Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση και προσλαμβάνονται άμεσα 279 μόνιμοι υπάλληλοι στην ΕΥΔΑΠ

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ (2391Β’ /17-6-2020) οι τέσσερις (4) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή του προσωπικού στην ΕΥΔΑΠ σύμφων με τις προκηρύξεις του 1Κ και 4Κ του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα οι αποφάσεις αφορούν:

 1. Την κατανομή σαράντα ενός (41) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της προ κήρυξης 1 Κ/2018 (ΑΣΕΠ 7) και σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων ο οποίος κυρώθηκε με την 34/23-1-2020 απόφαση του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 64 (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), ως εξής:
  • δύο (2) θέσεων, του κλάδου – ειδικότητας TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΡΔ02), (Κωδ. θέσης 501)
  • τριών (3) θέσεων του κλάδου – ειδικότητας TE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3), (Κωδ. θέσης 502)
  • δύο (2) θέσεων του κλάδου – ειδικότητας TE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κωδ. θέσης 503)
  • μίας (1) θέσεως του κλάδου – ειδικότητας TE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κωδ. θέσης 504)
  • δύο (2) θέσεων του κλάδου – ειδικότητας TE ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κωδ. θέσης 505)
  • Δεκαπέντε (15) θέσεων του κλάδου – ειδικότητας TE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΡΔ02) (Κωδ. θέσης 506)
  • μίας (1) θέσεως του κλάδου – ειδικότητας TE ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κωδ. θέσης 507)
  • έντεκα (11) θέσεων του κλάδου – ειδικότητας TE ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κωδ. θέσης 508)
  • τριών (3) θέσεων του κλάδου – ειδικότητας TE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2), (Κωδ. θέσης 509)
  • μίας (1) θέσεως του κλάδου – ειδικότητας TE ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κώδ. θέσης 510).
 2. Την κατανομή ενενήντα επτά (97) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης,με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1 Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 7) και σύμφωνα με τον
  πίνακα προσληπτέων ο οποίος κυρώθηκε με την 194/20-3-2020 απόφαση του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκε στο Γ΄ 419 (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).
 3. Την κατανομή εβδομήντα ενός (71) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πίνακα
  προσληπτέων ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 522, Τεύχος B’ 2391/17.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24151
 4. Την κατανομή εβδομήντα (70) ατόμων κατηγορίας ΥΕ – Εργατών (ΕΤ2), από προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Προκήρυξης 4Κ/2018 (Α.Σ.Ε.Π.
  13)

Απομένει η προσληψη 16 φυλάκων και 5 αποθηκάριων, επειδή ακόμα δεν ολοκληρώθηκε η Πρακτική δοκιμασία των εργατών για να βγούν τα οριστικά αποτελέσματα της 4Κ.

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here