδάσκει καινοτομία σε υποβαθμισμένα σχολεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ως επικεφαλής της Επιτροπής Καινοτομίας. Είναι μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE), της Endeavour και της DiaNEOsis. Το 2013 έλαβε το βραβείο του Έλληνα “Επιχειρηματία της Χρονιάς” της ΕΥ. Είναι κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Warwick και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MPhil) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η κα. Τζιοβάννα Καμπούρη διαθέτει εκτενή εμπειρία τόσο σε εκτελεστικές όσο και σε μη εκτελεστικές θέσεις σε πολλές χώρες. Σήμερα είναι μη εκτελεστική σύμβουλος της εταιρείας Puig SL στην Ισπανία και της AptarGroup στις ΗΠΑ και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. της Exea Ventures (NL) και μέλος του Δ.Σ. της Randstad Holding (NL), Imerys SA (FR) και TNT NV (NL). Είχε διατελέσει εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρείας Joh. A. Benckiser GMBH και Πρόεδρος της Benckiser International, και της P&G, στη Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Διαθέτει επίσης πάνω από 15 χρόνια εμπειρία ως ανεξάρτητη σύμβουλος. Είναι ενεργή εθελόντρια, Πρόεδρος του Ιδρύματος Εστία Άγιος Νικόλαος στη Γερμανία και την Ελλάδα και μέλος πολλών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Έχει αναγνωριστεί ως μία από τις 10 κορυφαίες γυναίκες στη Γερμανία και τις 20 κορυφαίες γυναίκες στην Ολλανδία από το Forbes και το Management Scope αντίστοιχα. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) σπουδών στον Οικονομικό Σχεδιασμό και την Κοινωνική Διοίκηση από το London School of Economics.

Ο κ. Θύμιος Κυριακόπουλος, είναι ανώτατο στέλεχος με διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς των τραπεζών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εταιρικών μετασχηματισμών και διαχείρισης κινδύνων. Ο κ. Κυριακόπουλους διετέλεσε Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Κινδύνων Ομίλου (Chief Risk Officer) στην Τράπεζα Πειραιώς μέχρι το 2020. Πριν από αυτό, διετέλεσε Managing Director στο τμήμα σταθερού εισοδήματος, νομισμάτων και εμπορευμάτων στην Goldman Sachs. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα διοικητικά συμβούλια συμπεριλαμβανομένης της θέσης του ως Προέδρου νεοφυούς ασφαλιστικής εταιρείας, Αντιπροέδρου εταιρείας factoring, μέλους Δ.Σ. εταιρείας παραγωγής πλαστικών και άλλων. Στην καριέρα του έχει ασχοληθεί με επενδύσεις κεφαλαίου, ιδιωτικών αγορών και ακινήτων. Ήταν μέλος της ομάδας των ιδρυτών της Market Axess Inc., η οποία αυτή τη στιγμή είναι μια εισηγμένη στο NASDAQ επιχείρηση fintech, και πριν από αυτό εργαζόταν στην Deutsche Bank και στην PriceWaterhouseCoopers. Είναι κάτοχος MBA με διάκριση από τη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Pennsylvania, και πτυχίου Μηχανικής και Αεροδιαστημικής Μηχανικής από το Πανεπιστήμιο Cornell.

Το Εποπτικό Συμβούλιο καλωσορίζει τα νέα μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΣΥΠ και εύχεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μια επιτυχημένη θητεία.

ΠΗΓΗ: capital.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ