Ανακοίνωση Συλλόγου Μηχανικών ΕΥΔΑΠ για Οργανόγραμμα, Υπερταμείο και προσλήψεις

0
170

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10 Οκτωβρίου 2016

Συνάδελφοι,

Το νέο οργανόγραμμα της ΕΥΔΑΠ είναι επιτέλους… γεγονός, μετά από ενάμιση χρόνο. Εγκρίθηκε ως δομή στις 20-07-2016 από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η κάλυψη των θέσεων ευθύνης, όπως ορίζει το οργανόγραμμα, έγιναν σταδιακά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Διοίκησης. Στις 19-09-2016 τοποθετήθηκαν οι Γενικοί Διευθυντές (Απόφαση 19003 του ΔΣ ΕΥΔΑΠ), στις 21-09-2016 τοποθετήθηκαν οι Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές και ολοκληρώθηκαν στις 30-09-2016 όταν τοποθετήθηκαν οι Αναπληρωτές Διευθυντές, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών και Σύμβουλοι (Αποφάσεις Διοίκησης 78 και 80).

Ωστόσο το νέο οργανόγραμμα:

 • Δεν έχει καμία σχέση με τα προταθέντα από τη Διοίκηση σχέδια οργανογραμμάτων, τα οποία και τέθηκαν στη διαβούλευση. Είναι λοιπόν προφανές, ότι η διαβούλευση δεν ελήφθη υπόψη.
 • Είναι ακόμα «μεγαλύτερο» από το προηγούμενο και σε πλήρη αντίθεση με σχετικές προθέσεις – δηλώσεις της Διοίκησης το Νοέμβριο του 2015 «Η άποψη της Διοίκησης είναι ότι στο οργανόγραμμα υπάρχει «συνωστισμός» που επιφέρει κακή διαχείριση του προσωπικού. Θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση της εταιρείας μέσω αλλαγής της οργανωτικής δομής, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας, αλλά και ορθής διαχείρισης του προσωπικού» Οι θέσεις ευθύνης εξακολουθούν να είναι υπερβολικά πολλές, δυσανάλογες με το λοιπό μόνιμο προσωπικό, ενώ αναμένεται να αυξηθούν θεαματικά οι εργολαβικοί υπάλληλοι , οι εξωτερικοί συνεργάτες-σύμβουλοι , οι διάφοροι εργολάβοι, γιατί πώς αλλιώς θα μπορέσει να λειτουργήσει η εταιρεία;
 • Αλήθεια, για ποια διόρθωση του « οργανογράμματος-σεντονιού », για ποια μείωση θέσεων Γενικών, Βοηθών Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Αναπληρωτών Διευθυντών και Προϊσταμένων μιλούσε η Διοίκηση , τη στιγμή που το νέο οργανόγραμμα έχει πιο πολλές Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Υπηρεσίες;
  Μέσω, της αύξησης των οργανωτικών δομών επιτυγχάνεται η αναδιάρθρωση της εταιρείας και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της, όταν οι θέσεις ευθύνης είναι δυσανάλογες με το προσωπικό; Αν ναι , τότε πώς αίρεται η κακή διαχείριση του προσωπικού; Τι οδήγησε τη Διοίκηση στην αναθεώρηση της άποψης περί ορθής λειτουργίας της εταιρείας και χρηστής διαχείρισης του προσωπικού;
  Μήπως η αύξηση των οργανωτικών μονάδων και το σπάσιμο της αποχέτευσης είναι ο προάγγελος της ιδιωτικοποίησης ώστε να είναι όλα έτοιμα στο Υπερταμείο και τον στρατηγικό επενδυτή;
  Σε κάθε περίπτωση το οργανόγραμμα είναι αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης η οποία δίνει λόγο στους μετόχους και κρίνεται από όλους για την λειτουργία και διοίκηση της Εταιρείας.

Διαδικασία στελέχωσης του οργανογράμματος

Παραθέτουμε στο σημείο αυτό την άποψη της Διοίκησης το Νοέμβριο του 2015, η οποία διατυπώθηκε και στην ανοιχτή συγκέντρωση για τη διαβούλευση: «Αφού περιγραφούν με σαφήνεια τα αντικείμενα της κάθε Υπηρεσίας του οργανογράμματος, οι τοποθετήσεις των εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης θα γίνουν βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Θα υπάρξουν κριτήρια που θα συνδυάζουν και τα δύο και δεν θα γίνουν με κομματικά κριτήρια, κάτι που δεν είναι ούτε στις προθέσεις της Διοίκησης, ενώ πρόκειται και για εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο»

Οι Γενικοί Διευθυντές τοποθετήθηκαν αφού είχαν δηλώσει την υποψηφιότητα τους για τις θέσεις αυτές, οι οποίες είχαν «προκηρυχθεί» με πλήρη ασάφεια… και κατόπιν αξιολόγησης τους από εξωτερική εταιρεία, για πρώτη φορά στα χρονικά της εταιρείας μας !!!!!

Είναι πρωτοφανής η πρόσληψη εταιρείας για την αξιολόγηση του προσωπικού, εταιρείας χωρίς να γνωρίζουμε ποιά είναι, πού αλλού στον κόσμο και σε ποιες εταιρείες έχουν αξιολογήσει στελέχη και για ποιες ιεραρχικές βαθμίδες, πόσο εύστοχες ήταν οι επιλογές τους ως προς την αποτελεσματικότητα του έργου των επιλεγμένων στελεχών, πόσο χρονικό διάστημα παρέμειναν τα επιλεγμένα στελέχη στις θέσεις τους κλπ.

Ποια ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης των Γενικών Διευθυντών, ποια η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου στην τελική αξιολόγηση; Η Διοίκηση που επί ενάμιση χρόνο συνεργάζονταν με τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ, δεν κατάφερε να αντιληφθεί την ικανότητά τους ή μη και έπρεπε να προσφύγει σε εξωτερική εταιρεία αξιολόγησης;;; !!!!

Για την επιλογή των Βοηθών Γενικών Διευθυντών ελήφθησαν υπόψη οι αξιολογηθέντες από την εξωτερική εταιρεία υποψήφιοι για τις θέσεις των Γενικών Διευθυντών; Ήταν οι αμέσως επόμενοι στην κατάταξη αξιολόγησης;

Για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων του οργανογράμματος κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο επισυνάπτοντας το Βιογραφικό τους Σημείωμα, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε:

Οι επιλογές-αξιολογήσεις έγιναν ακολουθώντας κοινές παραδοχές και κριτήρια σε όλη την εταιρεία, δηλαδή για όλες τις θέσεις ευθύνης όλων των Γενικών Διευθύνσεων; Ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση μόνο οι βασικοί τίτλοι σπουδών, ή/και τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, η συναφής προϋπηρεσία εκτός ΕΥΔΑΠ, τα έτη υπηρεσίας στην ΕΥΔΑΠ; Η θητεία και η εμπειρία των κρινόμενων στο αντικείμενο της θέσης που επέλεξαν να είναι υποψήφιοι ή/και εν τέλει τοποθετήθηκαν, ελήφθησαν υπ’ όψιν (Νόμος 4275/14);

Ελήφθη υπόψη ο Κανονισμός Προσωπικού και αν όχι, σε ποια νομική βάση στηρίχτηκε η Διοίκηση για την αξιολόγηση του προσωπικού;

Μήπως τα κριτήρια αξιολόγησης τίθεντο κατά περίπτωση, κάτι από τα παραπάνω ή συνδυαστικά κατά πώς «βόλευε και εξυπηρετούσε» το επιθυμητό αποτέλεσμα; Οι επιλογές αυτό δείχνουν ….

 • Κατά την τοποθέτηση Βοηθών Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, εμφανίστηκαν ΚΕΝΕΣ θέσεις, στις οποίες εκκρεμούν οι τοποθετήσεις, όπως επίσης εκκρεμούν και τοποθετήσεις Προϊσταμένων. Αυτό να είναι αποτέλεσμα του ότι κανείς από τους υποψηφίους δεν κάλυπτε τις ασαφείς και απροσδιόριστες απαιτήσεις των θέσεων; Δεν υπήρχαν υποψήφιοι ή υποκρύπτει κάτι άλλο;
 • Υπήρχαν άραγε υποψήφιοι για τη θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή (υπ’ αριθμ. 7, σελίδα 5 της απόφασης 18982/20-07-2016 του ΔΣ) τα καθήκοντα του οποίου θα καθοριστούν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, μάλιστα μετά την τοποθέτηση; Πώς αξιολογήθηκαν οι υποψήφιοι -αν υπήρξαν- όταν δεν ήταν προκαθορισμένο το αντικείμενο;

Συνάδελφοι,

Η κατάθεση βιογραφικών σημειωμάτων όπως ζητήθηκαν στο μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου ήταν τελικά άκαιρη και χωρίς αποτέλεσμα. Κάλλιστα θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι εμπεριέχει και πελατειακές πρακτικές καλυμμένες υπό το πέπλο της αξιολόγησης, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται από τις κενές θέσεις, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι αρκετά ονόματα ήταν ήδη γνωστά πριν καν την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Η αίσθηση που άφησε στους εργαζομένους η μακρόχρονη και επίπονη (!!!) διαδικασία αναδιάρθρωσης της εταιρίας και στελέχωσης του νέου οργανογράμματος, είναι ότι δεν υπήρξε ισότιμη αξιολόγηση-αντιμετώπιση μεταξύ των υποψηφίων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ (νόμοι 2916/2001,4275/2014), κάτι που επιβεβαιώνεται από τις δεδομένες πλέον επιλογές….

Για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης του οργανογράμματος πρέπει τα στελέχη να αξιολογούνται από θεσμοθετημένο συμβούλιο αξιολόγησης στελεχών. Ο Νόμος 4275/14 «Επιλογή προϊσταμένων οργανωτικών μονάδων και άλλων διατάξεων» καθορίζει πλήρως την επιλογή των στελεχών για όλες τις υπηρεσιακές βαθμίδες (Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές, Προϊστάμενοι) του Δημοσίου λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια μοριοδότησης: α) Σύμφωνα με τα τυπικά εκπαιδευτικά και άλλα προσόντα, β) Βάσει άσκησης καθηκόντων ευθύνης και εμπειρίας, γ) Βάσει αξιολόγησης, δ) Βάσει συνέντευξης.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα έπρεπε να έχει εφαρμόσει τον συγκεκριμένο νόμο για την αξιολόγηση των στελεχών της ή να είχε θεσμοθετήσει δικό της θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης στελεχών με βάση τον συγκεκριμένο Νόμο. Η Διοίκηση είχε το χρόνο, γιατί δεν το έκανε;

Άρα η ύπαρξη θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης στελεχών είναι αναγκαία και θα πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί, ώστε να λυθεί οριστικά το θέμα της πλήρωσης των θέσεων ευθύνης του οργανογράμματος με στελέχη που θα αξιολογούνται πραγματικά και θα έχουν συγκεκριμένη θητεία.

Οποιαδήποτε άλλη λύση αξιολόγησης εφαρμόζεται δεν λύνει το πρόβλημα της αξιολόγησης των στελεχών γιατί είναι έωλη και ανά πάσα στιγμή υπό αίρεση.

Η λύση που επιλέχθηκε είναι αντίθετη στη βούληση των εργαζομένων, αλλά και στη διαχρονική θέση του Συλλόγου Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ που ζητά θεσμοθέτηση Πλαισίου Αξιολόγησης στελεχών.

Ήδη ο Σύλλογος γίνεται δέκτης πληροφοριών ότι έχουν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια δυσαρέσκειας ή/και διενέξεων μεταξύ συναδέλφων λόγω των λύσεων που επιλέχθηκαν, κάτι που σίγουρα δεν προάγει το έργο μιας εταιρείας που αγωνίζεται να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της.

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση που έφερε την διαβούλευση και δεν την έλαβε υπόψη, με την υπ’αρίθ 18995/31 -08-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. άρχισε το «ξήλωμα» του οργανογράμματος που το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει, χωρίς να περιμένει πρώτα την στελέχωσή του με τις διαδικασίες που η ίδια η Διοίκηση επέλεξε.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής που υπάγεται στην νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστηρικτικών Λειτουργιών θα είναι πλέον αντικείμενο εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που θα έχει την εποπτεία των εργασιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, τον έλεγχο των εργασιών της, τη διεύθυνση του έργου της και την λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.

Η απόφαση εκτός του ότι υποβαθμίζει την νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστηρικτικών Λειτουργιών, κρίνεται και για την ορθότητά της. Είναι πρωτοφανές ο έλεγχος των εργασιών μιας Διεύθυνσης να δίνεται σε έξω-υπηρεσιακό παράγοντα και να αγνοείται ο Διευθυντής, ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής. Το έργο της υπόλοιπης ιεραρχίας που τοποθετήθηκε ποιο θα είναι; Τελικά ποιος θα έχει την ευθύνη; Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη της Διοίκησης στο/α άτομα που η ίδια επέλεξε; Μήπως η Διοίκηση θέλει να δημιουργήσει Υπέρ-Γενική Διεύθυνση έτοιμη και αυτή για τον στρατηγικό επενδυτή; Πάντως ό,τι και αν είναι, αυτά που συμβαίνουν στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι πρωτοφανή και δεν έχουν προηγούμενο !!!!

Ο Σύλλογος Μηχανικών δεν δέχτηκε και δεν θα δεχτεί την καταστρατήγηση του Κανονισμού Προσωπικού ή την επιλεκτική επίκληση άρθρων του Κανονισμού. Αν η Διοίκηση κρίνει ότι ο Κανονισμός Προσωπικού δεν καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις διοίκησης μιας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας, ας τον αναθεωρήσει σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό κίνημα.

Ένα είναι σίγουρο, υπό τις παρούσες συνθήκες η εταιρεία μας λειτουργεί οριακά … και δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς και επανεκκινήσεις. Χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Υπερταμείο

Συνάδελφοι όπως γνωρίζετε η μεταφορά των μετοχών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο Υπερταμείο είναι γεγονός. Οι πολιτικοί που πέρασαν από το αμφιθέατρο της εταιρείας είχαν δηλώσει ότι « δεν πωλείται», « θα περάσουν πάνω από το πτώμα μου για να πωληθεί η ΕΥΔΑΠ» και «θα μπει στην συνταγματική αναθεώρηση το νερό για να μη πωληθεί». Το θέμα όμως δεν είναι τι είπαν οι πολιτικοί, αλλά εμείς ως συνδικαλιστές τι θέση έχουμε. Ο Σύλλογος Μηχανικών ήταν και είναι πρωτοπόρος σε δράσεις κατά της πώλησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και του νερού, το έχει αποτυπώσει στο φυλλάδιο του 2012 και στο νέο επικαιροποιημένο φυλλάδιο, όπου φαίνεται ρητά η θέση μας.

Το συνδικαλιστικό κίνημα (ΟΜΕ-Σύλλογοι) μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ, αντέδρασε με στάσεις εργασίας-απεργία-πορείες-συγκεντρώσεις-κατάθεση ψηφισμάτων στη Βουλή και ενημέρωση των Βουλευτών πριν ψηφισθεί η μεταφορά των μετοχών στο Υπερταμείο.

Δε πρέπει να ξεχάσουμε την υποκριτική στάση των δύο Οικολόγων βουλευτών που ήρθαν στις 26-09-2016 όταν η πορεία των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ είχε φτάσει στη Βουλή και την ώρα που η αντιπροσωπεία της ΟΜΕ πήγε για να καταθέσει το ψήφισμα στην αρμόδια Επιτροπή, αυτοί ήρθαν στους εργαζομένους που ήταν έξω και με αγωνία περίμεναν, να δηλώσουν ότι είναι μαζί μας και δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο για τη μεταφορά της ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο. Τι άλλαξε κατά την ψήφιση του Νομοσχεδίου και το υπερψήφισαν;

Προσλήψεις προσωπικού

Είναι απαραίτητο να προχωρήσει η ΕΥΔΑΠ στις προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού των 300 ατόμων που έχουν εγκριθεί. Πρέπει να γίνουν άμεσα, δεδομένου ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα τόσο στην λειτουργία όσο και στη συντήρηση των δικτύων και των εγκαταστάσεων, και επιπροσθέτως ότι το ισχύον πλέον οργανόγραμμα είναι δυσανάλογο με το υπάρχον προσωπικό. Κάλλιστα κάποιος θα έλεγε: «Πολλοί αξιωματικοί, αλλά πού είναι οι στρατιώτες»;

Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Σημείωση: Η παρούσα Ανακοίνωση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος

Ελευθερία Μερκουρίδου

Ο Γενικός Γραμματέας

Άγγελος Αλεξανδρόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ